STT Tên tài liệu Lượt tải Download
1

Bài tập thực hành tin 10 - bai 8

[213]
2

Bài tập thực hành tin 10 - bai 7

[201]
3

Bài tập thực hành tin 10 - bai 6

[132]
4

Kiểm tra 10 toán

[188]
5

Bài tập thực hành word lớp 10 Toán-12/4

[224]
6

Bài thực hành 04 - tin học 10

[219]
7

Bài tập thực hành 2 - lớp 10

[237]
8

Đề cương KHKI -2020-2021 10 Cơ bản

[913]
9

Đề cương KHKI -2020-2021 - 10 Chuyên

[816]
10

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP KTHK1 _TIẾNG ANH 10 CHUYÊN_NH: 20-21

[1003]
11

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP KTHK1_TIẾNG ANH 10 TĐ_NH: 20-21

[895]
12

DE CUONG ONTAP KTHKI_TOAN 10 CHUYEN_NH 2020 - 2021

[861]
13

DE CUONG ÔN TAP KTHK I_CÔNG NGHỆ 10 _NH 2020 - 2021

[725]
14

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP KTHK I _SINH 10 CƠ BẢN_NH 2020-2021

[844]
15

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP KTHK I_SINH 10 CHUYEN_NH 2020-2021

[763]
16

DE CUONG ON TAP KTHK I _VATLI 10CB_NH 2020-2021

[837]
17

DE CUONG ON TAP KTHK I_VAT LI 10 CHUYÊN_2020 - 2021

[775]
18

DE CUONG ON TAP KTHK I_TOAN 10CB_NH 2020-2021

[344]
19

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP THI HỌC KÌ I MÔN ĐỊA LÍ KHỐI 10 NĂM HỌC 2020 - 2021

[324]
20

ĐỀ CƯƠNG ON TAP KTHK I _ VĂN 10 CB_NH 2020 - 2021

[463]
21

ĐỀ CƯƠNG ON TAP KTHK I_VĂN 10 CHUYÊN_NH 2020 - 2021

[314]
22

DE CUONG ON TAP KTHK I_GDCD 10_NH 2020-2021

[438]
23

DE CUONG ON TAP KTHK I_SU 10_NH 2020 - 2021

[1440]
24

DE CUONG ON TAP KTHK I_TIN 10_NH 2020- 2021

[492]
25

ĐỀ CƯƠNG ÔN TAP KT HỌC KÌ II lop 10- MON LÝ _2019 - 2020

[1455]
26

Đề cương ôn thi học kì II (2019-2020) môn Ngữ văn10

[351]
27

ĐE CUONG HOC KY II- MON HOA - LOP 10 CHUYEN- NAM 2020

[529]
28

DE CUONG HOC KY II- MON HOA- KHOI 10 CO BAN- NAM 2020

[409]
29

ĐỀ CƯƠNG ON TAP HKII MÔN SINH 10 CHUYÊN_19-20

[333]
30

ĐỀ CƯƠNG ON TAP HK II MÔN SINH-KHÔI 10CB_19-20

[365]
31

DE CUONG ON TAP HKI 2 MON DIA LI 10_NAM HOC 2019 2020

[371]
32

Đề cương ôn tập HKII - Lớp 10 - 2019_2020-GDCD

[545]
33

ĐỀ CƯƠNG KIỂM TRA HỌC KÌ II - TIẾNG ANH 10 - CT THÍ ĐIỂM - NH 2019-2020

[856]
34

ĐỀ CƯƠNG KIỂM TRA HỌC KÌ II - TIẾNG ANH 10 - CT CƠ BẢN

[1130]
35

ĐỀ CƯƠNG KIỂM TRA HỌC KÌ II - TIẾNG ANH 10 - CT CHUYÊN - NH 2019-2020

[703]
36

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP KIỂM TRA HỌC KỲ II - LỚP 10 -NĂM 2019-2020

[652]
37

Thực hành word01 lop 10

[780]
38

Trao duyên_ Môn Văn_Lớp 10_20-4 đến 25-4

[521]
39

Bài 37 Các ngành GVTV(1)_Môn Địa_Lớp 10_ Từ 27-4 đến 2-5-2020

[458]
40

Bài 37 Các ngành GVTV(1-2)_Môn Địa_Lớp 10_ Từ 27-4 đến 2-5-2020

[320]
41

Đường link_Bài 1 đến bài 6_Môn toán_Lớp 10

[319]
42

UNIT 9 - GRAMMAR - REPORTED SPEECH_Tieng Anh 10_(23.4.2020)

[366]
43

UNIT 9 - GRAMMAR - REPORTED SPEECH_Tieng Anh 10_(23.4.2020)

[295]
44

UNIT 8 WRITING_TIẾNG ANH 10 VĂN, 10 TOÁN_LỚP 10 THÍ ĐIỂM_TỪ 13 ĐẾN 18-4-2020.docx

[295]
45

Unit 8 Writing_Tiếng Anh 10 Hóa_Lớp 10 Thí điểm_Từ 13 đến 19-4-2020.pptx

[269]
46

UNIT 8 READING, WRIITNG, COMMUNICATION AND CULTURE_TIẾNG ANH 10 VĂN, 10 TOÁN_LỚP 10 THÍ ĐIỂM_TỪ 13 ĐẾN 18-4-2020.pptx

[245]
47

Unit 8 Looking back_Tiếng Anh 10 Toán, Hóa_Lớp 10 Thí điểm_Từ 20 đến 26-4-2020.pptx

[233]
48

Unit 8 Communication and Cuture_Tiếng Anh 10 Hóa_Lớp 10 Thí điểm_Từ 13 đến 19-4-2020.ppt

[237]
49

Review 3_Tiếng Anh 10 Toán, Hóa_Lớp 10 Thí điểm_Từ 20 đến 26-4-2020.pptx

[313]
50

Link Video_Tiếng Anh 10 Toán, Hóa, Văn_Lớp 10 Thí điểm_Từ ngày 13 đến 26-4-2020.docx

[267]
51

UNIT 13 READING_Tiếng Anh Lớp 10 LÝ_Lớp 10 Cơ bản_Từ 20 đến 25-4-2020.pptx

[278]
52

UNIT 12 SPEAKING_TIẾNG ANH 10 LÝ_LỚP 10 CƠ BẢN_TỪ 20 đến 25-4-2020.pptx

[240]
53

UNIT 12 SPEAKING_TIẾNG ANH 10 LÝ_LỚP 10 CƠ BẢN_TỪ 20 đến 25-4-2020.docx

[253]
54

UNIT 12 READING_Tiếng Anh Lớp 10 Tin Sinh_Lớp 10 Cơ bản_Từ 13 đến 18-4-2020.ppt

[265]
55

UNIT 12 READING_TIẾNG ANH 10 LÝ_LỚP 10 CƠ BẢN_TỪ 13 đến 18-4-2020.pptx

[250]
56

UNIT 12 QUESTIONS_TIẾNG ANH 10 LÝ_LỚP 10 CƠ BẢN_TỪ 13 đến 18-4-2020.docx

[247]
57

UNIT 12 PRONUNCIATION_Tiếng Anh Lớp 10 Tin Sinh_Lớp 10 Cơ bản_Từ 20 đến 25-4-2020.mp4

[250]
58

UNIT 12 LANGUAGE FOCUS_Tiếng Anh Lớp 10 Tin Sinh_Lớp 10 Cơ bản_Từ 20 đến 25-4-2020.ppt

[270]
59

UNIT 12 Handout Tiếng Anh Lớp 10 Tin Sinh_Lớp 10 Cơ bản_Từ 13 đến 25-4-2020.doc

[238]
60

Project INVENTION_Tiếng Anh 10 Anh_Lớp 10 Chuyên_Từ 14 đến 18-4-2020.pptx

[287]
61

Bài 36 Vai trò GTVT_Môn Địa_Lớp 10 _Từ 20 đến 25-4-2020.docx

[323]
62

Bài 36 Vai trò GTVT_ Môn Địa_ Lớp 10_ Từ 20 đến 25-4-2020.pptx

[298]
63

Bài 35 Địa lý dịch vụ_Môn Địa_Lớp 10_ Từ 14 đến 18-4-2020.pptx

[356]
64

Bài 35 clip SX khẩu trang_Môn Địa_Lớp 10_Từ 14 đến 18-4-2020.mp4

[278]
65

Hàm số lượng giác_Môn Toán_Lớp 10 Chuyên_Từ ngày 14 đến 18-4-2020.ppt

[343]
66

Phương trình đường thẳng_Môn Toán_Lớp 10_Từ ngày 14 đến 18-4-2020.pptx

[318]
67

Luyện tập bài Phương trình đường thẳng_Môn Toán_Lớp 10_Từ ngày 14 đến ngày 18-4-2020.pdf

[310]
68

Luyện tập bài Cung và góc lượng giác_Môn Toán_Lớp 10_Từ ngày 14 đến ngày 18-4-2020.pdf

[268]
69

Cung va goc luong giac_Môn Toán_Lớp 10_Từ 14 đến 18-4-2020.pptx

[265]
70

BAI 16 - GDCD -Lớp 10 - Từ ngày 27-4 đến 02-5

[371]
71

Bai 15 - Môn GDCD - Lớp 10 - Từ ngày 20 -4 đến ngày 25 -4

[356]
72

BAI 14 - Môn GDCD - Lớp 10 - Từ ngày 20-4 đến ngày 25 -4

[339]
73

BAI 13-Môn GDCD - Lớp 10 - Từ ngày 14-4 đến 18-4

[332]
74

BÀI 13 đến bài 16 - Môn GDCD - Lớp 10 - Từ 14-4 đến 25-4

[415]
75

ÔN TẬP NHÓM VIA_Môn Hóa_Khối 10-Từ ngày 15-4 đến 25-4

[310]
76

File liên kêt_Môn Hóa_Khối 10

[343]
77

Bài oxi-ozon_Môn Hóa_Lớp 10_ từ 1-4 đến 20-4

[305]
78

Bài Oxi_Môn Hóa_Khối 10_Từ ngày 14-4 đến 18-4

[259]
79

Bài Lưu Hunh_Môn Hóa_Khối 10_ Từ 20-4 đến 25-4

[290]
80

Bài virus và bệnh truyền nhiễm_Môn Sinh_Khối 10_Từ ngày 14-4 đến 18-4

[364]
81

BAI VIRUS VÀ BỆNH TRUYỀN NHIỄM_Môn Sinh_KHoi 10_từ ngày 14-4 đên 18-4

[385]
82

Bài trao đổi nước ở thực vật_Môn Sinh_ Lớp 10 CHUYÊN_ Từ ngày 14-4 đến 18-4

[304]
83

Bài các yếu tố ảnh hưởng đến vi sinh vât_Môn Sinh_Khối 10_Từ ngày 14-4 đến 18-4

[339]
84

Bai cac yeu to anh huong den vi sinh vatMôn Sinh_Khối 10_từ ngày 14-4 đến 18-4

[303]
85

Trao duyên_ Môn Văn_Lớp 10_20-4 đến 25-4

[365]
86

Thơ chữ Hán và Truyện Kiều (Chuyên)_Môn Văn_Lớp 10_13-4 đến 18-4

[295]
87

Thơ chữ Hán và truyện Kiều (Chuyên)_ Môn Văn_Lớp 10_20-4 đến 25-4

[267]
88

Phong cách ngôn ngữ nghệ thuật _Môn Văn_Khối 10 _Ngày 14-4_18-4

[295]
89

Lập dàn ý bài văn nghị luận_Môn Văn_Lớp 10_20-4 đến 25-4

[258]
90

Đề văn nghị luận_Môn Văn_Lớp 10_20-4 đến 25-4

[326]
91

Bài 31_ Môn LỊch Sử _ Lớp 10 từ 20 đến 25-4-2020

[415]
92

Bài 30_ Môn Lịch Sử_ Lớp 10 từ 20 đến 25-4-2020

[391]
93

Bài 29_ Môn Lịch Sử_ Lớp 10 từ 20 đến 25-4-2020

[364]
94

Bài 29 đến Bài 31_ Môn Lịch Sử_ Lớp 10 từ 20 đến 25-4-2020

[394]
95

Bài 25_ Môn Lịch Sử_ Lớp 10 từ 12 đến 17-4-2020

[339]
96

Bài 25_ Môn Lịch Sử_ Lớp 10 từ 12 đến 17-4-2020

[353]
97

Bài 25_ Môn Lịch Sử_ Lớp 10 từ 12 đến 17-4-2020

[356]
98

tiết 55 đến 56.chất kêt tinh và biến dạng nhiệt-môn vat ly-lop 10- từ 20 đến 26.4

[299]
99

tiết 55 đến 56.chất kêt tinh và biến dạng nhiệt-môn vat ly-lop 10- từ 20 đến 26.4

[286]
100

tiết 53 đến 54. cơ sở nhiệt động lực học- môn vật lý-lớp 10- từ 12 đến 18.4

[297]
101

tiết 53 đến 54. cơ sở nhiệt động lực học- môn vật lý-lớp 10- từ 12 đến 18.4

[309]
102

bài 34. sự nở vì nhiêt-môn vat ly-lop 10-tư 20 đến 26.4

[293]
103

bài 33.chat ket tinh- môn vật lý- lớp 10- từ 20 đến 26.4

[279]
104

bài 32.nhiệt động lực học-môn vât lý-lớp 10- thời gian 12 đến 18.4

[256]
105

TÀI LIỆU 10-VẬT LÝ

[424]
106

Địa lý 10 tuần 28

[418]
107

Bài 1 môn Toán tiết 27 lớp 10

[626]
108

Tài liệu nội dung kiến thức mới lớp 10,11,12

[651]
109

Đề ôn tập các môn trong tuần nghỉ chống dịch yêu cầu HS hoàn thanh trong thời gian từ 11/4/2020 đến 15/4/2020 lớp 10

[668]
110

Đề ôn tập các môn trong tuần nghỉ chống dịch yêu cầu HS hoàn thanh trong thời gian từ 05/4/2020 đến 10/4/2020 lớp 10,11,12

[941]
111

Giới thiệu link học môn vật Lý 10

[383]
112

Nội dung ôn tập GDCD lớp 10,11 và đề luyện thi lớp 12

[520]
113

ĐÁP ÁN BÀI ÔN TẬP LẦN 3 MÔN TIẾNG ANH LỚP 10,11,12

[410]
114

BÀI TẬP TIẾNG ANH ONLINE TUẦN TỪ 24-29:2 khối 10,11,12

[547]
115

Đáp án 10,11,11 Thí điểm môn Anh văn từ17-22/02/2020

[398]
116

Hướng dẫn học sinh ôn tập ở nhà từ 24 - 29 tháng 2 môn Toán 10,11,12

[613]
117

Hướng dẫn ôn tập môn vật lý từ 24-29/02/2020 lớp 10,11 ; Ma tran 10.11.12

[573]
118

HƯỚNG DẪN TỰ HỌC VĂN 10,11,12 (TUẦN 24.2.2020)

[677]
119

Đề cương 1 tiết 10,11 môn sinh học

[526]
120

Nội dung ôn tập môn tin học - 22/02/2020-29/02/2020 10,11,12

[502]
121

Đề cương ôn tập - môn Hóa học từ 22-29/02/2020- NH: 2019-2020 - Lớp 10,11,12

[529]
122

Nội dung ôn tập môn lịch sử trắc nghiệm lớp 10,11

[532]
123

Trọng tâm môn toán lớp 10,11,12 năm học 2019-2020

[656]
124

Đề cương ôn tập 1 tiết khối 10,11,12 + đề thi thử TNTHPT QG môn công dân

[576]
125

Bài ôn tập số 2 môn tiếng Anh 10,11,12

[525]
126

ĐÁP ÁN BÀI ÔN TẬP ONLINE LẦN 1 MÔN TIẾNG ANH 10,11,12

[379]
127

BÀI ÔN TẬP SỐ 1 MÔN TIẾNG ANH 10,11,12

[443]
128

Nội dung ôn tập môn Lịch sử 10,11,12 tuần 22,23 năm học 2019-2020

[1334]
129

Nội dung ôn tập môn Toán 10,11,12 tuần 22,23 năm học 2019-2020

[1061]
130

Đề cương môn Vật lý giữa học kì II- Lớp 10,11,12 năm học 2019-2020

[990]
131

Đề cương ôn tập 1 tiết học kì II môn địa lớp 10,11,12 năm học 2019-2020

[738]
132

Nội dung ôn tập môn Sinh học 10,11,12 tuần 22,23 năm học 2019-2020

[638]
133

Nội dung ôn tập môn Hóa học 10,11,12 tuần 22,23 năm học 2019-2020

[671]
134

Nội dung ôn tập môn Công dân lớp 10,11,12 tuần 22,23 năm học 2019-2020

[666]
135

Hướng dẫn tự học môn Ngữ Văn 10,11,12 từ 10/02-16/02/2020

[843]
136

Đề cương ôn tập kiểm tra Học Kỳ 1 - Môn Vật Lý - Lớp 10 - NH: 2019-2020

[451]
137

Đề cương ôn tập kiểm tra Học Kỳ 1 - Môn Hóa Học - Lớp 10,11,12 CB + Chuyên NH: 2019-2020

[422]
138

Đề cương ôn tập kiểm tra Học Kỳ 1 - Môn Anh Văn - Lớp 10,11,12 CB + Chuyên + Thí điểm NH: 2019-2020

[698]
139

Đề cương ôn tập kiểm tra Học Kỳ 1 - Môn Công Dân - Lớp 10,11,12- NH: 2019-2020

[374]
140

Đề cương ôn tập kiểm tra Học Kỳ 1 - Môn Anh Văn - Lớp 10,11 CB + Chuyên- NH: 2019-2020

[376]
141

Đề cương ôn tập kiểm tra 1 tiết - Học Kỳ 1 - Môn GDCD- Lớp 10 - NH: 2019-2020

[396]
142

Đề cương ôn tập kiểm tra Học Kỳ 2 - Môn Hóa học- Lớp 10,11,12- NH: 2018-2019

[511]
143

Đề cương ôn tập kiểm tra Học Kỳ 2 - Môn Anh Văn- Lớp 10- NH: 2018-2019

[567]
144

Đề cương ôn tập kiểm tra Học Kỳ 2 - Môn Tin Học- Lớp 10- NH: 2018-2019

[499]
145

Đề cương ôn tập kiểm tra Học Kỳ 2 - Môn Công Dân- Lớp 10,11,12 - NH: 2018-2019

[496]
146

Đề cương ôn tập kiểm tra Học Kỳ 2 - Môn Ngữ Văn- Lớp 10,11,12 - NH: 2018-2019

[500]
147

Đề cương ôn tập kiểm tra Học Kỳ 1 - Môn Hóa Học- Lớp 10 (Chuyên) - NH: 2018-2019

[722]
148

Đề cương ôn tập kiểm tra Học Kỳ 1 - Môn Lịch sử- Lớp 10 - NH: 2018-2019

[462]
149

Đề cương ôn tập kiểm tra Học Kỳ 1 - Môn Vật Lí - Lớp 10,11 - NH: 2018-2019

[536]
150

Đề cương ôn tập kiểm tra Học Kỳ 1 - Môn Văn- Lớp 10 - NH: 2018-2019

[646]
151

Đề cương ôn tập kiểm tra Học Kỳ 1 - Môn Công Dân - Lớp 10 - NH: 2018-2019

[511]
152

Đề cương ôn tập kiểm tra 1 tiết - Học Kỳ 1 - Môn Hóa - Lớp 10CB - NH: 2018-2019

[675]
153

Đề cương ôn tập kiểm tra 1 tiết - Học Kỳ 1 - Môn Văn - Bài viết số 3- Lớp 10 - NH: 2018-2019

[414]
154

Đề cương ôn tập kiểm tra 1 tiết - Học Kỳ 1 - Môn Anh Văn - Lớp 10 Thí điểm - NH: 2018-2019

[783]
155

Đề cương ôn tập kiểm tra 1 tiết - Học Kỳ 1 - Môn Anh Văn - Lớp 10CB - NH: 2018-2019

[679]
156

Đề cương ôn tập kiểm tra giữa học kì 1 - Môn Sinh Học- Lớp 10CB - NH: 2018-2019

[623]
157

Đề cương ôn tập kiểm tra 1 tiết học kì 1- bài số 1 - Môn Hóa Học - Lớp 10 - NH: 2018-2019

[528]
158

Đề cương ôn tập kiểm tra 1 tiết - bài số 1- học kì 1 - Môn Hóa Học - Lớp 10,11,12 - NH: 2018-2019

[465]
159

Đề cương ôn tập kiểm tra 1 tiết học kì 1 - Môn GDCD - Lớp 10 - NH: 2018-2019

[456]
160

Đề cương ôn tập kiểm tra học kì 2 - Môn Văn - Lớp 10 - NH: 2017-2018

[625]
161

Đề cương ôn tập kiểm tra học kì 2 - Môn GDCD - Lớp 10 - NH: 2017-2018

[655]
162

Đề cương ôn tập kiểm tra học kì 1 - Môn Anh Văn - Lớp 10 (Chuyên) - NH: 2017-2018

[773]
163

Đề cương ôn tập kiểm tra học kì 1 - Môn Anh Văn - Lớp 10 - NH: 2017-2018

[537]
164

Đề cương ôn tập kiểm tra học kì 1 - Môn GDCD - Lớp 10 - NH: 2017-2018

[533]
165

Đề cương ôn tập kiểm tra 1 tiết lần 2 - Học kì 1 - Môn Anh Văn Lớp 10 - NH: 2017-2018

[669]
166

Đề cương ôn tập kiểm tra học kì 1 - Môn tin học - Lớp 10 (Chuyên) - NH: 2017-2018

[812]
167

Đề cương ôn tập kiểm tra học kì 1 - Môn tin học - Lớp 10 (MOS) - NH: 2017-2018

[777]
168

Đề cương ôn tập kiểm tra học kì 1 - Môn Hóa học 10,11,12 - NH: 2017-2018

[896]
169

Đề cương ôn tập kiểm tra học kì 1 - Môn Sinh học 10,11 - NH: 2017-2018

[647]
170

Đề cương ôn tập kiểm tra học kì 1 - Môn Vật Lí- Lớp 10 - NH: 2017-2018

[751]
171

Đề cương ôn tập kiểm tra học kì 1 - Môn Ngữ Văn - Lớp 10 - NH: 2017-2018

[752]
172

Đề cương ôn tập thi giữa học kỳ 1 - Môn Sinh học 10 - NH: 2017-2018

[619]
173

Đề cương ôn tập kiểm tra 1 tiết lần 2 - Học kì 1 - Môn Hóa Học Lớp 10(Chuyên) - NH: 2017-2018

[711]
174

Kế hoạch kiểm tra - Học kì 1,2 - môn Vật Lý - Lớp 10, 11, 12(Chuyên) - NH: 2017-2018

[594]
175

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT Chuyên - NH: 2012-2013

[1022]
176

Đề cương ôn tập thi học kỳ 1 - Môn Hóa học 10 CT Chuyên - NH: 2015-2016

[852]
177

Đề cương ôn tập thi học kỳ 1 - Môn Sinh học 10 CT Chuyên - NH: 2015-2016

[644]
178

Đề cương ôn tập thi học kỳ 1 - Môn Ngữ Văn 10 (CB) - NH: 2015-2016

[806]
179

Đề cương ôn tập thi học kỳ 1 - Môn Công nghệ 10 - NH: 2015-2016

[748]
180

Đề cương ôn tập thi học kỳ 1 - Môn Vật lí 10 + 11 (CB) - NH: 2015-2016

[761]
181

Đề cương ôn tập thi học kỳ 1 - Môn Tin học 10 (CB) - NH: 2015-2016

[865]
182

Đề cương ôn tập thi học kỳ 1 - Môn Tiếng Anh 10 CT Chuẩn - NH: 2015-2016

[1781]
STT Tên tài liệu Lượt tải Download
1

Đề cương lớp 11 Tin

[7]
2

Thao giang 11 toan

[376]
3

DE CUONG ON TAP KTHK I_HÓA 11CB_NH 2020-2021

[793]
4

DE CUONG ON TAP KTHK I_HÓA 11 CHUYEN_NH 2020-2021

[720]
5

DỀ CƯƠNG 11 CƠ BẢN - HỌC KÌ 1 - NĂM HỌC: 2020-2021

[800]
6

ĐỀ CƯƠNG 11 CHUYÊN - HKI - NH: 2020-2021

[743]
7

ĐỀ CƯƠNG 11 THÍ ĐIỂM - HKI - NH: 2020-2021

[759]
8

DE CUONG ON TAP KTHK I_TOAN 11CB_NH 2020-2021

[856]
9

DE CUONG ON TAP KTHK I_TOAN 11CHUYEN_NH 2020-2021

[727]
10

DE CUONG ÔN TAP KTHK I_CÔNG NGHỆ 11_NH 2020 - 2021

[747]
11

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬPKTHK I_SINH 11 CƠ BẢN_2020 - 2021

[753]
12

DE CUONG ON TAP KTHK I _VATLI 11CB_NH 2020-2021

[760]
13

DE CUONG ON TAP KTHK I _VATLI 11CHUYEN_NH 2020-2021

[714]
14

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I - KHỐI 11- NH: 2020-2021

[284]
15

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I - KHỐI 11- NH: 2020-2021

[239]
16

ĐỀ CƯƠNG ON TAP KTHK I _ VĂN 11 CB _NH 2020 - 2021

[247]
17

ĐỀ CƯƠNG ON TAP KTHK I _ VĂN 11 CHUYÊN _NH 2020 - 2021

[252]
18

DE CUONG ON TAP KTHK I_GDCD 11_NH 2020-2021

[395]
19

DE CUONG ON TAP KTHK I_SU 11_NH 2020 - 2021

[1041]
20

DE CUONG ONTAP KTHK I _TIN 11_NH 2020-2021

[1152]
21

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KI II lop 11 - MÔN LÝ _ NĂM HỌC 2019 - 2020

[1054]
22

Đề cương ôn thi học kì II (2019-2020) môn Ngữ văn 11

[250]
23

DE CUONG ON TAP HOC KY II- MON HOA - LOP 11 CO BAN- NAM 2020

[768]
24

DE CUONG HỌC KY II- MON HOA - 11 CHUYEN- NAM 2020

[267]
25

ĐỀ CƯƠNG ON TAP HK2 MON SINH 11CB_19-20

[299]
26

ĐỀ CƯƠNG ON TAP HK II MÔN SINH 11CHUYÊN_19-20

[261]
27

Đề cương ON TAP THI HKI II MON DIA LI 11_NAM HOC 2019 2020

[291]
28

Đề cương ôn tập HKII - Lớp 11 - 2019_2020-GDCD

[377]
29

Đề cương kiểm tra học kì 2 lich sử - Lớp 11 - năm học 2019 - 2020

[455]
30

ĐỀ CƯƠNG KIỂM TRA HỌC KỲ 2 MÔN TIẾNG ANH LỚP 11 CHUYÊN ANH - NH 2019-2020

[603]
31

ĐỀ CƯƠNG KIỂM TRA HỌC KÌ II -TIẾNG ANH 11 - CT THÍ ĐIỂM - NH 2019-2020

[499]
32

ĐỀ CƯƠNG KIỂM TRA HỌC KÌ II - TIẾNG ANH 11- CT CƠ BẢN

[449]
33

UNIT 10 - READING SKILL_Tiếng anh 11

[256]
34

UNIT 10 - HEALTHY LIFESTYLE AND LONGEVITY (LANGUAGE)_Tiếng anh 11

[241]
35

UNIT 10 - HEALTHY_Tiếng Anh 11_(19-4-2020)

[230]
36

UNIT 9 CULTURE_Tiếng Anh 11_(19-4-2020)

[237]
37

UNIT 9 CULTURE_Tiếng Anh 11_(19-4-2020)

[207]
38

UNIT 9 CULTURE_ Tiếng Anh 11_(19-4-2020)

[232]
39

Đường link_Bài 1 đến bài 5_Môn Toán_Lớp 11_CT chuẩn

[264]
40

UNIT 13 Speaking_Tiếng Anh Lớp 11 Hóa Lý Văn_Tiếng Anh 11 Cơ bản_Từ 20 đến 25-4-2020.docx

[209]
41

Unit 13 Speaking_Tiếng Anh Lớp 11 Hóa Lý Văn_Tiếng Anh 11 Cơ bản_Từ 20 đến 25-4-2020.pptx

[200]
42

Unit 13 Reading_Tiếng Anh lớp 11 Tin_Lớp 11 Cơ bản_Từ 20 đến 26-4-2020.pptx

[234]
43

Unit 13 Reading_Tiếng Anh Lớp 11 Hóa Lý Văn_Tiếng Anh 11 Cơ bản_Từ 20 đến 25-4-2020.pptx

[197]
44

UNIT 13 Reading _Tiếng Anh lớp 11 SINH_LỚP 11 CƠ BẢN_TỪ 20 ĐẾN 26-4-2020.pptx

[232]
45

Unit 12,13 Handout_Tiếng Anh lớp 11 Tin_Lớp 11 Cơ bản_Từ 20 đến 26-4-2020.docx

[238]
46

Unit 12 Writing_Tiếng Anh lớp 11 Tin_Lớp 11 Cơ bản_Từ 13 đến 19-4-2020.pptx

[199]
47

unit 12 Writing_Tiếng Anh Lớp 11 Hóa Lý Văn_Tiếng Anh 11 Cơ bản_Từ 12 đến 19-4-2020.pptx

[190]
48

Unit 12 Writing_Tiếng Anh Lớp 11 Hóa Lý Văn_Tiếng Anh 11 Cơ bản_Từ 12 đến 19-4-2020.docx

[206]
49

UNIT 12 WRITING_TIẾNG ANH 11 SINH_LỚP 11 CƠ BẢN_TỪ 13 ĐẾN 18-4-2020.pptx

[240]
50

Unit 12 Reading_Tiếng Anh lớp 11 Tin_Lớp 11 Cơ bản_Từ 13 đến 19-4-2020.pptx

[204]
51

UNIT 12 READING_TIẾNG ANH 11 SINH_LỚP 11 CƠ BẢN_TỪ 13 ĐẾN 18-4-2020.pptx

[230]
52

UNIT 12 QUIZ_TIẾNG ANH 11 SINH_LỚP 11 CƠ BẢN_TỪ 13 ĐẾN 18-4-2020.docx

[231]
53

Unit 12 Language Focus_Tiếng Anh lớp 11 Tin_Lớp 11 Cơ bản_Từ 20 đến 26-4-2020.pptx

[239]
54

Unit 12 Language focus_Tiếng Anh Lớp 11 Hóa Lý Văn_Tiếng Anh 11 Cơ bản_Từ 12 đến 19-4-2020.pptx

[240]
55

UNIT 12 Language Focus_Tiếng Anh Lớp 11 Hóa Lý Văn_Tiếng Anh 11 Cơ bản_Từ 12 đến 19-4-2020.docx

[217]
56

UNIT 12 LANGUAGE FOCUS_TIẾNG ANH 11 SINH_LỚP 11 CƠ BẢN_TỪ 13 ĐẾN 18-4-2020.pptx

[230]
57

Unit 12 Handout_Tiếng Anh lớp 11 Tin_Lớp 11 Cơ bản_Từ 13 đến 19-4-2020.docx

[210]
58

Link video tiết 80 đến 84 _Tiếng Anh Lớp 11 Cơ bản_Từ 12 đến 25-4-2020.docx

[189]
59

Unit 9 Vocabulary&Grammar_Tiếng Anh 11 Anh_Lớp 11 Chuyên_Từ ngày 14-4 đến 19-4-2020.pptx

[213]
60

Unit 9 Reading&Writing_Tiếng Anh 11 Anh_Lớp 11 Chuyên_Từ ngày 14-4 đến 19-4-2020.pptx

[235]
61

Nguyên hàm_Môn Toán_Lớp 11_Từ ngày 14

[248]
62

Khối tròn xoay_Môn Toán_Lớp 11 Chuyên_.pptx

[248]
63

Quy tac tinh dao ham_Môn Toán_Lớp 11_Từ 20 đến 25-4-2020.ppt

[263]
64

Luyện tập bài PTĐT vuông góc với MP_Môn Toán_Lớp 11_Từ ngày 20 đến 25-4-2020.ppt

[249]
65

Duong thang vuong goc voi mat phang_Môn Toán_Lớp 11_Từ ngày 14 đến 18-4-2020.ppt

[219]
66

Định nghĩa và ý nghĩa của đạo hàm_Môn Toán_Lớp 11_Từ 14 đến 18-4-2020.ppt

[224]
67

MÔN TOÁN HỌC - LỚP 12 - PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG TRONG KHÔNG GIAN - 16H00 NGÀY 11.04.2020.mp4

[263]
68

Bai12 -Môn GDCD - Lớp 11 - Từ 14-4 đến 18-4

[310]
69

Bai 15 - Môn GDCD- Lớp 11 - Từ 27-4 đến 02-5

[290]
70

Bai 13 - Môn GDCD- Lớp 11 - Từ 20-4 đến 25-4

[308]
71

Bài 12 đến bài 15 - Môn GDCD - Lớp 11 - từ ngày 14-4 đến ngày 25-4

[291]
72

Hợp chất của sắt_Môn Hóa_Lớp 11 Chuyên_Từ 20-4 đến 25-4

[233]
73

file liên kết_Môn Hóa_Khôi 11

[259]
74

Bài este_Môn Hóa_lớp 11 Chuyên_từ ngày 14-4 đến 25-4

[222]
75

Bài BenZen và đồng đẳng_Môn Hóa_Lớp 11 Từ ngày 14-4 đến 18-4

[236]
76

Bài benzen và đồng đẳng_Môn Hóa_Khói 11- từ 13-4đến 22-4

[252]
77

Bài benzen và đồng đẳng_Môn Hóa_Khói 11- từ 13-4đến 22-4

[226]
78

BÀI ANCOL_môn hóa_Khói 11_từ ngày 15-4 đến 25-4

[260]
79

Ancol_Môn Hóa_Lớp 11 CB_ Từ 20-4 đến 25-4

[260]
80

Bài tap tinh_Môn Sinh_Khối 11-Từ ngày 20-4 đến 25-4

[292]
81

Bài sinh trưởng và phát triển ở thực vật_Môn Sinh_Khối 11_Từ ngày 14-4 đến 18-4

[280]
82

Bài sinh truong va phat trien o thuc vat_MÔn Sinh_Khối 11_Từ ngày 20-4 đến 25-4

[288]
83

Những biểu tượng nghệ thuật trong hành trình thơ HÀn Mặc Tử (Chuyên)_Môn Văn_Lớp 11_20-4 đến 25-4

[265]
84

Nguyễn Bính - hoài niệm cội nguồn (Chuyên)_Môn Văn_Lớp 11_20-4 đến 25-4

[239]
85

Đường Link Bài 21_ Môn Lịch Sử_ Lớp 11 từ 20 đến 25-4-2020

[241]
86

Bài 21_ Môn Lịch sử_ Lớp 11 từ 20 đến 25-4-2020

[258]
87

Bài 21_ Môn Lịch sử_ Lớp 11 từ 20 đến 25-4-2020

[250]
88

Bài 20 _ Môn Lịch Sử _Lớp 11 từ 12 đến 17-4-2020

[259]
89

Bài 20 _ Môn Lịch Sử _ Lớp 11 từ 12 đến 17-4-2020

[252]
90

TÀI LIỆU 11-VẬT LÝ

[366]
91

T 30- 30 - Đông Nam Á- kinh tế lớp 11

[297]
92

Tài liệu nội dung kiến thức mới lớp 10,11,12

[651]
93

Đề ôn tập các môn trong tuần nghỉ chống dịch yêu cầu HS hoàn thanh trong thời gian từ 11/4/2020 đến 15/4/2020 lớp 10

[668]
94

Đề ôn tập các môn trong tuần nghỉ chống dịch yêu cầu HS hoàn thanh trong thời gian từ 05/4/2020 đến 10/4/2020 lớp 10,11,12

[941]
95

Giới thiệu link học môn vật lý 11

[295]
96

Nội dung ôn tập GDCD lớp 10,11 và đề luyện thi lớp 12

[520]
97

ĐÁP ÁN BÀI ÔN TẬP LẦN 3 MÔN TIẾNG ANH LỚP 10,11,12

[410]
98

Đề cương môn Lịch sử lớp 11,12 năm học 2019-2020

[367]
99

BÀI TẬP TIẾNG ANH ONLINE TUẦN TỪ 24-29:2 khối 10,11,12

[547]
100

Đáp án 10,11,11 Thí điểm môn Anh văn từ17-22/02/2020

[398]
101

Hướng dẫn học sinh ôn tập ở nhà từ 24 - 29 tháng 2 môn Toán 10,11,12

[613]
102

Hướng dẫn ôn tập môn vật lý từ 24-29/02/2020 lớp 10,11 ; Ma tran 10.11.12

[573]
103

HƯỚNG DẪN TỰ HỌC VĂN 10,11,12 (TUẦN 24.2.2020)

[677]
104

Đề cương 1 tiết 10,11 môn sinh học

[526]
105

Nội dung ôn tập môn tin học - 22/02/2020-29/02/2020 10,11,12

[502]
106

Đề cương ôn tập - môn Hóa học từ 22-29/02/2020- NH: 2019-2020 - Lớp 10,11,12

[529]
107

Nội dung ôn tập môn lịch sử trắc nghiệm lớp 10,11

[532]
108

Trọng tâm môn toán lớp 10,11,12 năm học 2019-2020

[656]
109

Đề cương ôn tập 1 tiết khối 10,11,12 + đề thi thử TNTHPT QG môn công dân

[576]
110

Bài ôn tập số 2 môn tiếng Anh 10,11,12

[525]
111

ĐÁP ÁN BÀI ÔN TẬP ONLINE LẦN 1 MÔN TIẾNG ANH 10,11,12

[379]
112

BÀI ÔN TẬP SỐ 1 MÔN TIẾNG ANH 10,11,12

[443]
113

Đề cương Bài 17,19, 20 môn Lịch Sử Lớp 11

[333]
114

Nội dung ôn tập môn Lịch sử 10,11,12 tuần 22,23 năm học 2019-2020

[1334]
115

Nội dung ôn tập môn Toán 10,11,12 tuần 22,23 năm học 2019-2020

[1061]
116

Đề cương môn Vật lý giữa học kì II- Lớp 10,11,12 năm học 2019-2020

[990]
117

Đề cương ôn tập 1 tiết học kì II môn địa lớp 10,11,12 năm học 2019-2020

[738]
118

Nội dung ôn tập môn Sinh học 10,11,12 tuần 22,23 năm học 2019-2020

[638]
119

Nội dung ôn tập môn Hóa học 10,11,12 tuần 22,23 năm học 2019-2020

[671]
120

Nội dung ôn tập môn Công dân lớp 10,11,12 tuần 22,23 năm học 2019-2020

[666]
121

Hướng dẫn tự học môn Ngữ Văn 10,11,12 từ 10/02-16/02/2020

[843]
122

Đề cương ôn tập kiểm tra Học Kỳ 1 - Môn Vật Lý - Lớp 11 - NH: 2019-2020

[364]
123

Đề cương ôn tập kiểm tra Học Kỳ 1 - Môn Hóa Học - Lớp 10,11,12 CB + Chuyên NH: 2019-2020

[422]
124

Đề cương ôn tập kiểm tra Học Kỳ 1 - Môn Anh Văn - Lớp 10,11,12 CB + Chuyên + Thí điểm NH: 2019-2020

[698]
125

Đề cương ôn tập kiểm tra Học Kỳ 1 - Môn Công Dân - Lớp 10,11,12- NH: 2019-2020

[374]
126

Đề cương ôn tập kiểm tra Học Kỳ 1 - Môn Anh Văn - Lớp 10,11 CB + Chuyên- NH: 2019-2020

[376]
127

Đề cương ôn tập kiểm tra 1 tiết - Học Kỳ 1 - Môn Anh Văn - Lớp 11CB (Lần 2)- NH: 2019-2020

[286]
128

Đề cương ôn tập kiểm tra 1 tiết - Lần 1 - Học Kỳ 1 - Môn Công dân - Lớp 11- NH: 2019-2020

[305]
129

Đề cương ôn tập kiểm tra 1 tiết - Học Kỳ 1 - Môn Anh Văn - Lớp 11- NH: 2019-2020

[351]
130

Đề cương ôn tập kiểm tra Học Kỳ 2 - Môn Hóa học- Lớp 10,11,12- NH: 2018-2019

[511]
131

Đề cương ôn tập kiểm tra Học Kỳ 2 - Môn Anh Văn- Lớp 11(Thí điểm)- NH: 2018-2019

[475]
132

Đề cương ôn tập kiểm tra Học Kỳ 2 - Môn Anh Văn- Lớp 11(CB)- NH: 2018-2019

[435]
133

Đề cương ôn tập kiểm tra Học Kỳ 2 - Môn Công Dân- Lớp 10,11,12 - NH: 2018-2019

[496]
134

Đề cương ôn tập kiểm tra Học Kỳ 2 - Môn Ngữ Văn- Lớp 10,11,12 - NH: 2018-2019

[500]
135

Đề cương ôn tập kiểm tra Học Kỳ 1 - Môn Vật Lí - Lớp 10,11 - NH: 2018-2019

[536]
136

Đề cương ôn tập kiểm tra Học Kỳ 1 - Môn Văn- Lớp 11 - NH: 2018-2019

[628]
137

Đề cương ôn tập kiểm tra Học Kỳ 1 - Môn Hóa học - Lớp 11 Chuyên - NH: 2018-2019

[656]
138

Đề cương ôn tập kiểm tra Học Kỳ 1 - Môn Công Dân - Lớp 11 - NH: 2018-2019

[500]
139

Đề cương ôn tập kiểm tra Học Kỳ 1 - Môn Văn - Lớp 11 - NH: 2018-2019

[386]
140

Đề cương ôn tập kiểm tra 1 tiết - bài số 2- học kì 1 - Môn Anh Văn - Lớp 11CB - NH: 2018-2019

[398]
141

Đề cương ôn tập kiểm tra 1 tiết - Học Kỳ 1 - Môn GDCD- Lớp 11 - NH: 2018-2019

[426]
142

Đề cương ôn tập kiểm tra 1 tiết - Lần 1 - Môn Hóa Học- Lớp 11- NH: 2018-2019

[1396]
143

Đề cương ôn tập kiểm tra giữa học kì 1- Môn Sinh Học- Lớp 11CB - NH: 2018-2019

[595]
144

Đề cương ôn tập kiểm tra 1 tiết - bài số 1- học kì 1 - Môn Hóa Học - Lớp 10,11,12 - NH: 2018-2019

[465]
145

Đề cương ôn tập kiểm tra học kì 2 - Môn Anh Văn - Lớp 11 - NH: 2017-2018

[499]
146

Đề cương ôn tập kiểm tra học kì 2 - Môn Văn - Lớp 11 - NH: 2017-2018

[653]
147

Đề cương ôn tập kiểm tra học kì 2 - Môn GDCD - Lớp 11 - NH: 2017-2018

[475]
148

Đề cương ôn tập kiểm tra học kì 2 - Môn Anh Văn (CT Chuyên) - Lớp 11 - NH: 2017-2018

[426]
149

Đề cương ôn tập kiểm tra học kì 1 - Môn Lịch Sử- Lớp 11,12 - NH: 2017-2018

[629]
150

Đề cương ôn tập kiểm tra học kì 1 - Môn Địa Lí - Lớp 11 - NH: 2017-2018

[528]
151

Đề cương ôn tập kiểm tra học kì 1 - Môn Anh Văn - Lớp 11 - NH: 2017-2018

[582]
152

Đề cương ôn tập kiểm tra học kì 1 - Môn GDCD - Lớp 11 - NH: 2017-2018

[530]
153

Đề cương ôn tập kiểm tra học kì 1 - Môn Anh văn - Lớp 11 (Chuyên) - NH: 2017-2018

[628]
154

Đề cương ôn tập kiểm tra học kì 1 - Môn Địa Lý - Lớp 11 - NH: 2017-2018

[439]
155

Đề cương ôn tập kiểm tra học kì 1 - Môn tin học - Lớp 11 (Chuyên) - NH: 2017-2018

[759]
156

Đề cương ôn tập kiểm tra học kì 1 - Môn tin học - Lớp 11(CB) - NH: 2017-2018

[1675]
157

Đề cương ôn tập kiểm tra học kì 1 - Môn Hóa học 10,11,12 - NH: 2017-2018

[896]
158

Đề cương ôn tập kiểm tra học kì 1 - Môn Sinh học 10,11 - NH: 2017-2018

[647]
159

Đề cương ôn tập kiểm tra học kì 1 - Môn Vật Lí- Lớp 11 - NH: 2017-2018

[739]
160

Đề cương ôn tập kiểm tra học kì 1 - Môn Ngữ Văn - Lớp 11 - NH: 2017-2018

[735]
161

Đề cương ôn tập kiểm tra 1 tiết lần 1 - Học kì 1 - Môn Quốc phòng Lớp 11 - NH: 2017-2018

[493]
162

Kế hoạch kiểm tra - Học kì 1,2 - môn Vật Lý - Lớp 10, 11, 12(Chuyên) - NH: 2017-2018

[594]
163

Đề cương ôn tập kiểm tra 1 tiết lần 1 - Học Kì 1 - Môn Sinh Học 11(CB) - NH: 2017-2018

[749]
164

Đề cương ôn tập kiểm tra 1 tiết lần 1 - Học Kì 1 - Môn Anh Văn 11(CB) - NH: 2017-2018

[741]
165

Đề cương ôn tập kiểm tra 1 tiết lần 1 - Học kì 1 - Môn GDCD Lớp 11 - NH: 2017-2018

[545]
166

Đề cương ôn tập kiểm tra 1 tiết lần 1- Học kì 1 - Môn Tin học 11 CT CB - NH 2017-2018

[1321]
167

Đề cương ôn tập thi học kỳ 1 - Môn Hóa học 11 CT Chuyên - NH: 2015-2016

[813]
168

Đề cương ôn tập thi học kỳ 1 - Môn Ngữ Văn 11 (CB) - NH: 2015-2016

[756]
169

Đề cương ôn tập thi học kỳ 1 - Môn Vật lí 10 + 11 (CB) - NH: 2015-2016

[761]
170

Đề cương ôn tập thi học kỳ 1 - Môn Hóa học 11 (CB) - NH: 2015-2016

[811]
171

Đề cương ôn tập thi học kỳ 1 - Môn Tiếng Anh 11 CT Thí điểm - NH: 2015-2016

[834]
172

Đề cương ôn tập thi học kỳ 1 - Môn Tiếng Anh 11 CT Chuẩn - NH: 2015-2016

[838]
173

Đề cương ôn tập thi học kỳ 1 - Môn: Địa lí 11 - NH: 2015 - 2016

[750]
STT Tên tài liệu Lượt tải Download
1

Đề thi học kì 12

[128]
2

Đề thi 12 Toán

[105]
3

Bài tập thực hành word lớp 10 Toán-12/4

[224]
4

DE CUONG ON TAP KTHK I_HÓA 12_NH 2020-2021

[770]
5

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP KTHKI_TIẾNG ANH 12 CB_NH: 20-21

[790]
6

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP KTHKI_TIẾNG ANH 12 TĐ_NH: 20-21

[757]
7

TH access 12

[1794]
8

CSDL access-12

[1023]
9

DE CUONG ON TAP TOAN 12 HKI NAM HOC 2020-2021

[812]
10

DE CUONG ÔN TAP KTHK I_CÔNG NGHỆ 12 _NH 2020 - 2021.doc

[709]
11

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP KTHK I_SINH 12 _NH 2020-2021

[759]
12

DE CUONG ON TAP KTHK I _VATLI 12_NH 2020-2021

[747]
13

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP KIỂM TRA CUỐI KÌ I - KHỐI 12- NH: 2020-2021

[333]
14

ĐỀ CƯƠNG ON TAP KTHK I _VĂN 12_NH 2020 - 2021

[255]
15

DE CUONG ON TAP KTHK I_GDCD 12_NH 2020-2021

[402]
16

DE CUONG ON TAP KTHK I_GDCD 12_NH 2020-2021

[194]
17

DE CUONG ON TAP KTHK I_SU 12_NH 2020 - 2021

[437]
18

DE CUONG ONTAP KT HK I _TIN 12_NH 2020 - 2021

[1354]
19

Đề cương ôn thi học kì II (2019-2020) môn Ngữ văn 12

[261]
20

DE CUONG HỌC KY II- MON HOA- KHOI 12- NAM 2020

[394]
21

ĐỀ CƯƠNG ON TAP HK II MÔN SINH 12CB_19-20

[461]
22

DE CƯƠNG ON TAP HKI 2 MON ĐIA LI LOP 12_NAM HOC 2019 2020

[357]
23

Đề cương ôn tập HKII - Lớp 12 - 2019_2020-GDCD

[353]
24

ĐỀ CƯƠNG MÔN TIẾNG ANH LỚP 12 - HK2 CT THÍ ĐIỂM + CHUYÊN - NH 2019-2020

[386]
25

Đề cương ôn tập HKII Su 12

[423]
26

Bài 36 Duyên hải Nam Trung Bộ_ Môn Địa_Lớp 12_ Từ 27-4 đến 2-5-2020

[408]
27

Bài 36 Duyên hải Nam Trung Bộ_ Môn Địa_Lớp 12_ Từ 27-4 đến 2-5-2020

[378]
28

Bài 36 Duyên hải Nam Trung Bộ_ Môn Địa_Lớp 12_ Từ 27-4 đến 2-5-2020

[373]
29

Bài 35 Bắc Trung Bộ_ Môn Địa_Lớp 12_ Từ 27-4 đến 2-5-2020

[391]
30

Bài 35 Bắc Trung Bộ_ Môn Địa_Lớp 12_ Từ 27-4 đến 2-5-2020

[252]
31

Bài 35 Bắc Trung Bộ_ Môn Địa_Lớp 12_ Từ 27-4 đến 2-5-2020

[772]
32

Đường link bài giảng Units 8 & 9- Tiếng Anh 12 - từ 13.4 - 25.4

[215]
33

Số phận con người_Môn Văn Lớp 12_13-4 đến 18-4

[307]
34

Ông già và biển cả_Môn Văn Lớp 12_13-4 đến 18-4

[262]
35

Đường link_Môn Toán_Lớp 12

[349]
36

unit 14-international organisations_Tiếng Anh lớp 12 Sinh_Lớp 12 Cơ bản_Từ 20 đến 25-4-2020.pptx

[245]
37

UNIT 14 READING_Tiếng Anh 12 Lý 12 Văn_Lớp 12 Cơ bản_Từ 20 dến 25-4-2020.ppt

[231]
38

UNIT 14 READING_Tiếng Anh 12 Lý 12 Văn_Lớp 12 Cơ bản_Từ 20 dến 25-4-2020.doc

[223]
39

Unit 14 international organisations_Tiếng Anh lớp 12 Sinh_Lớp 12 Cơ bản_Từ 20 đến 25-4-2020.docx

[229]
40

UNIT 13_LANGUAGE FOCUS_Tiếng Anh 12 Lý 12 Văn_Lớp 12 Cơ bản_Từ 13 dến 18-4-2020.ppt

[213]
41

UNIT 13_LANGUAGE FOCUS_Tiếng Anh 12 Lý 12 Văn_Lớp 12 Cơ bản_Từ 13 dến 18-4-2020.doc

[204]
42

Unit 13 LF Double Comparative_Tiếng Anh 12 Toán Tin Hóa_Lớp 12 Cơ bản_Từ ngày 13 đến 19-4-2020.pptx

[206]
43

unit 13 Language focus_Tiếng Anh lớp 12 Sinh_Lớp 12 Cơ bản_Từ 20 đến 26-4-2020.pptx.doc

[265]
44

unit 13 Language focus_Tiếng Anh lớp 12 Sinh_Lớp 12 Cơ bản_Từ 20 đến 25-4-2020.pptx

[218]
45

Link video tiết 74 đến 77_Tiếng Anh lớp 12 Cơ bản_Từ 13 đến 25-4-2020.docx

[212]
46

Double Comparatives Grammar_Tiếng Anh 12 Toán Tin Hóa_Lớp 12 Cơ bản_Từ ngày 13 đến 19-4-2020.mp4

[254]
47

double comparative_Tiếng Anh 12 Toán Tin Hóa_Lớp 12 Cơ bản_Từ ngày 13 đến 19-4-2020.doc

[223]
48

Comparison MORE EXERCISE _Tiếng Anh 12 Toán Tin Hóa_Lớp 12 Cơ bản_Từ ngày 13 đến 19-4-2020.doc

[224]
49

Unit 9 Reading_Tiếng Anh 12 Anh_Lớp 12 Chuyên_Từ 13 đến 25-4-2020.key

[218]
50

Unit 9 Language_Tiếng Anh 12 Anh_Lớp 12 Chuyên_Từ 13 đến 25-4-2020.key

[190]
51

Unit 8 writing_Tiếng Anh 12 Anh_Lớp 12 Chuyên_Từ 13 đến 25-4-2020.key

[211]
52

Review 2 units 6,7,8_Tiếng Anh 12 Anh_Lớp 12 Chuyên_Từ 13 đến 25-4-2020.key

[243]
53

Review 1 units 6,7,8_Tiếng Anh 12 Anh_Lớp 12 Chuyên_Từ 13 đến 25-4-2020.key

[200]
54

Link bài giảng Units 8 & 9_Tiếng Anh 12 Anh_Lớp 12 Chuyên_Từ 13 đến 25-4-2020.docx

[199]
55

Link video tiết 80 đến 84 _Tiếng Anh Lớp 11 Cơ bản_Từ 12 đến 25-4-2020.docx

[189]
56

Review 1 units 6,7,8_Tiếng Anh 12 Anh_Lớp 12 Chuyên_Từ 13 đến 25-4-2020

[201]
57

Bài 33 Đồng bằng sông Hồng_Môn Địa_Lớp 12_ Từ 20 đến 25-4-2020.pptx

[222]
58

Bài 33 Đồng bằng sông Hồng_Môn Địa_Lớp 12_ Từ 20 đến 25-4-2020.docx

[232]
59

Bài 32 Trung du miền núi Bắc Bộ_Môn Địa_Lớp 12_ Từ 20 đến 25-4-2020.pptx

[230]
60

Bài 32 Trung du miền núi Bắc Bộ_Môn Địa_Lớp 12_ Từ 20 đến 25-4-2020.docx

[218]
61

Bài 31 Thương mại du lịch_Môn Địa_Lớp 12_ Từ 14 đến 18-4-2020.pptx

[218]
62

Bài 31 Thương mại du lịch_Môn Địa_Lớp 12_ Từ 14 đến 18-4-2020.docx

[250]
63

Bài 31 Ngoại thương 500 tỷ USD_Môn Địa_Lớp 12_ Từ 14 đến 18-4-2020.mp4

[218]
64

Bài 31 Du lịch Việt 2018_Môn Địa_Lớp 12_ Từ 14 đến 18-4-2020.mp4

[209]
65

Bài 30 sự phát triển TTLL_Môn Địa_Lớp 12_ Từ 14 đến

[229]
66

Bài 30 GTVT TTLL_Môn Địa_Lớp 12_ Từ 14 đến 18-4-2020.pptx

[225]
67

Bài 30 GTVT TTLL_Môn Địa_Lớp 12_ Từ 14 đến 18-4-2020.docx

[230]
68

Phuong trinh mat phang_Môn Toán_Lớp 12_Từ ngày 14 đến 18-4-2020

[266]
69

Một số phương pháp tìm nguyên hàm_Môn Toán_Lớp 12_Từ ngày 20 đến 25-4-2020.ppt

[246]
70

MÔN TOÁN HỌC - LỚP 12 - PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG TRONG KHÔNG GIAN - 16H00 NGÀY 11.04.2020.mp4

[263]
71

MÔN TOÁN 12 HỆ TỌA ĐỘ KHÔNG GIAN Thầy Trịnh Thanh Nhàn.mp4

[203]
72

MÔN TOÁN - LỚP 12 - PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG TRONG KHÔNG GIAN (TIẾT 1) - 15H15 NGÀY 02.04.2020.mp4

[240]
73

MÔN TOÁN - LỚP 12 - PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG TRONG KHÔNG GIAN (TIẾT 1) - 15H15 NGÀY 02.04.2020.mp4

[238]
74

Bài 9 - Môn GDCD - Lớp 12 -Từ 20-4 đến 25-4

[260]
75

Bai 8 - Môn GDCD - Lớp 12 - Từ 14-4 đến 18-4

[264]
76

file liên kết_Môn Hóa_Khôi 12

[292]
77

Bài sắt và hợp chất_Môn Hóa_khối 12_Từ ngày 15-4 đến 18-4

[239]
78

Bài Sắt - Môn Hóa 12 - từ ngày 13_4 đến 18_4

[210]
79

Bài Sắt _Môn Hóa_ Lớp 12 _từ ngày 13-4 đến 18-4

[231]
80

Bài Hợp chất của sắt _ Môn Hóa_ Lớp 12_ từ ngày 20-4 đến 25-4

[264]
81

Bài hệ sinh thái_Môn Sinh_Lớp 12_Từ ngày 14-4 đến 18-4

[258]
82

BAI HỆ SINH THÁI_Môn Sinh_Khối 12_Từ ngày 20-4 đến 25-4

[257]
83

Thực hành diễn đạt trong văn nghị luận_Môn Văn_Lớp 12_20-4 đến 25-4

[267]
84

Số phận con người_Môn Văn_Lớp 12_13-4 đến 18-4

[254]
85

Phong cách ngôn ngữ hành chính_MônVăn_Lớp 12_20-4 đến 25-4

[257]
86

Ông già và biển cả_Môn Văn_Lớp 12_13-4 đến 18-4

[267]
87

Hồn Trương Ba da hàng thịt_Môn Văn_Lớp 12_20-4 đến 25-4

[302]
88

Diễn đạt trong văn nghị luận_Môn Văn_ Lớp 12_20-4 đến 25-4

[269]
89

Bài 24 và bài 26_ Môn Lịch Sử Lớp 12 từ 20 đến 25-4-2020

[241]
90

Bài 24 và bài 26_ Môn Lịch Sử _ Lớp 12 từ 20 đến 25-4-2020

[248]
91

Đường link Bài 23 _ Môn Lịch Sử_ Lớp 12 từ 12 đến 17-4-2020

[224]
92

Bài 23_ Môn Lịch Sử _ Lớp 12 từ 12 đến 17- 4-2020

[294]
93

Bài 23 _ Môn Lịch Sử _ Lớp 12 từ 12 đến 17- 4- 2020

[224]
94

Bài 25_ Môn Lịch Sử_ Lớp 10 từ 12 đến 17-4-2020

[339]
95

Bài 25_ Môn Lịch Sử_ Lớp 10 từ 12 đến 17-4-2020

[353]
96

Bài 25_ Môn Lịch Sử_ Lớp 10 từ 12 đến 17-4-2020

[356]
97

Bài 20 _ Môn Lịch Sử _Lớp 11 từ 12 đến 17-4-2020

[259]
98

Bài 20 _ Môn Lịch Sử _ Lớp 11 từ 12 đến 17-4-2020

[252]
99

tiết 53 đến 54. cơ sở nhiệt động lực học- môn vật lý-lớp 10- từ 12 đến 18.4

[297]
100

tiết 53 đến 54. cơ sở nhiệt động lực học- môn vật lý-lớp 10- từ 12 đến 18.4

[309]
101

bài 32.nhiệt động lực học-môn vât lý-lớp 10- thời gian 12 đến 18.4

[256]
102

TÀI LIỆU 12-VẬT LÝ

[399]
103

Địa lý 12 tuân 28

[235]
104

Tài liệu nội dung kiến thức mới lớp 10,11,12

[651]
105

Đề ôn tập các môn trong tuần nghỉ chống dịch yêu cầu HS hoàn thanh trong thời gian từ 05/4/2020 đến 10/4/2020 lớp 10,11,12

[941]
106

Giới thiệu link học môn vật Lý 12

[319]
107

Nội dung ôn tập GDCD lớp 10,11 và đề luyện thi lớp 12

[520]
108

ĐÁP ÁN BÀI ÔN TẬP LẦN 3 MÔN TIẾNG ANH LỚP 10,11,12

[410]
109

Bộ đề thi môn GDCD lớp 12 năm học 2019-2020

[332]
110

Trắc nghiệm bài 21,22,23 môn Lịch sử lớp 12

[306]
111

Đề cương môn Lịch sử lớp 11,12 năm học 2019-2020

[367]
112

BÀI TẬP TIẾNG ANH ONLINE TUẦN TỪ 24-29:2 khối 10,11,12

[547]
113

Chuyên đề ôn tập môn Anh văn K12

[628]
114

Hướng dẫn học sinh ôn tập ở nhà từ 24 - 29 tháng 2 môn Toán 10,11,12

[613]
115

Hướng dẫn ôn tập môn vật lý từ 24-29/02/2020 lớp 10,11 ; Ma tran 10.11.12

[573]
116

HƯỚNG DẪN TỰ HỌC VĂN 10,11,12 (TUẦN 24.2.2020)

[677]
117

Đề thi thử môn Địa lý THPT QG lớp 12 - năm học 2019-2020

[301]
118

Nội dung ôn tập môn lịch sử 12 cho đến hết ngày 29/2/2020

[288]
119

Nội dung ôn tập môn tin học - 22/02/2020-29/02/2020 10,11,12

[502]
120

50 đề thi thử môn Hóa học lớp 12

[360]
121

Đề cương ôn tập - môn Hóa học từ 22-29/02/2020- NH: 2019-2020 - Lớp 10,11,12

[529]
122

Ôn tập học kì I - môn GDCD lớp 12 năm học 2019-2020

[325]
123

Chuyên đề và đề minh hoạ dành cho học sinh khối 12 tuần từ 17 - 22/2 môn Anh văn

[249]
124

ĐỀ THI THỬ SỐ 3 - NGỮ VĂN 12

[367]
125

Trọng tâm môn toán lớp 10,11,12 năm học 2019-2020

[656]
126

18 đề thi thử môn Sử THPT Quốc gia năm 2020 lớp 12

[295]
127

Đề cương ôn tập 1 tiết khối 10,11,12 + đề thi thử TNTHPT QG môn công dân

[576]
128

Bài ôn tập số 2 môn tiếng Anh 10,11,12

[525]
129

ĐÁP ÁN BÀI ÔN TẬP ONLINE LẦN 1 MÔN TIẾNG ANH 10,11,12

[379]
130

BÀI ÔN TẬP SỐ 1 MÔN TIẾNG ANH 10,11,12

[443]
131

Đề cương ôn thi THPTQG môn Ngữ văn 12

[356]
132

Nội dung ôn tập môn Lịch sử 10,11,12 tuần 22,23 năm học 2019-2020

[1334]
133

Nội dung ôn tập môn Toán 10,11,12 tuần 22,23 năm học 2019-2020

[1061]
134

Đề cương môn Vật lý giữa học kì II- Lớp 10,11,12 năm học 2019-2020

[990]
135

TÀI LIỆU ÔN THI THPT QUỐC GIA MÔN ĐỊA LÍ NĂM 2019 - 2020 12

[324]
136

Đề cương ôn tập 1 tiết học kì II môn địa lớp 10,11,12 năm học 2019-2020

[738]
137

Nội dung ôn tập môn Sinh học 10,11,12 tuần 22,23 năm học 2019-2020

[638]
138

Nội dung ôn tập môn Hóa học 10,11,12 tuần 22,23 năm học 2019-2020

[671]
139

Nội dung ôn tập môn Công dân lớp 10,11,12 tuần 22,23 năm học 2019-2020

[666]
140

Hướng dẫn tự học môn Ngữ Văn 10,11,12 từ 10/02-16/02/2020

[843]
141

Đề cương ôn tập kiểm tra Học Kỳ 1 - Môn Vật Lý - Lớp 12 - NH: 2019-2020

[341]
142

Đề cương ôn tập kiểm tra Học Kỳ 1 - Môn Hóa Học - Lớp 10,11,12 CB + Chuyên NH: 2019-2020

[422]
143

Đề cương ôn tập kiểm tra Học Kỳ 1 - Môn Anh Văn - Lớp 10,11,12 CB + Chuyên + Thí điểm NH: 2019-2020

[698]
144

Đề cương ôn tập kiểm tra Học Kỳ 1 - Môn Công Dân - Lớp 10,11,12- NH: 2019-2020

[374]
145

Đề cương ôn tập kiểm tra 1 tiết - Học Kỳ 1 - Môn Anh Văn - Lớp 12CB (Lần 2)- NH: 2019-2020

[342]
146

Đề cương ôn tập kiểm tra 1 tiết - Học Kỳ 1 - Môn Anh Văn - Lớp 12CB- NH: 2019-2020

[368]
147

Đề cương ôn tập kiểm tra 1 tiết - Học Kỳ 1 - Môn Địa Lí - Lớp 12- NH: 2019-2020

[335]
148

Đề cương ôn tập kiểm tra 1 tiết - Học Kỳ 1 - Môn Địa Lí - Lớp 12- NH: 201-2020

[350]
149

Đề cương ôn tập kiểm tra Học Kỳ 2 - Môn Hóa học- Lớp 10,11,12- NH: 2018-2019

[511]
150

Đề cương ôn tập kiểm tra Học Kỳ 2 - Môn Anh Văn- Lớp 12(Chuyên)- NH: 2018-2019

[409]
151

Đề cương ôn tập kiểm tra Học Kỳ 2 - Môn Công Dân- Lớp 10,11,12 - NH: 2018-2019

[496]
152

Đề cương ôn tập kiểm tra Học Kỳ 2 - Môn Ngữ Văn- Lớp 10,11,12 - NH: 2018-2019

[500]
153

Đề cương ôn tập kiểm tra Học Kỳ 1 - Môn Hóa Học- Lớp 12 - NH: 2018-2019

[519]
154

Đề cương ôn tập kiểm tra Học Kỳ 1 - Môn Lịch sử- Lớp 12 - NH: 2018-2019

[564]
155

Đề cương ôn tập kiểm tra Học Kỳ 1 - Môn Anh Văn- Lớp 12 Chuyên - NH: 2018-2019

[522]
156

Đề cương ôn tập kiểm tra Học Kỳ 1 - Môn Công Dân - Lớp 12 - NH: 2018-2019

[437]
157

Đề cương ôn tập kiểm tra 1 tiết - bài số 2- học kì 1 - Môn Anh Văn - Lớp 12 Chuyên - NH: 2018-2019

[502]
158

Đề cương ôn tập kiểm tra Học Kỳ 1 - Môn Văn - Lớp 12 - NH: 2018-2019

[3289]
159

Đề cương ôn tập kiểm tra 1 tiết - Học Kỳ 1 - Môn Văn - Bài viết số 3- Lớp 12 - NH: 2018-2019

[444]
160

Đề cương ôn tập kiểm tra 1 tiết - Học Kỳ 1 - Môn GDCD- Lớp 12 - NH: 2018-2019

[477]
161

Đề cương ôn tập kiểm tra 1 tiết - Lần 1 - Học kì 1 - Môn Lịch Sử- Lớp 12CB- NH: 2018-2019

[303]
162

Đề cương ôn tập kiểm tra 1 tiết - Lần 1 - Học kì 1 - Môn Anh văn - Lớp 12CB- NH: 2018-2019

[468]
163

Đề cương ôn tập kiểm tra lần 1- Học kì 1 - Môn Hóa Học- Lớp 12CB - NH: 2018-2019

[415]
164

Đề cương ôn tập kiểm tra 1 tiết - Học Kỳ 1 - Môn Anh Văn - Lớp 12CB - NH: 2018-2019

[449]
165

Đề cương ôn tập kiểm tra giữa học kì 1 - Môn Sinh Học- Lớp 12CB - NH: 2018-2019

[460]
166

Đề cương ôn tập kiểm tra 1 tiết - bài số 1- học kì 1 - Môn Hóa Học - Lớp 10,11,12 - NH: 2018-2019

[465]
167

Đề cương ôn tập kiểm tra học kì 2 - Môn Văn - Lớp 12 - NH: 2017-2018

[528]
168

Đề cương ôn tập kiểm tra học kì 2 - Môn Địa Lí - Lớp 12 - NH: 2017-2018

[528]
169

Đề cương ôn tập kiểm tra học kì 2 - Môn GDCD - Lớp 12 - NH: 2017-2018

[534]
170

Câu hỏi trắc nghiệm - Tham khảo kiểm tra 1 tiết - Môn Lịch Sử - Lớp 12

[571]
171

Đề cương ôn tập kiểm tra 1 tiết - Học kì 2 - Môn Lịch Sử Lớp 12 - NH: 2017-2018

[508]
172

Đề cương ôn tập kiểm tra học kì 1 - Môn Lịch Sử- Lớp 11,12 - NH: 2017-2018

[629]
173

Đề cương ôn tập kiểm tra học kì 1 - Môn GDCD - Lớp 12 - NH: 2017-2018

[491]
174

Đề cương ôn tập kiểm tra 1 tiết lần 2 - Học kì 1 - Môn Anh Văn Lớp 12 - NH: 2017-2018

[579]
175

Đề cương ôn tập kiểm tra học kì 1 - Môn Hóa học 10,11,12 - NH: 2017-2018

[896]
176

Đề cương ôn tập kiểm tra học kì 1 - Môn Vật Lí- Lớp 12 - NH: 2017-2018

[637]
177

Đề cương ôn tập kiểm tra học kì 1 - Môn Ngữ Văn - Lớp 12 - NH: 2017-2018

[667]
178

Đề cương ôn tập kiểm tra 1 tiết lần 1 - Học kì 1 - Môn Quốc phòng Lớp 12 - NH: 2017-2018

[507]
179

Kế hoạch kiểm tra - Học kì 1,2 - môn Vật Lý - Lớp 10, 11, 12(Chuyên) - NH: 2017-2018

[594]
180

Đề cương ôn tập kiểm tra 1 tiết lần 1 - Học Kì 1 - Môn GDCD 12 - NH: 2017-2018

[433]
181

Đề cương ôn tập kiểm tra 1 tiết lần 1- Học kì 1 - Môn Anh Văn 12 (CB) - NH: 2017-2018

[450]
182

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT Chuyên - NH: 2012-2013

[1022]
183

Đề cương ôn tập thi học kỳ 1 - Môn Địa lí 12 - NH: 2015-2016

[586]
184

Đề cương ôn tập thi học kỳ 1 - Môn Hóa học 12 (CB) - NH: 2015-2016

[666]
185

Đề cương ôn tập thi học kỳ 1 - Môn Sinh học 12 (CB) - NH: 2015-2016

[705]
186

Đề cương ôn tập thi học kỳ 1 - Môn Ngữ Văn 12 (CB) - NH: 2015-2016

[646]
187

Đề cương ôn tập thi học kỳ 1 - Môn Tin học 12 (CB) - NH: 2015-2016

[624]
STT Tên tài liệu Lượt tải Download
1

Đăng kí thi HKPĐ 2021

[43]
2

LỊCH PHÁT SÓNG DẠY HỌC TRÊN TRUYỀN HÌNH NĂM HỌC 2021-2022

[68]
3

Một số luu7 ý các em trong khi tập luyện ở nhà_Môn TD

[264]
4

https://drive.google.com/file/d/1oAzA-BED_hzozXuxnCQ1K8rMiKfjzifx/view?usp=drivesdk

[554]
5

DẠY HỌC TRÊN TRUYỀN HÌNH- MÔN TOÁN - HỆ TỌA ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN - TIẾT 3.mp4

[271]
6

Môn Sử từ 20-25/4/2020

[240]
7

UNIT 9 - CITIES OF THE FUTURE - READING

[205]
8

Nội dung tự học Môn Lịch sử cho cả 3 khối(trong thòi gian nghỉ dịch Covid 19

[394]
9

HƯỚNG DẪN TỰ HỌC MÔN NGỮ VĂN HSG LẦN 1

[270]
10

Bài tập môn tin học Word

[316]
11

ÔN TẬP MÔN VĂN TỪ 24.2 ĐẾN 29.2.2020

[297]
12

Bài tập tuần 22,23 môn tin học

[273]
13

Đề thi tuyển sinh vào trường THPT Chuyên Bảo Lộc các năm

[378]
14

Đề thi mẫu hóa Australia

[423]
15

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP BÀI VIẾT SỐ 1 (MÔN NGỮ VĂN)

[464]
16

Lịch kiểm tra môn văn HKI năm học 2018-2019

[438]
17

Tài liệu tập huấn dạy học gắn với nghiên cứu KHKT của học sinh trường chuyên

[405]
18

Tài liệu hướng dẫn KHKT trong buổi tập huấn 16.8.2017

[448]
19

Tài liệu tham khảo đề tài đạt giải cao trong cuộc thi sáng tạo KHKT năm 2017 của Nguyễn Thị Anh Thư

[425]