STT Tên tài liệu Lượt tải Download
1

Đề thi mẫu chọn đội tuyển môn tin học 2020-2021 10 11 12

[127]
2

Thi thực hành word lớp 10 Toán

[122]
3

Khảo sát đội tuyển môn Tiếng anh 05.2020 lớp 10

[187]
4

de cuong hk2 lop 10chuyên

[142]
5

ĐỀ CƯƠNG HỌC KÌ 2 MÔN TOÁN 10 CHUYEN _NAM HỌC 2019 - 2020

[787]
6

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KI II MÔN TOÁN 10 CB_NĂM HỌC 2019-2020

[215]
7

ĐỀ CƯƠNG ÔN TAP KT HỌC KÌ II lop 10- MON LÝ _2019 - 2020

[1188]
8

Đề cương ôn thi học kì II (2019-2020) môn Ngữ văn10

[145]
9

ĐE CUONG HOC KY II- MON HOA - LOP 10 CHUYEN- NAM 2020

[278]
10

DE CUONG HOC KY II- MON HOA- KHOI 10 CO BAN- NAM 2020

[175]
11

ĐỀ CƯƠNG ON TAP HKII MÔN SINH 10 CHUYÊN_19-20

[131]
12

ĐỀ CƯƠNG ON TAP HK II MÔN SINH-KHÔI 10CB_19-20

[145]
13

DE CUONG ON TAP HKI 2 MON DIA LI 10_NAM HOC 2019 2020

[175]
14

Đề cương ôn tập HKII - Lớp 10 - 2019_2020-GDCD

[317]
15

ĐỀ CƯƠNG KIỂM TRA HỌC KÌ II - TIẾNG ANH 10 - CT THÍ ĐIỂM - NH 2019-2020

[478]
16

ĐỀ CƯƠNG KIỂM TRA HỌC KÌ II - TIẾNG ANH 10 - CT CƠ BẢN

[847]
17

ĐỀ CƯƠNG KIỂM TRA HỌC KÌ II - TIẾNG ANH 10 - CT CHUYÊN - NH 2019-2020

[437]
18

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP KIỂM TRA HỌC KỲ II - LỚP 10 -NĂM 2019-2020

[434]
19

Thực hành word01 lop 10

[458]
20

Trao duyên_ Môn Văn_Lớp 10_20-4 đến 25-4

[321]
21

Bài 37 Các ngành GVTV(1)_Môn Địa_Lớp 10_ Từ 27-4 đến 2-5-2020

[288]
22

Bài 37 Các ngành GVTV(1-2)_Môn Địa_Lớp 10_ Từ 27-4 đến 2-5-2020

[134]
23

Đường link_Bài 1 đến bài 6_Môn toán_Lớp 10

[139]
24

UNIT 9 - GRAMMAR - REPORTED SPEECH_Tieng Anh 10_(23.4.2020)

[141]
25

UNIT 9 - GRAMMAR - REPORTED SPEECH_Tieng Anh 10_(23.4.2020)

[114]
26

UNIT 8 WRITING_TIẾNG ANH 10 VĂN, 10 TOÁN_LỚP 10 THÍ ĐIỂM_TỪ 13 ĐẾN 18-4-2020.docx

[118]
27

Unit 8 Writing_Tiếng Anh 10 Hóa_Lớp 10 Thí điểm_Từ 13 đến 19-4-2020.pptx

[98]
28

UNIT 8 READING, WRIITNG, COMMUNICATION AND CULTURE_TIẾNG ANH 10 VĂN, 10 TOÁN_LỚP 10 THÍ ĐIỂM_TỪ 13 ĐẾN 18-4-2020.pptx

[87]
29

Unit 8 Looking back_Tiếng Anh 10 Toán, Hóa_Lớp 10 Thí điểm_Từ 20 đến 26-4-2020.pptx

[85]
30

Unit 8 Communication and Cuture_Tiếng Anh 10 Hóa_Lớp 10 Thí điểm_Từ 13 đến 19-4-2020.ppt

[96]
31

Review 3_Tiếng Anh 10 Toán, Hóa_Lớp 10 Thí điểm_Từ 20 đến 26-4-2020.pptx

[114]
32

Link Video_Tiếng Anh 10 Toán, Hóa, Văn_Lớp 10 Thí điểm_Từ ngày 13 đến 26-4-2020.docx

[96]
33

UNIT 13 READING_Tiếng Anh Lớp 10 LÝ_Lớp 10 Cơ bản_Từ 20 đến 25-4-2020.pptx

[95]
34

UNIT 12 SPEAKING_TIẾNG ANH 10 LÝ_LỚP 10 CƠ BẢN_TỪ 20 đến 25-4-2020.pptx

[83]
35

UNIT 12 SPEAKING_TIẾNG ANH 10 LÝ_LỚP 10 CƠ BẢN_TỪ 20 đến 25-4-2020.docx

[91]
36

UNIT 12 READING_Tiếng Anh Lớp 10 Tin Sinh_Lớp 10 Cơ bản_Từ 13 đến 18-4-2020.ppt

[86]
37

UNIT 12 READING_TIẾNG ANH 10 LÝ_LỚP 10 CƠ BẢN_TỪ 13 đến 18-4-2020.pptx

[85]
38

UNIT 12 QUESTIONS_TIẾNG ANH 10 LÝ_LỚP 10 CƠ BẢN_TỪ 13 đến 18-4-2020.docx

[77]
39

UNIT 12 PRONUNCIATION_Tiếng Anh Lớp 10 Tin Sinh_Lớp 10 Cơ bản_Từ 20 đến 25-4-2020.mp4

[78]
40

UNIT 12 LANGUAGE FOCUS_Tiếng Anh Lớp 10 Tin Sinh_Lớp 10 Cơ bản_Từ 20 đến 25-4-2020.ppt

[88]
41

UNIT 12 Handout Tiếng Anh Lớp 10 Tin Sinh_Lớp 10 Cơ bản_Từ 13 đến 25-4-2020.doc

[79]
42

Project INVENTION_Tiếng Anh 10 Anh_Lớp 10 Chuyên_Từ 14 đến 18-4-2020.pptx

[105]
43

Bài 36 Vai trò GTVT_Môn Địa_Lớp 10 _Từ 20 đến 25-4-2020.docx

[145]
44

Bài 36 Vai trò GTVT_ Môn Địa_ Lớp 10_ Từ 20 đến 25-4-2020.pptx

[138]
45

Bài 35 Địa lý dịch vụ_Môn Địa_Lớp 10_ Từ 14 đến 18-4-2020.pptx

[194]
46

Bài 35 clip SX khẩu trang_Môn Địa_Lớp 10_Từ 14 đến 18-4-2020.mp4

[115]
47

Hàm số lượng giác_Môn Toán_Lớp 10 Chuyên_Từ ngày 14 đến 18-4-2020.ppt

[131]
48

Phương trình đường thẳng_Môn Toán_Lớp 10_Từ ngày 14 đến 18-4-2020.pptx

[137]
49

Luyện tập bài Phương trình đường thẳng_Môn Toán_Lớp 10_Từ ngày 14 đến ngày 18-4-2020.pdf

[134]
50

Luyện tập bài Cung và góc lượng giác_Môn Toán_Lớp 10_Từ ngày 14 đến ngày 18-4-2020.pdf

[110]
51

Cung va goc luong giac_Môn Toán_Lớp 10_Từ 14 đến 18-4-2020.pptx

[98]
52

BAI 16 - GDCD -Lớp 10 - Từ ngày 27-4 đến 02-5

[187]
53

Bai 15 - Môn GDCD - Lớp 10 - Từ ngày 20 -4 đến ngày 25 -4

[182]
54

BAI 14 - Môn GDCD - Lớp 10 - Từ ngày 20-4 đến ngày 25 -4

[156]
55

BAI 13-Môn GDCD - Lớp 10 - Từ ngày 14-4 đến 18-4

[169]
56

BÀI 13 đến bài 16 - Môn GDCD - Lớp 10 - Từ 14-4 đến 25-4

[218]
57

ÔN TẬP NHÓM VIA_Môn Hóa_Khối 10-Từ ngày 15-4 đến 25-4

[138]
58

File liên kêt_Môn Hóa_Khối 10

[139]
59

Bài oxi-ozon_Môn Hóa_Lớp 10_ từ 1-4 đến 20-4

[131]
60

Bài Oxi_Môn Hóa_Khối 10_Từ ngày 14-4 đến 18-4

[101]
61

Bài Lưu Hunh_Môn Hóa_Khối 10_ Từ 20-4 đến 25-4

[119]
62

Bài virus và bệnh truyền nhiễm_Môn Sinh_Khối 10_Từ ngày 14-4 đến 18-4

[179]
63

BAI VIRUS VÀ BỆNH TRUYỀN NHIỄM_Môn Sinh_KHoi 10_từ ngày 14-4 đên 18-4

[192]
64

Bài trao đổi nước ở thực vật_Môn Sinh_ Lớp 10 CHUYÊN_ Từ ngày 14-4 đến 18-4

[124]
65

Bài các yếu tố ảnh hưởng đến vi sinh vât_Môn Sinh_Khối 10_Từ ngày 14-4 đến 18-4

[149]
66

Bai cac yeu to anh huong den vi sinh vatMôn Sinh_Khối 10_từ ngày 14-4 đến 18-4

[134]
67

Trao duyên_ Môn Văn_Lớp 10_20-4 đến 25-4

[167]
68

Thơ chữ Hán và Truyện Kiều (Chuyên)_Môn Văn_Lớp 10_13-4 đến 18-4

[110]
69

Thơ chữ Hán và truyện Kiều (Chuyên)_ Môn Văn_Lớp 10_20-4 đến 25-4

[99]
70

Phong cách ngôn ngữ nghệ thuật _Môn Văn_Khối 10 _Ngày 14-4_18-4

[109]
71

Lập dàn ý bài văn nghị luận_Môn Văn_Lớp 10_20-4 đến 25-4

[95]
72

Đề văn nghị luận_Môn Văn_Lớp 10_20-4 đến 25-4

[132]
73

Bài 31_ Môn LỊch Sử _ Lớp 10 từ 20 đến 25-4-2020

[218]
74

Bài 30_ Môn Lịch Sử_ Lớp 10 từ 20 đến 25-4-2020

[218]
75

Bài 29_ Môn Lịch Sử_ Lớp 10 từ 20 đến 25-4-2020

[175]
76

Bài 29 đến Bài 31_ Môn Lịch Sử_ Lớp 10 từ 20 đến 25-4-2020

[220]
77

Bài 25_ Môn Lịch Sử_ Lớp 10 từ 12 đến 17-4-2020

[158]
78

Bài 25_ Môn Lịch Sử_ Lớp 10 từ 12 đến 17-4-2020

[155]
79

Bài 25_ Môn Lịch Sử_ Lớp 10 từ 12 đến 17-4-2020

[163]
80

tiết 55 đến 56.chất kêt tinh và biến dạng nhiệt-môn vat ly-lop 10- từ 20 đến 26.4

[119]
81

tiết 55 đến 56.chất kêt tinh và biến dạng nhiệt-môn vat ly-lop 10- từ 20 đến 26.4

[106]
82

tiết 53 đến 54. cơ sở nhiệt động lực học- môn vật lý-lớp 10- từ 12 đến 18.4

[115]
83

tiết 53 đến 54. cơ sở nhiệt động lực học- môn vật lý-lớp 10- từ 12 đến 18.4

[126]
84

bài 34. sự nở vì nhiêt-môn vat ly-lop 10-tư 20 đến 26.4

[124]
85

bài 33.chat ket tinh- môn vật lý- lớp 10- từ 20 đến 26.4

[112]
86

bài 32.nhiệt động lực học-môn vât lý-lớp 10- thời gian 12 đến 18.4

[101]
87

TÀI LIỆU 10-VẬT LÝ

[186]
88

Địa lý 10 tuần 28

[161]
89

Bài 1 môn Toán tiết 27 lớp 10

[330]
90

Tài liệu nội dung kiến thức mới lớp 10,11,12

[470]
91

Đề ôn tập các môn trong tuần nghỉ chống dịch yêu cầu HS hoàn thanh trong thời gian từ 11/4/2020 đến 15/4/2020 lớp 10

[506]
92

Đề ôn tập các môn trong tuần nghỉ chống dịch yêu cầu HS hoàn thanh trong thời gian từ 05/4/2020 đến 10/4/2020 lớp 10,11,12

[774]
93

Giới thiệu link học môn vật Lý 10

[179]
94

Nội dung ôn tập GDCD lớp 10,11 và đề luyện thi lớp 12

[311]
95

ĐÁP ÁN BÀI ÔN TẬP LẦN 3 MÔN TIẾNG ANH LỚP 10,11,12

[187]
96

BÀI TẬP TIẾNG ANH ONLINE TUẦN TỪ 24-29:2 khối 10,11,12

[328]
97

Đáp án 10,11,11 Thí điểm môn Anh văn từ17-22/02/2020

[170]
98

Hướng dẫn học sinh ôn tập ở nhà từ 24 - 29 tháng 2 môn Toán 10,11,12

[419]
99

Hướng dẫn ôn tập môn vật lý từ 24-29/02/2020 lớp 10,11 ; Ma tran 10.11.12

[379]
100

HƯỚNG DẪN TỰ HỌC VĂN 10,11,12 (TUẦN 24.2.2020)

[464]
101

Đề cương 1 tiết 10,11 môn sinh học

[329]
102

Nội dung ôn tập môn tin học - 22/02/2020-29/02/2020 10,11,12

[261]
103

Đề cương ôn tập - môn Hóa học từ 22-29/02/2020- NH: 2019-2020 - Lớp 10,11,12

[325]
104

Nội dung ôn tập môn lịch sử trắc nghiệm lớp 10,11

[316]
105

Trọng tâm môn toán lớp 10,11,12 năm học 2019-2020

[428]
106

Đề cương ôn tập 1 tiết khối 10,11,12 + đề thi thử TNTHPT QG môn công dân

[378]
107

Bài ôn tập số 2 môn tiếng Anh 10,11,12

[311]
108

ĐÁP ÁN BÀI ÔN TẬP ONLINE LẦN 1 MÔN TIẾNG ANH 10,11,12

[176]
109

BÀI ÔN TẬP SỐ 1 MÔN TIẾNG ANH 10,11,12

[228]
110

Nội dung ôn tập môn Lịch sử 10,11,12 tuần 22,23 năm học 2019-2020

[917]
111

Nội dung ôn tập môn Toán 10,11,12 tuần 22,23 năm học 2019-2020

[856]
112

Đề cương môn Vật lý giữa học kì II- Lớp 10,11,12 năm học 2019-2020

[774]
113

Đề cương ôn tập 1 tiết học kì II môn địa lớp 10,11,12 năm học 2019-2020

[511]
114

Nội dung ôn tập môn Sinh học 10,11,12 tuần 22,23 năm học 2019-2020

[451]
115

Nội dung ôn tập môn Hóa học 10,11,12 tuần 22,23 năm học 2019-2020

[486]
116

Nội dung ôn tập môn Công dân lớp 10,11,12 tuần 22,23 năm học 2019-2020

[484]
117

Hướng dẫn tự học môn Ngữ Văn 10,11,12 từ 10/02-16/02/2020

[648]
118

Đề cương ôn tập kiểm tra Học Kỳ 1 - Môn Vật Lý - Lớp 10 - NH: 2019-2020

[217]
119

Đề cương ôn tập kiểm tra Học Kỳ 1 - Môn Hóa Học - Lớp 10,11,12 CB + Chuyên NH: 2019-2020

[212]
120

Đề cương ôn tập kiểm tra Học Kỳ 1 - Môn Anh Văn - Lớp 10,11,12 CB + Chuyên + Thí điểm NH: 2019-2020

[371]
121

Đề cương ôn tập kiểm tra Học Kỳ 1 - Môn Công Dân - Lớp 10,11,12- NH: 2019-2020

[182]
122

Đề cương ôn tập kiểm tra Học Kỳ 1 - Môn Anh Văn - Lớp 10,11 CB + Chuyên- NH: 2019-2020

[172]
123

Đề cương ôn tập kiểm tra 1 tiết - Học Kỳ 1 - Môn GDCD- Lớp 10 - NH: 2019-2020

[222]
124

Đề cương ôn tập kiểm tra Học Kỳ 2 - Môn Hóa học- Lớp 10,11,12- NH: 2018-2019

[320]
125

Đề cương ôn tập kiểm tra Học Kỳ 2 - Môn Anh Văn- Lớp 10- NH: 2018-2019

[336]
126

Đề cương ôn tập kiểm tra Học Kỳ 2 - Môn Tin Học- Lớp 10- NH: 2018-2019

[292]
127

Đề cương ôn tập kiểm tra Học Kỳ 2 - Môn Công Dân- Lớp 10,11,12 - NH: 2018-2019

[304]
128

Đề cương ôn tập kiểm tra Học Kỳ 2 - Môn Ngữ Văn- Lớp 10,11,12 - NH: 2018-2019

[303]
129

Đề cương ôn tập kiểm tra Học Kỳ 1 - Môn Hóa Học- Lớp 10 (Chuyên) - NH: 2018-2019

[372]
130

Đề cương ôn tập kiểm tra Học Kỳ 1 - Môn Lịch sử- Lớp 10 - NH: 2018-2019

[288]
131

Đề cương ôn tập kiểm tra Học Kỳ 1 - Môn Vật Lí - Lớp 10,11 - NH: 2018-2019

[322]
132

Đề cương ôn tập kiểm tra Học Kỳ 1 - Môn Văn- Lớp 10 - NH: 2018-2019

[301]
133

Đề cương ôn tập kiểm tra Học Kỳ 1 - Môn Công Dân - Lớp 10 - NH: 2018-2019

[355]
134

Đề cương ôn tập kiểm tra 1 tiết - Học Kỳ 1 - Môn Hóa - Lớp 10CB - NH: 2018-2019

[307]
135

Đề cương ôn tập kiểm tra 1 tiết - Học Kỳ 1 - Môn Văn - Bài viết số 3- Lớp 10 - NH: 2018-2019

[270]
136

Đề cương ôn tập kiểm tra 1 tiết - Học Kỳ 1 - Môn Anh Văn - Lớp 10 Thí điểm - NH: 2018-2019

[400]
137

Đề cương ôn tập kiểm tra 1 tiết - Học Kỳ 1 - Môn Anh Văn - Lớp 10CB - NH: 2018-2019

[330]
138

Đề cương ôn tập kiểm tra giữa học kì 1 - Môn Sinh Học- Lớp 10CB - NH: 2018-2019

[319]
139

Đề cương ôn tập kiểm tra 1 tiết học kì 1- bài số 1 - Môn Hóa Học - Lớp 10 - NH: 2018-2019

[285]
140

Đề cương ôn tập kiểm tra 1 tiết - bài số 1- học kì 1 - Môn Hóa Học - Lớp 10,11,12 - NH: 2018-2019

[279]
141

Đề cương ôn tập kiểm tra 1 tiết học kì 1 - Môn GDCD - Lớp 10 - NH: 2018-2019

[320]
142

Đề cương ôn tập kiểm tra học kì 2 - Môn Văn - Lớp 10 - NH: 2017-2018

[372]
143

Đề cương ôn tập kiểm tra học kì 2 - Môn GDCD - Lớp 10 - NH: 2017-2018

[353]
144

Đề cương ôn tập kiểm tra học kì 1 - Môn Anh Văn - Lớp 10 (Chuyên) - NH: 2017-2018

[423]
145

Đề cương ôn tập kiểm tra học kì 1 - Môn Anh Văn - Lớp 10 - NH: 2017-2018

[347]
146

Đề cương ôn tập kiểm tra học kì 1 - Môn GDCD - Lớp 10 - NH: 2017-2018

[375]
147

Đề cương ôn tập kiểm tra 1 tiết lần 2 - Học kì 1 - Môn Anh Văn Lớp 10 - NH: 2017-2018

[343]
148

Đề cương ôn tập kiểm tra học kì 1 - Môn tin học - Lớp 10 (Chuyên) - NH: 2017-2018

[430]
149

Đề cương ôn tập kiểm tra học kì 1 - Môn tin học - Lớp 10 (MOS) - NH: 2017-2018

[423]
150

Đề cương ôn tập kiểm tra học kì 1 - Môn Hóa học 10,11,12 - NH: 2017-2018

[699]
151

Đề cương ôn tập kiểm tra học kì 1 - Môn Sinh học 10,11 - NH: 2017-2018

[444]
152

Đề cương ôn tập kiểm tra học kì 1 - Môn Vật Lí- Lớp 10 - NH: 2017-2018

[435]
153

Đề cương ôn tập kiểm tra học kì 1 - Môn Ngữ Văn - Lớp 10 - NH: 2017-2018

[427]
154

Đề cương ôn tập thi giữa học kỳ 1 - Môn Sinh học 10 - NH: 2017-2018

[330]
155

Đề cương ôn tập kiểm tra 1 tiết lần 2 - Học kì 1 - Môn Hóa Học Lớp 10(Chuyên) - NH: 2017-2018

[381]
156

Kế hoạch kiểm tra - Học kì 1,2 - môn Vật Lý - Lớp 10, 11, 12(Chuyên) - NH: 2017-2018

[414]
157

Đề cương ôn tập kiểm tra 1 tiết lần 1 - Học kì 1 - Môn Anh văn Lớp 10(CB) - NH: 2017-2018

[323]
158

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT Chuyên - NH: 2012-2013

[568]
159

Đề cương ôn tập thi học kỳ 1 - Môn Hóa học 10 CT Chuyên - NH: 2015-2016

[513]
160

Đề cương ôn tập thi học kỳ 1 - Môn Sinh học 10 CT Chuyên - NH: 2015-2016

[472]
161

Đề cương ôn tập thi học kỳ 1 - Môn Ngữ Văn 10 (CB) - NH: 2015-2016

[490]
162

Đề cương ôn tập thi học kỳ 1 - Môn Công nghệ 10 - NH: 2015-2016

[443]
163

Đề cương ôn tập thi học kỳ 1 - Môn Vật lí 10 + 11 (CB) - NH: 2015-2016

[578]
164

Đề cương ôn tập thi học kỳ 1 - Môn Tin học 10 (CB) - NH: 2015-2016

[525]
165

Đề cương ôn tập thi học kỳ 1 - Môn Tiếng Anh 10 CT Chuẩn - NH: 2015-2016

[605]
166

Đề cương ôn tập thi học kỳ 1 - Môn Tiếng Anh 10 CT Chuyên - NH: 2015-2016

[515]
167

Đề cương ôn tập thi học kỳ 1 - Môn Toán 10 (CT chuẩn) (Mới) - NH: 2015 - 2016

[676]
168

Đề cương ôn tập thi học kỳ 1 - Môn Địa lí 10 - NH: 2015-2016

[557]
169

Đề cương ôn tập thi học kỳ 1 - Môn Hóa học 10 (CB) - NH: 2015-2016

[621]
STT Tên tài liệu Lượt tải Download
1

Đề thi mẫu chọn đội tuyển môn tin học 2020-2021 10 11 12

[127]
2

Khảo sát đội tuyển môn Sinh 05.2020 lớp 11

[67]
3

de cuong hk 2 lop 11 chuyên

[134]
4

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KI II MÔN CÔNG NGHỆ 11_2019-2020

[132]
5

ĐỀ CƯƠNG HỌC KỲ 2 MÔN TOÁN 11CB_NĂM HỌC 2019-2020

[1107]
6

ĐỀ CƯƠNG HỌC KỲ 2 MÔN TOÁN 11 CHUYÊN _NĂM HỌC 2019-2020

[113]
7

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KI II lop 11 - MÔN LÝ _ NĂM HỌC 2019 - 2020

[861]
8

Đề cương ôn thi học kì II (2019-2020) môn Ngữ văn 11

[87]
9

DE CUONG ON TAP HOC KY II- MON HOA - LOP 11 CO BAN- NAM 2020

[563]
10

DE CUONG HỌC KY II- MON HOA - 11 CHUYEN- NAM 2020

[103]
11

ĐỀ CƯƠNG ON TAP HK2 MON SINH 11CB_19-20

[132]
12

ĐỀ CƯƠNG ON TAP HK II MÔN SINH 11CHUYÊN_19-20

[80]
13

Đề cương ON TAP THI HKI II MON DIA LI 11_NAM HOC 2019 2020

[102]
14

Đề cương ôn tập HKII - Lớp 11 - 2019_2020-GDCD

[186]
15

Đề cương kiểm tra học kì 2 lich sử - Lớp 11 - năm học 2019 - 2020

[255]
16

ĐỀ CƯƠNG KIỂM TRA HỌC KỲ 2 MÔN TIẾNG ANH LỚP 11 CHUYÊN ANH - NH 2019-2020

[391]
17

ĐỀ CƯƠNG KIỂM TRA HỌC KÌ II -TIẾNG ANH 11 - CT THÍ ĐIỂM - NH 2019-2020

[252]
18

ĐỀ CƯƠNG KIỂM TRA HỌC KÌ II - TIẾNG ANH 11- CT CƠ BẢN

[223]
19

UNIT 10 - READING SKILL_Tiếng anh 11

[85]
20

UNIT 10 - HEALTHY LIFESTYLE AND LONGEVITY (LANGUAGE)_Tiếng anh 11

[80]
21

UNIT 10 - HEALTHY_Tiếng Anh 11_(19-4-2020)

[75]
22

UNIT 9 CULTURE_Tiếng Anh 11_(19-4-2020)

[76]
23

UNIT 9 CULTURE_Tiếng Anh 11_(19-4-2020)

[76]
24

UNIT 9 CULTURE_ Tiếng Anh 11_(19-4-2020)

[82]
25

Đường link_Bài 1 đến bài 5_Môn Toán_Lớp 11_CT chuẩn

[101]
26

UNIT 13 Speaking_Tiếng Anh Lớp 11 Hóa Lý Văn_Tiếng Anh 11 Cơ bản_Từ 20 đến 25-4-2020.docx

[77]
27

Unit 13 Speaking_Tiếng Anh Lớp 11 Hóa Lý Văn_Tiếng Anh 11 Cơ bản_Từ 20 đến 25-4-2020.pptx

[72]
28

Unit 13 Reading_Tiếng Anh lớp 11 Tin_Lớp 11 Cơ bản_Từ 20 đến 26-4-2020.pptx

[86]
29

Unit 13 Reading_Tiếng Anh Lớp 11 Hóa Lý Văn_Tiếng Anh 11 Cơ bản_Từ 20 đến 25-4-2020.pptx

[71]
30

UNIT 13 Reading _Tiếng Anh lớp 11 SINH_LỚP 11 CƠ BẢN_TỪ 20 ĐẾN 26-4-2020.pptx

[77]
31

Unit 12,13 Handout_Tiếng Anh lớp 11 Tin_Lớp 11 Cơ bản_Từ 20 đến 26-4-2020.docx

[77]
32

Unit 12 Writing_Tiếng Anh lớp 11 Tin_Lớp 11 Cơ bản_Từ 13 đến 19-4-2020.pptx

[69]
33

unit 12 Writing_Tiếng Anh Lớp 11 Hóa Lý Văn_Tiếng Anh 11 Cơ bản_Từ 12 đến 19-4-2020.pptx

[68]
34

Unit 12 Writing_Tiếng Anh Lớp 11 Hóa Lý Văn_Tiếng Anh 11 Cơ bản_Từ 12 đến 19-4-2020.docx

[69]
35

UNIT 12 WRITING_TIẾNG ANH 11 SINH_LỚP 11 CƠ BẢN_TỪ 13 ĐẾN 18-4-2020.pptx

[82]
36

Unit 12 Reading_Tiếng Anh lớp 11 Tin_Lớp 11 Cơ bản_Từ 13 đến 19-4-2020.pptx

[74]
37

UNIT 12 READING_TIẾNG ANH 11 SINH_LỚP 11 CƠ BẢN_TỪ 13 ĐẾN 18-4-2020.pptx

[75]
38

UNIT 12 QUIZ_TIẾNG ANH 11 SINH_LỚP 11 CƠ BẢN_TỪ 13 ĐẾN 18-4-2020.docx

[76]
39

Unit 12 Language Focus_Tiếng Anh lớp 11 Tin_Lớp 11 Cơ bản_Từ 20 đến 26-4-2020.pptx

[77]
40

Unit 12 Language focus_Tiếng Anh Lớp 11 Hóa Lý Văn_Tiếng Anh 11 Cơ bản_Từ 12 đến 19-4-2020.pptx

[84]
41

UNIT 12 Language Focus_Tiếng Anh Lớp 11 Hóa Lý Văn_Tiếng Anh 11 Cơ bản_Từ 12 đến 19-4-2020.docx

[75]
42

UNIT 12 LANGUAGE FOCUS_TIẾNG ANH 11 SINH_LỚP 11 CƠ BẢN_TỪ 13 ĐẾN 18-4-2020.pptx

[73]
43

Unit 12 Handout_Tiếng Anh lớp 11 Tin_Lớp 11 Cơ bản_Từ 13 đến 19-4-2020.docx

[70]
44

Link video tiết 80 đến 84 _Tiếng Anh Lớp 11 Cơ bản_Từ 12 đến 25-4-2020.docx

[62]
45

Unit 9 Vocabulary&Grammar_Tiếng Anh 11 Anh_Lớp 11 Chuyên_Từ ngày 14-4 đến 19-4-2020.pptx

[77]
46

Unit 9 Reading&Writing_Tiếng Anh 11 Anh_Lớp 11 Chuyên_Từ ngày 14-4 đến 19-4-2020.pptx

[74]
47

Nguyên hàm_Môn Toán_Lớp 11_Từ ngày 14

[99]
48

Khối tròn xoay_Môn Toán_Lớp 11 Chuyên_.pptx

[78]
49

Quy tac tinh dao ham_Môn Toán_Lớp 11_Từ 20 đến 25-4-2020.ppt

[93]
50

Luyện tập bài PTĐT vuông góc với MP_Môn Toán_Lớp 11_Từ ngày 20 đến 25-4-2020.ppt

[90]
51

Duong thang vuong goc voi mat phang_Môn Toán_Lớp 11_Từ ngày 14 đến 18-4-2020.ppt

[77]
52

Định nghĩa và ý nghĩa của đạo hàm_Môn Toán_Lớp 11_Từ 14 đến 18-4-2020.ppt

[85]
53

MÔN TOÁN HỌC - LỚP 12 - PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG TRONG KHÔNG GIAN - 16H00 NGÀY 11.04.2020.mp4

[97]
54

Bai12 -Môn GDCD - Lớp 11 - Từ 14-4 đến 18-4

[122]
55

Bai 15 - Môn GDCD- Lớp 11 - Từ 27-4 đến 02-5

[117]
56

Bai 13 - Môn GDCD- Lớp 11 - Từ 20-4 đến 25-4

[132]
57

Bài 12 đến bài 15 - Môn GDCD - Lớp 11 - từ ngày 14-4 đến ngày 25-4

[129]
58

Hợp chất của sắt_Môn Hóa_Lớp 11 Chuyên_Từ 20-4 đến 25-4

[88]
59

file liên kết_Môn Hóa_Khôi 11

[107]
60

Bài este_Môn Hóa_lớp 11 Chuyên_từ ngày 14-4 đến 25-4

[84]
61

Bài BenZen và đồng đẳng_Môn Hóa_Lớp 11 Từ ngày 14-4 đến 18-4

[89]
62

Bài benzen và đồng đẳng_Môn Hóa_Khói 11- từ 13-4đến 22-4

[86]
63

Bài benzen và đồng đẳng_Môn Hóa_Khói 11- từ 13-4đến 22-4

[92]
64

BÀI ANCOL_môn hóa_Khói 11_từ ngày 15-4 đến 25-4

[101]
65

Ancol_Môn Hóa_Lớp 11 CB_ Từ 20-4 đến 25-4

[110]
66

Bài tap tinh_Môn Sinh_Khối 11-Từ ngày 20-4 đến 25-4

[110]
67

Bài sinh trưởng và phát triển ở thực vật_Môn Sinh_Khối 11_Từ ngày 14-4 đến 18-4

[104]
68

Bài sinh truong va phat trien o thuc vat_MÔn Sinh_Khối 11_Từ ngày 20-4 đến 25-4

[105]
69

Những biểu tượng nghệ thuật trong hành trình thơ HÀn Mặc Tử (Chuyên)_Môn Văn_Lớp 11_20-4 đến 25-4

[89]
70

Nguyễn Bính - hoài niệm cội nguồn (Chuyên)_Môn Văn_Lớp 11_20-4 đến 25-4

[83]
71

Đường Link Bài 21_ Môn Lịch Sử_ Lớp 11 từ 20 đến 25-4-2020

[90]
72

Bài 21_ Môn Lịch sử_ Lớp 11 từ 20 đến 25-4-2020

[107]
73

Bài 21_ Môn Lịch sử_ Lớp 11 từ 20 đến 25-4-2020

[97]
74

Bài 20 _ Môn Lịch Sử _Lớp 11 từ 12 đến 17-4-2020

[90]
75

Bài 20 _ Môn Lịch Sử _ Lớp 11 từ 12 đến 17-4-2020

[93]
76

TÀI LIỆU 11-VẬT LÝ

[158]
77

T 30- 30 - Đông Nam Á- kinh tế lớp 11

[132]
78

Tài liệu nội dung kiến thức mới lớp 10,11,12

[470]
79

Đề ôn tập các môn trong tuần nghỉ chống dịch yêu cầu HS hoàn thanh trong thời gian từ 11/4/2020 đến 15/4/2020 lớp 10

[506]
80

Đề ôn tập các môn trong tuần nghỉ chống dịch yêu cầu HS hoàn thanh trong thời gian từ 05/4/2020 đến 10/4/2020 lớp 10,11,12

[774]
81

Giới thiệu link học môn vật lý 11

[127]
82

Nội dung ôn tập GDCD lớp 10,11 và đề luyện thi lớp 12

[311]
83

ĐÁP ÁN BÀI ÔN TẬP LẦN 3 MÔN TIẾNG ANH LỚP 10,11,12

[187]
84

Đề cương môn Lịch sử lớp 11,12 năm học 2019-2020

[186]
85

BÀI TẬP TIẾNG ANH ONLINE TUẦN TỪ 24-29:2 khối 10,11,12

[328]
86

Đáp án 10,11,11 Thí điểm môn Anh văn từ17-22/02/2020

[170]
87

Hướng dẫn học sinh ôn tập ở nhà từ 24 - 29 tháng 2 môn Toán 10,11,12

[419]
88

Hướng dẫn ôn tập môn vật lý từ 24-29/02/2020 lớp 10,11 ; Ma tran 10.11.12

[379]
89

HƯỚNG DẪN TỰ HỌC VĂN 10,11,12 (TUẦN 24.2.2020)

[464]
90

Đề cương 1 tiết 10,11 môn sinh học

[329]
91

Nội dung ôn tập môn tin học - 22/02/2020-29/02/2020 10,11,12

[261]
92

Đề cương ôn tập - môn Hóa học từ 22-29/02/2020- NH: 2019-2020 - Lớp 10,11,12

[325]
93

Nội dung ôn tập môn lịch sử trắc nghiệm lớp 10,11

[316]
94

Trọng tâm môn toán lớp 10,11,12 năm học 2019-2020

[428]
95

Đề cương ôn tập 1 tiết khối 10,11,12 + đề thi thử TNTHPT QG môn công dân

[378]
96

Bài ôn tập số 2 môn tiếng Anh 10,11,12

[311]
97

ĐÁP ÁN BÀI ÔN TẬP ONLINE LẦN 1 MÔN TIẾNG ANH 10,11,12

[176]
98

BÀI ÔN TẬP SỐ 1 MÔN TIẾNG ANH 10,11,12

[228]
99

Đề cương Bài 17,19, 20 môn Lịch Sử Lớp 11

[161]
100

Nội dung ôn tập môn Lịch sử 10,11,12 tuần 22,23 năm học 2019-2020

[917]
101

Nội dung ôn tập môn Toán 10,11,12 tuần 22,23 năm học 2019-2020

[856]
102

Đề cương môn Vật lý giữa học kì II- Lớp 10,11,12 năm học 2019-2020

[774]
103

Đề cương ôn tập 1 tiết học kì II môn địa lớp 10,11,12 năm học 2019-2020

[511]
104

Nội dung ôn tập môn Sinh học 10,11,12 tuần 22,23 năm học 2019-2020

[451]
105

Nội dung ôn tập môn Hóa học 10,11,12 tuần 22,23 năm học 2019-2020

[486]
106

Nội dung ôn tập môn Công dân lớp 10,11,12 tuần 22,23 năm học 2019-2020

[484]
107

Hướng dẫn tự học môn Ngữ Văn 10,11,12 từ 10/02-16/02/2020

[648]
108

Đề cương ôn tập kiểm tra Học Kỳ 1 - Môn Vật Lý - Lớp 11 - NH: 2019-2020

[191]
109

Đề cương ôn tập kiểm tra Học Kỳ 1 - Môn Hóa Học - Lớp 10,11,12 CB + Chuyên NH: 2019-2020

[212]
110

Đề cương ôn tập kiểm tra Học Kỳ 1 - Môn Anh Văn - Lớp 10,11,12 CB + Chuyên + Thí điểm NH: 2019-2020

[371]
111

Đề cương ôn tập kiểm tra Học Kỳ 1 - Môn Công Dân - Lớp 10,11,12- NH: 2019-2020

[182]
112

Đề cương ôn tập kiểm tra Học Kỳ 1 - Môn Anh Văn - Lớp 10,11 CB + Chuyên- NH: 2019-2020

[172]
113

Đề cương ôn tập kiểm tra 1 tiết - Học Kỳ 1 - Môn Anh Văn - Lớp 11CB (Lần 2)- NH: 2019-2020

[136]
114

Đề cương ôn tập kiểm tra 1 tiết - Lần 1 - Học Kỳ 1 - Môn Công dân - Lớp 11- NH: 2019-2020

[149]
115

Đề cương ôn tập kiểm tra 1 tiết - Học Kỳ 1 - Môn Anh Văn - Lớp 11- NH: 2019-2020

[182]
116

Đề cương ôn tập kiểm tra Học Kỳ 2 - Môn Hóa học- Lớp 10,11,12- NH: 2018-2019

[320]
117

Đề cương ôn tập kiểm tra Học Kỳ 2 - Môn Anh Văn- Lớp 11(Thí điểm)- NH: 2018-2019

[292]
118

Đề cương ôn tập kiểm tra Học Kỳ 2 - Môn Anh Văn- Lớp 11(CB)- NH: 2018-2019

[242]
119

Đề cương ôn tập kiểm tra Học Kỳ 2 - Môn Công Dân- Lớp 10,11,12 - NH: 2018-2019

[304]
120

Đề cương ôn tập kiểm tra Học Kỳ 2 - Môn Ngữ Văn- Lớp 10,11,12 - NH: 2018-2019

[303]
121

Đề cương ôn tập kiểm tra Học Kỳ 1 - Môn Vật Lí - Lớp 10,11 - NH: 2018-2019

[322]
122

Đề cương ôn tập kiểm tra Học Kỳ 1 - Môn Văn- Lớp 11 - NH: 2018-2019

[303]
123

Đề cương ôn tập kiểm tra Học Kỳ 1 - Môn Hóa học - Lớp 11 Chuyên - NH: 2018-2019

[339]
124

Đề cương ôn tập kiểm tra Học Kỳ 1 - Môn Công Dân - Lớp 11 - NH: 2018-2019

[331]
125

Đề cương ôn tập kiểm tra Học Kỳ 1 - Môn Văn - Lớp 11 - NH: 2018-2019

[244]
126

Đề cương ôn tập kiểm tra 1 tiết - bài số 2- học kì 1 - Môn Anh Văn - Lớp 11CB - NH: 2018-2019

[243]
127

Đề cương ôn tập kiểm tra 1 tiết - Học Kỳ 1 - Môn GDCD- Lớp 11 - NH: 2018-2019

[286]
128

Đề cương ôn tập kiểm tra 1 tiết - Lần 1 - Môn Hóa Học- Lớp 11- NH: 2018-2019

[447]
129

Đề cương ôn tập kiểm tra giữa học kì 1- Môn Sinh Học- Lớp 11CB - NH: 2018-2019

[280]
130

Đề cương ôn tập kiểm tra 1 tiết - bài số 1- học kì 1 - Môn Hóa Học - Lớp 10,11,12 - NH: 2018-2019

[279]
131

Đề cương ôn tập kiểm tra học kì 2 - Môn Anh Văn - Lớp 11 - NH: 2017-2018

[292]
132

Đề cương ôn tập kiểm tra học kì 2 - Môn Văn - Lớp 11 - NH: 2017-2018

[334]
133

Đề cương ôn tập kiểm tra học kì 2 - Môn GDCD - Lớp 11 - NH: 2017-2018

[339]
134

Đề cương ôn tập kiểm tra học kì 2 - Môn Anh Văn (CT Chuyên) - Lớp 11 - NH: 2017-2018

[284]
135

Đề cương ôn tập kiểm tra học kì 1 - Môn Lịch Sử- Lớp 11,12 - NH: 2017-2018

[462]
136

Đề cương ôn tập kiểm tra học kì 1 - Môn Địa Lí - Lớp 11 - NH: 2017-2018

[362]
137

Đề cương ôn tập kiểm tra học kì 1 - Môn Anh Văn - Lớp 11 - NH: 2017-2018

[325]
138

Đề cương ôn tập kiểm tra học kì 1 - Môn GDCD - Lớp 11 - NH: 2017-2018

[368]
139

Đề cương ôn tập kiểm tra học kì 1 - Môn Anh văn - Lớp 11 (Chuyên) - NH: 2017-2018

[312]
140

Đề cương ôn tập kiểm tra học kì 1 - Môn Địa Lý - Lớp 11 - NH: 2017-2018

[300]
141

Đề cương ôn tập kiểm tra học kì 1 - Môn tin học - Lớp 11 (Chuyên) - NH: 2017-2018

[399]
142

Đề cương ôn tập kiểm tra học kì 1 - Môn tin học - Lớp 11(CB) - NH: 2017-2018

[982]
143

Đề cương ôn tập kiểm tra học kì 1 - Môn Hóa học 10,11,12 - NH: 2017-2018

[699]
144

Đề cương ôn tập kiểm tra học kì 1 - Môn Sinh học 10,11 - NH: 2017-2018

[444]
145

Đề cương ôn tập kiểm tra học kì 1 - Môn Vật Lí- Lớp 11 - NH: 2017-2018

[416]
146

Đề cương ôn tập kiểm tra học kì 1 - Môn Ngữ Văn - Lớp 11 - NH: 2017-2018

[408]
147

Đề cương ôn tập kiểm tra 1 tiết lần 1 - Học kì 1 - Môn Quốc phòng Lớp 11 - NH: 2017-2018

[347]
148

Kế hoạch kiểm tra - Học kì 1,2 - môn Vật Lý - Lớp 10, 11, 12(Chuyên) - NH: 2017-2018

[414]
149

Đề cương ôn tập kiểm tra 1 tiết lần 1 - Học kì 1 - Môn Lịch sử Lớp 11 - NH: 2017-2018

[306]
150

Đề cương ôn tập kiểm tra 1 tiết lần 1 - Học kì 1 - Môn Địa Lí Lớp 11 - NH: 2017-2018

[313]
151

Đề cương ôn tập kiểm tra 1 tiết lần 1 - Học Kì 1 - Môn Sinh Học 11(CB) - NH: 2017-2018

[444]
152

Đề cương ôn tập kiểm tra 1 tiết lần 1 - Học Kì 1 - Môn Anh Văn 11(CB) - NH: 2017-2018

[341]
153

Đề cương ôn tập kiểm tra 1 tiết lần 1 - Học kì 1 - Môn GDCD Lớp 11 - NH: 2017-2018

[400]
154

Đề cương ôn tập kiểm tra 1 tiết lần 1- Học kì 1 - Môn Tin học 11 CT CB - NH 2017-2018

[607]
155

Đề cương ôn tập thi học kỳ 1 - Môn Hóa học 11 CT Chuyên - NH: 2015-2016

[507]
156

Đề cương ôn tập thi học kỳ 1 - Môn Ngữ Văn 11 (CB) - NH: 2015-2016

[465]
157

Đề cương ôn tập thi học kỳ 1 - Môn Vật lí 10 + 11 (CB) - NH: 2015-2016

[578]
158

Đề cương ôn tập thi học kỳ 1 - Môn Hóa học 11 (CB) - NH: 2015-2016

[530]
159

Đề cương ôn tập thi học kỳ 1 - Môn Tiếng Anh 11 CT Thí điểm - NH: 2015-2016

[503]
160

Đề cương ôn tập thi học kỳ 1 - Môn Tiếng Anh 11 CT Chuẩn - NH: 2015-2016

[494]
161

Đề cương ôn tập thi học kỳ 1 - Môn: Địa lí 11 - NH: 2015 - 2016

[473]
162

Đề cương ôn tâp thi học kỳ 1 - Môn Toán 11 (CT chuẩn) - NH: 2015 - 2016

[574]
STT Tên tài liệu Lượt tải Download
1

Bài giảng thực hành acess 12

[48]
2

Đề thi mẫu chọn đội tuyển môn tin học 2020-2021 10 11 12

[127]
3

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KI II MÔN TOÁN KHOI 12_NĂM HỌC 2019-2020

[926]
4

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KỲ 2 LỚP 12- MÔN LÝ _ 2019-2020

[1146]
5

Đề cương ôn thi học kì II (2019-2020) môn Ngữ văn 12

[85]
6

DE CUONG HỌC KY II- MON HOA- KHOI 12- NAM 2020

[176]
7

ĐỀ CƯƠNG ON TAP HK II MÔN SINH 12CB_19-20

[193]
8

DE CƯƠNG ON TAP HKI 2 MON ĐIA LI LOP 12_NAM HOC 2019 2020

[151]
9

Đề cương ôn tập HKII - Lớp 12 - 2019_2020-GDCD

[162]
10

ĐỀ CƯƠNG MÔN TIẾNG ANH LỚP 12 - HK2 CT THÍ ĐIỂM + CHUYÊN - NH 2019-2020

[171]
11

Đề cương ôn tập HKII Su 12

[193]
12

Bài 36 Duyên hải Nam Trung Bộ_ Môn Địa_Lớp 12_ Từ 27-4 đến 2-5-2020

[239]
13

Bài 36 Duyên hải Nam Trung Bộ_ Môn Địa_Lớp 12_ Từ 27-4 đến 2-5-2020

[226]
14

Bài 36 Duyên hải Nam Trung Bộ_ Môn Địa_Lớp 12_ Từ 27-4 đến 2-5-2020

[235]
15

Bài 35 Bắc Trung Bộ_ Môn Địa_Lớp 12_ Từ 27-4 đến 2-5-2020

[237]
16

Bài 35 Bắc Trung Bộ_ Môn Địa_Lớp 12_ Từ 27-4 đến 2-5-2020

[85]
17

Bài 35 Bắc Trung Bộ_ Môn Địa_Lớp 12_ Từ 27-4 đến 2-5-2020

[401]
18

Đường link bài giảng Units 8 & 9- Tiếng Anh 12 - từ 13.4 - 25.4

[64]
19

Số phận con người_Môn Văn Lớp 12_13-4 đến 18-4

[121]
20

Ông già và biển cả_Môn Văn Lớp 12_13-4 đến 18-4

[96]
21

Đường link_Môn Toán_Lớp 12

[146]
22

unit 14-international organisations_Tiếng Anh lớp 12 Sinh_Lớp 12 Cơ bản_Từ 20 đến 25-4-2020.pptx

[85]
23

UNIT 14 READING_Tiếng Anh 12 Lý 12 Văn_Lớp 12 Cơ bản_Từ 20 dến 25-4-2020.ppt

[83]
24

UNIT 14 READING_Tiếng Anh 12 Lý 12 Văn_Lớp 12 Cơ bản_Từ 20 dến 25-4-2020.doc

[76]
25

Unit 14 international organisations_Tiếng Anh lớp 12 Sinh_Lớp 12 Cơ bản_Từ 20 đến 25-4-2020.docx

[76]
26

UNIT 13_LANGUAGE FOCUS_Tiếng Anh 12 Lý 12 Văn_Lớp 12 Cơ bản_Từ 13 dến 18-4-2020.ppt

[75]
27

UNIT 13_LANGUAGE FOCUS_Tiếng Anh 12 Lý 12 Văn_Lớp 12 Cơ bản_Từ 13 dến 18-4-2020.doc

[70]
28

Unit 13 LF Double Comparative_Tiếng Anh 12 Toán Tin Hóa_Lớp 12 Cơ bản_Từ ngày 13 đến 19-4-2020.pptx

[71]
29

unit 13 Language focus_Tiếng Anh lớp 12 Sinh_Lớp 12 Cơ bản_Từ 20 đến 26-4-2020.pptx.doc

[84]
30

unit 13 Language focus_Tiếng Anh lớp 12 Sinh_Lớp 12 Cơ bản_Từ 20 đến 25-4-2020.pptx

[72]
31

Link video tiết 74 đến 77_Tiếng Anh lớp 12 Cơ bản_Từ 13 đến 25-4-2020.docx

[75]
32

Double Comparatives Grammar_Tiếng Anh 12 Toán Tin Hóa_Lớp 12 Cơ bản_Từ ngày 13 đến 19-4-2020.mp4

[86]
33

double comparative_Tiếng Anh 12 Toán Tin Hóa_Lớp 12 Cơ bản_Từ ngày 13 đến 19-4-2020.doc

[76]
34

Comparison MORE EXERCISE _Tiếng Anh 12 Toán Tin Hóa_Lớp 12 Cơ bản_Từ ngày 13 đến 19-4-2020.doc

[76]
35

Unit 9 Reading_Tiếng Anh 12 Anh_Lớp 12 Chuyên_Từ 13 đến 25-4-2020.key

[71]
36

Unit 9 Language_Tiếng Anh 12 Anh_Lớp 12 Chuyên_Từ 13 đến 25-4-2020.key

[72]
37

Unit 8 writing_Tiếng Anh 12 Anh_Lớp 12 Chuyên_Từ 13 đến 25-4-2020.key

[70]
38

Review 2 units 6,7,8_Tiếng Anh 12 Anh_Lớp 12 Chuyên_Từ 13 đến 25-4-2020.key

[86]
39

Review 1 units 6,7,8_Tiếng Anh 12 Anh_Lớp 12 Chuyên_Từ 13 đến 25-4-2020.key

[70]
40

Link bài giảng Units 8 & 9_Tiếng Anh 12 Anh_Lớp 12 Chuyên_Từ 13 đến 25-4-2020.docx

[79]
41

Link video tiết 80 đến 84 _Tiếng Anh Lớp 11 Cơ bản_Từ 12 đến 25-4-2020.docx

[62]
42

Review 1 units 6,7,8_Tiếng Anh 12 Anh_Lớp 12 Chuyên_Từ 13 đến 25-4-2020

[68]
43

Bài 33 Đồng bằng sông Hồng_Môn Địa_Lớp 12_ Từ 20 đến 25-4-2020.pptx

[74]
44

Bài 33 Đồng bằng sông Hồng_Môn Địa_Lớp 12_ Từ 20 đến 25-4-2020.docx

[83]
45

Bài 32 Trung du miền núi Bắc Bộ_Môn Địa_Lớp 12_ Từ 20 đến 25-4-2020.pptx

[78]
46

Bài 32 Trung du miền núi Bắc Bộ_Môn Địa_Lớp 12_ Từ 20 đến 25-4-2020.docx

[68]
47

Bài 31 Thương mại du lịch_Môn Địa_Lớp 12_ Từ 14 đến 18-4-2020.pptx

[75]
48

Bài 31 Thương mại du lịch_Môn Địa_Lớp 12_ Từ 14 đến 18-4-2020.docx

[93]
49

Bài 31 Ngoại thương 500 tỷ USD_Môn Địa_Lớp 12_ Từ 14 đến 18-4-2020.mp4

[77]
50

Bài 31 Du lịch Việt 2018_Môn Địa_Lớp 12_ Từ 14 đến 18-4-2020.mp4

[81]
51

Bài 30 sự phát triển TTLL_Môn Địa_Lớp 12_ Từ 14 đến

[84]
52

Bài 30 GTVT TTLL_Môn Địa_Lớp 12_ Từ 14 đến 18-4-2020.pptx

[77]
53

Bài 30 GTVT TTLL_Môn Địa_Lớp 12_ Từ 14 đến 18-4-2020.docx

[81]
54

Phuong trinh mat phang_Môn Toán_Lớp 12_Từ ngày 14 đến 18-4-2020

[106]
55

Một số phương pháp tìm nguyên hàm_Môn Toán_Lớp 12_Từ ngày 20 đến 25-4-2020.ppt

[86]
56

MÔN TOÁN HỌC - LỚP 12 - PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG TRONG KHÔNG GIAN - 16H00 NGÀY 11.04.2020.mp4

[97]
57

MÔN TOÁN 12 HỆ TỌA ĐỘ KHÔNG GIAN Thầy Trịnh Thanh Nhàn.mp4

[67]
58

MÔN TOÁN - LỚP 12 - PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG TRONG KHÔNG GIAN (TIẾT 1) - 15H15 NGÀY 02.04.2020.mp4

[85]
59

MÔN TOÁN - LỚP 12 - PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG TRONG KHÔNG GIAN (TIẾT 1) - 15H15 NGÀY 02.04.2020.mp4

[76]
60

Bài 9 - Môn GDCD - Lớp 12 -Từ 20-4 đến 25-4

[92]
61

Bai 8 - Môn GDCD - Lớp 12 - Từ 14-4 đến 18-4

[97]
62

BÀI 8 đến bài 9 - Môn GDCD - Lớp 12 - Từ ngày 14-4 đến ngày 25-4

[94]
63

file liên kết_Môn Hóa_Khôi 12

[104]
64

Bài sắt và hợp chất_Môn Hóa_khối 12_Từ ngày 15-4 đến 18-4

[101]
65

Bài Sắt - Môn Hóa 12 - từ ngày 13_4 đến 18_4

[79]
66

Bài Sắt _Môn Hóa_ Lớp 12 _từ ngày 13-4 đến 18-4

[88]
67

Bài Hợp chất của sắt _ Môn Hóa_ Lớp 12_ từ ngày 20-4 đến 25-4

[91]
68

Bài hệ sinh thái_Môn Sinh_Lớp 12_Từ ngày 14-4 đến 18-4

[91]
69

BAI HỆ SINH THÁI_Môn Sinh_Khối 12_Từ ngày 20-4 đến 25-4

[101]
70

Thực hành diễn đạt trong văn nghị luận_Môn Văn_Lớp 12_20-4 đến 25-4

[102]
71

Số phận con người_Môn Văn_Lớp 12_13-4 đến 18-4

[95]
72

Phong cách ngôn ngữ hành chính_MônVăn_Lớp 12_20-4 đến 25-4

[92]
73

Ông già và biển cả_Môn Văn_Lớp 12_13-4 đến 18-4

[110]
74

Hồn Trương Ba da hàng thịt_Môn Văn_Lớp 12_20-4 đến 25-4

[124]
75

Diễn đạt trong văn nghị luận_Môn Văn_ Lớp 12_20-4 đến 25-4

[102]
76

Bài 24 và bài 26_ Môn Lịch Sử Lớp 12 từ 20 đến 25-4-2020

[94]
77

Bài 24 và bài 26_ Môn Lịch Sử _ Lớp 12 từ 20 đến 25-4-2020

[93]
78

Đường link Bài 23 _ Môn Lịch Sử_ Lớp 12 từ 12 đến 17-4-2020

[83]
79

Bài 23_ Môn Lịch Sử _ Lớp 12 từ 12 đến 17- 4-2020

[116]
80

Bài 23 _ Môn Lịch Sử _ Lớp 12 từ 12 đến 17- 4- 2020

[86]
81

Bài 25_ Môn Lịch Sử_ Lớp 10 từ 12 đến 17-4-2020

[158]
82

Bài 25_ Môn Lịch Sử_ Lớp 10 từ 12 đến 17-4-2020

[155]
83

Bài 25_ Môn Lịch Sử_ Lớp 10 từ 12 đến 17-4-2020

[163]
84

Bài 20 _ Môn Lịch Sử _Lớp 11 từ 12 đến 17-4-2020

[90]
85

Bài 20 _ Môn Lịch Sử _ Lớp 11 từ 12 đến 17-4-2020

[93]
86

tiết 53 đến 54. cơ sở nhiệt động lực học- môn vật lý-lớp 10- từ 12 đến 18.4

[115]
87

tiết 53 đến 54. cơ sở nhiệt động lực học- môn vật lý-lớp 10- từ 12 đến 18.4

[126]
88

bài 32.nhiệt động lực học-môn vât lý-lớp 10- thời gian 12 đến 18.4

[101]
89

TÀI LIỆU 12-VẬT LÝ

[163]
90

Địa lý 12 tuân 28

[97]
91

Tài liệu nội dung kiến thức mới lớp 10,11,12

[470]
92

Đề ôn tập các môn trong tuần nghỉ chống dịch yêu cầu HS hoàn thanh trong thời gian từ 05/4/2020 đến 10/4/2020 lớp 10,11,12

[774]
93

Giới thiệu link học môn vật Lý 12

[137]
94

Nội dung ôn tập GDCD lớp 10,11 và đề luyện thi lớp 12

[311]
95

ĐÁP ÁN BÀI ÔN TẬP LẦN 3 MÔN TIẾNG ANH LỚP 10,11,12

[187]
96

Bộ đề thi môn GDCD lớp 12 năm học 2019-2020

[170]
97

Trắc nghiệm bài 21,22,23 môn Lịch sử lớp 12

[132]
98

Đề cương môn Lịch sử lớp 11,12 năm học 2019-2020

[186]
99

BÀI TẬP TIẾNG ANH ONLINE TUẦN TỪ 24-29:2 khối 10,11,12

[328]
100

Chuyên đề ôn tập môn Anh văn K12

[273]
101

Hướng dẫn học sinh ôn tập ở nhà từ 24 - 29 tháng 2 môn Toán 10,11,12

[419]
102

Hướng dẫn ôn tập môn vật lý từ 24-29/02/2020 lớp 10,11 ; Ma tran 10.11.12

[379]
103

HƯỚNG DẪN TỰ HỌC VĂN 10,11,12 (TUẦN 24.2.2020)

[464]
104

Đề thi thử môn Địa lý THPT QG lớp 12 - năm học 2019-2020

[128]
105

Nội dung ôn tập môn lịch sử 12 cho đến hết ngày 29/2/2020

[130]
106

Nội dung ôn tập môn tin học - 22/02/2020-29/02/2020 10,11,12

[261]
107

50 đề thi thử môn Hóa học lớp 12

[178]
108

Đề cương ôn tập - môn Hóa học từ 22-29/02/2020- NH: 2019-2020 - Lớp 10,11,12

[325]
109

Ôn tập học kì I - môn GDCD lớp 12 năm học 2019-2020

[141]
110

Chuyên đề và đề minh hoạ dành cho học sinh khối 12 tuần từ 17 - 22/2 môn Anh văn

[129]
111

ĐỀ THI THỬ SỐ 3 - NGỮ VĂN 12

[186]
112

Trọng tâm môn toán lớp 10,11,12 năm học 2019-2020

[428]
113

18 đề thi thử môn Sử THPT Quốc gia năm 2020 lớp 12

[120]
114

Đề cương ôn tập 1 tiết khối 10,11,12 + đề thi thử TNTHPT QG môn công dân

[378]
115

Bài ôn tập số 2 môn tiếng Anh 10,11,12

[311]
116

ĐÁP ÁN BÀI ÔN TẬP ONLINE LẦN 1 MÔN TIẾNG ANH 10,11,12

[176]
117

BÀI ÔN TẬP SỐ 1 MÔN TIẾNG ANH 10,11,12

[228]
118

Đề cương ôn thi THPTQG môn Ngữ văn 12

[155]
119

Nội dung ôn tập môn Lịch sử 10,11,12 tuần 22,23 năm học 2019-2020

[917]
120

Nội dung ôn tập môn Toán 10,11,12 tuần 22,23 năm học 2019-2020

[856]
121

Đề cương môn Vật lý giữa học kì II- Lớp 10,11,12 năm học 2019-2020

[774]
122

TÀI LIỆU ÔN THI THPT QUỐC GIA MÔN ĐỊA LÍ NĂM 2019 - 2020 12

[147]
123

Đề cương ôn tập 1 tiết học kì II môn địa lớp 10,11,12 năm học 2019-2020

[511]
124

Nội dung ôn tập môn Sinh học 10,11,12 tuần 22,23 năm học 2019-2020

[451]
125

Nội dung ôn tập môn Hóa học 10,11,12 tuần 22,23 năm học 2019-2020

[486]
126

Nội dung ôn tập môn Công dân lớp 10,11,12 tuần 22,23 năm học 2019-2020

[484]
127

Hướng dẫn tự học môn Ngữ Văn 10,11,12 từ 10/02-16/02/2020

[648]
128

Đề cương ôn tập kiểm tra Học Kỳ 1 - Môn Vật Lý - Lớp 12 - NH: 2019-2020

[139]
129

Đề cương ôn tập kiểm tra Học Kỳ 1 - Môn Hóa Học - Lớp 10,11,12 CB + Chuyên NH: 2019-2020

[212]
130

Đề cương ôn tập kiểm tra Học Kỳ 1 - Môn Anh Văn - Lớp 10,11,12 CB + Chuyên + Thí điểm NH: 2019-2020

[371]
131

Đề cương ôn tập kiểm tra Học Kỳ 1 - Môn Công Dân - Lớp 10,11,12- NH: 2019-2020

[182]
132

Đề cương ôn tập kiểm tra 1 tiết - Học Kỳ 1 - Môn Anh Văn - Lớp 12CB (Lần 2)- NH: 2019-2020

[121]
133

Đề cương ôn tập kiểm tra 1 tiết - Học Kỳ 1 - Môn Anh Văn - Lớp 12CB- NH: 2019-2020

[163]
134

Đề cương ôn tập kiểm tra 1 tiết - Học Kỳ 1 - Môn Địa Lí - Lớp 12- NH: 2019-2020

[197]
135

Đề cương ôn tập kiểm tra 1 tiết - Học Kỳ 1 - Môn Địa Lí - Lớp 12- NH: 201-2020

[142]
136

Đề cương ôn tập kiểm tra Học Kỳ 2 - Môn Hóa học- Lớp 10,11,12- NH: 2018-2019

[320]
137

Đề cương ôn tập kiểm tra Học Kỳ 2 - Môn Anh Văn- Lớp 12(Chuyên)- NH: 2018-2019

[214]
138

Đề cương ôn tập kiểm tra Học Kỳ 2 - Môn Công Dân- Lớp 10,11,12 - NH: 2018-2019

[304]
139

Đề cương ôn tập kiểm tra Học Kỳ 2 - Môn Ngữ Văn- Lớp 10,11,12 - NH: 2018-2019

[303]
140

Đề cương ôn tập kiểm tra Học Kỳ 1 - Môn Hóa Học- Lớp 12 - NH: 2018-2019

[259]
141

Đề cương ôn tập kiểm tra Học Kỳ 1 - Môn Lịch sử- Lớp 12 - NH: 2018-2019

[279]
142

Đề cương ôn tập kiểm tra Học Kỳ 1 - Môn Anh Văn- Lớp 12 Chuyên - NH: 2018-2019

[259]
143

Đề cương ôn tập kiểm tra Học Kỳ 1 - Môn Công Dân - Lớp 12 - NH: 2018-2019

[270]
144

Đề cương ôn tập kiểm tra 1 tiết - bài số 2- học kì 1 - Môn Anh Văn - Lớp 12 Chuyên - NH: 2018-2019

[223]
145

Đề cương ôn tập kiểm tra Học Kỳ 1 - Môn Văn - Lớp 12 - NH: 2018-2019

[1453]
146

Đề cương ôn tập kiểm tra 1 tiết - Học Kỳ 1 - Môn Văn - Bài viết số 3- Lớp 12 - NH: 2018-2019

[225]
147

Đề cương ôn tập kiểm tra 1 tiết - Học Kỳ 1 - Môn GDCD- Lớp 12 - NH: 2018-2019

[256]
148

Đề cương ôn tập kiểm tra 1 tiết - Lần 1 - Học kì 1 - Môn Lịch Sử- Lớp 12CB- NH: 2018-2019

[178]
149

Đề cương ôn tập kiểm tra 1 tiết - Lần 1 - Học kì 1 - Môn Anh văn - Lớp 12CB- NH: 2018-2019

[251]
150

Đề cương ôn tập kiểm tra lần 1- Học kì 1 - Môn Hóa Học- Lớp 12CB - NH: 2018-2019

[261]
151

Đề cương ôn tập kiểm tra 1 tiết - Học Kỳ 1 - Môn Anh Văn - Lớp 12CB - NH: 2018-2019

[227]
152

Đề cương ôn tập kiểm tra giữa học kì 1 - Môn Sinh Học- Lớp 12CB - NH: 2018-2019

[263]
153

Đề cương ôn tập kiểm tra 1 tiết - bài số 1- học kì 1 - Môn Hóa Học - Lớp 10,11,12 - NH: 2018-2019

[279]
154

Đề cương ôn tập kiểm tra học kì 2 - Môn Văn - Lớp 12 - NH: 2017-2018

[303]
155

Đề cương ôn tập kiểm tra học kì 2 - Môn Địa Lí - Lớp 12 - NH: 2017-2018

[345]
156

Đề cương ôn tập kiểm tra học kì 2 - Môn GDCD - Lớp 12 - NH: 2017-2018

[322]
157

Câu hỏi trắc nghiệm - Tham khảo kiểm tra 1 tiết - Môn Lịch Sử - Lớp 12

[350]
158

Đề cương ôn tập kiểm tra 1 tiết - Học kì 2 - Môn Lịch Sử Lớp 12 - NH: 2017-2018

[293]
159

Đề cương ôn tập kiểm tra học kì 1 - Môn Lịch Sử- Lớp 11,12 - NH: 2017-2018

[462]
160

Đề cương ôn tập kiểm tra học kì 1 - Môn GDCD - Lớp 12 - NH: 2017-2018

[315]
161

Đề cương ôn tập kiểm tra 1 tiết lần 2 - Học kì 1 - Môn Anh Văn Lớp 12 - NH: 2017-2018

[348]
162

Đề cương ôn tập kiểm tra học kì 1 - Môn Hóa học 10,11,12 - NH: 2017-2018

[699]
163

Đề cương ôn tập kiểm tra học kì 1 - Môn Vật Lí- Lớp 12 - NH: 2017-2018

[413]
164

Đề cương ôn tập kiểm tra học kì 1 - Môn Ngữ Văn - Lớp 12 - NH: 2017-2018

[430]
165

Đề cương ôn tập kiểm tra 1 tiết lần 1 - Học kì 1 - Môn Quốc phòng Lớp 12 - NH: 2017-2018

[283]
166

Kế hoạch kiểm tra - Học kì 1,2 - môn Vật Lý - Lớp 10, 11, 12(Chuyên) - NH: 2017-2018

[414]
167

Đề cương ôn tập kiểm tra 1 tiết lần 1 - Học Kì 1 - Môn GDCD 12 - NH: 2017-2018

[251]
168

Đề cương ôn tập kiểm tra 1 tiết lần 1- Học kì 1 - Môn Anh Văn 12 (CB) - NH: 2017-2018

[294]
169

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT Chuyên - NH: 2012-2013

[568]
170

Đề cương ôn tập thi học kỳ 1 - Môn Địa lí 12 - NH: 2015-2016

[378]
171

Đề cương ôn tập thi học kỳ 1 - Môn Hóa học 12 (CB) - NH: 2015-2016

[452]
172

Đề cương ôn tập thi học kỳ 1 - Môn Sinh học 12 (CB) - NH: 2015-2016

[477]
173

Đề cương ôn tập thi học kỳ 1 - Môn Ngữ Văn 12 (CB) - NH: 2015-2016

[450]
174

Đề cương ôn tập thi học kỳ 1 - Môn Tin học 12 (CB) - NH: 2015-2016

[406]
STT Tên tài liệu Lượt tải Download
1

Kiểm tra thực hành Word, PPT 28/06/2020

[67]
2

Đề kiểm tra đội tuyển môn Tin học 1- 5.2020

[73]
3

Khảo sát đội tuyển môn Hóa 05.2020

[78]
4

Khảo sát đội tuyển môn Lịch sử 05.2020

[58]
5

Khảo sát đội tuyển môn Địa lý 05.2020

[75]
6

Một số luu7 ý các em trong khi tập luyện ở nhà_Môn TD

[77]
7

https://drive.google.com/file/d/1oAzA-BED_hzozXuxnCQ1K8rMiKfjzifx/view?usp=drivesdk

[166]
8

DẠY HỌC TRÊN TRUYỀN HÌNH- MÔN TOÁN - HỆ TỌA ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN - TIẾT 3.mp4

[87]
9

Môn Sử từ 20-25/4/2020

[96]
10

UNIT 9 - CITIES OF THE FUTURE - READING

[61]
11

Nội dung tự học Môn Lịch sử cho cả 3 khối(trong thòi gian nghỉ dịch Covid 19

[97]
12

HƯỚNG DẪN TỰ HỌC MÔN NGỮ VĂN HSG LẦN 1

[96]
13

Bài tập môn tin học Word

[126]
14

ÔN TẬP MÔN VĂN TỪ 24.2 ĐẾN 29.2.2020

[121]
15

Bài tập tuần 22,23 môn tin học

[126]
16

Đề thi tuyển sinh vào trường THPT Chuyên Bảo Lộc các năm

[189]
17

Đề thi mẫu hóa Australia

[220]
18

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP BÀI VIẾT SỐ 1 (MÔN NGỮ VĂN)

[249]
19

Lịch kiểm tra môn văn HKI năm học 2018-2019

[253]
20

Tài liệu tập huấn dạy học gắn với nghiên cứu KHKT của học sinh trường chuyên

[252]
21

Tài liệu hướng dẫn KHKT trong buổi tập huấn 16.8.2017

[279]
22

Tài liệu tham khảo đề tài đạt giải cao trong cuộc thi sáng tạo KHKT năm 2017 của Nguyễn Thị Anh Thư

[257]
23

Tài liệu hướng dẫn thi KHKT

[562]