STT Tên tài liệu Lượt tải Download
1

Thi thực hành word lớp 10 Toán

[46]
2

Khảo sát đội tuyển môn Tiếng anh 05.2020 lớp 10

[44]
3

de cuong hk2 lop 10chuyên

[63]
4

ĐỀ CƯƠNG HỌC KÌ 2 MÔN TOÁN 10 CHUYEN _NAM HỌC 2019 - 2020

[707]
5

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KI II MÔN TOÁN 10 CB_NĂM HỌC 2019-2020

[147]
6

ĐỀ CƯƠNG ÔN TAP KT HỌC KÌ II lop 10- MON LÝ _2019 - 2020

[1103]
7

Đề cương ôn thi học kì II (2019-2020) môn Ngữ văn10

[66]
8

ĐE CUONG HOC KY II- MON HOA - LOP 10 CHUYEN- NAM 2020

[163]
9

DE CUONG HOC KY II- MON HOA- KHOI 10 CO BAN- NAM 2020

[65]
10

ĐỀ CƯƠNG ON TAP HKII MÔN SINH 10 CHUYÊN_19-20

[53]
11

ĐỀ CƯƠNG ON TAP HK II MÔN SINH-KHÔI 10CB_19-20

[67]
12

DE CUONG ON TAP HKI 2 MON DIA LI 10_NAM HOC 2019 2020

[95]
13

Đề cương ôn tập HKII - Lớp 10 - 2019_2020-GDCD

[199]
14

ĐỀ CƯƠNG KIỂM TRA HỌC KÌ II - TIẾNG ANH 10 - CT THÍ ĐIỂM - NH 2019-2020

[383]
15

ĐỀ CƯƠNG KIỂM TRA HỌC KÌ II - TIẾNG ANH 10 - CT CƠ BẢN

[771]
16

ĐỀ CƯƠNG KIỂM TRA HỌC KÌ II - TIẾNG ANH 10 - CT CHUYÊN - NH 2019-2020

[348]
17

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP KIỂM TRA HỌC KỲ II - LỚP 10 -NĂM 2019-2020

[369]
18

Thực hành word01 lop 10

[383]
19

Trao duyên_ Môn Văn_Lớp 10_20-4 đến 25-4

[250]
20

Bài 37 Các ngành GVTV(1)_Môn Địa_Lớp 10_ Từ 27-4 đến 2-5-2020

[218]
21

Bài 37 Các ngành GVTV(1-2)_Môn Địa_Lớp 10_ Từ 27-4 đến 2-5-2020

[71]
22

Đường link_Bài 1 đến bài 6_Môn toán_Lớp 10

[65]
23

UNIT 9 - GRAMMAR - REPORTED SPEECH_Tieng Anh 10_(23.4.2020)

[63]
24

UNIT 9 - GRAMMAR - REPORTED SPEECH_Tieng Anh 10_(23.4.2020)

[42]
25

UNIT 8 WRITING_TIẾNG ANH 10 VĂN, 10 TOÁN_LỚP 10 THÍ ĐIỂM_TỪ 13 ĐẾN 18-4-2020.docx

[49]
26

Unit 8 Writing_Tiếng Anh 10 Hóa_Lớp 10 Thí điểm_Từ 13 đến 19-4-2020.pptx

[32]
27

UNIT 8 READING, WRIITNG, COMMUNICATION AND CULTURE_TIẾNG ANH 10 VĂN, 10 TOÁN_LỚP 10 THÍ ĐIỂM_TỪ 13 ĐẾN 18-4-2020.pptx

[26]
28

Unit 8 Looking back_Tiếng Anh 10 Toán, Hóa_Lớp 10 Thí điểm_Từ 20 đến 26-4-2020.pptx

[28]
29

Unit 8 Communication and Cuture_Tiếng Anh 10 Hóa_Lớp 10 Thí điểm_Từ 13 đến 19-4-2020.ppt

[23]
30

Review 3_Tiếng Anh 10 Toán, Hóa_Lớp 10 Thí điểm_Từ 20 đến 26-4-2020.pptx

[37]
31

Link Video_Tiếng Anh 10 Toán, Hóa, Văn_Lớp 10 Thí điểm_Từ ngày 13 đến 26-4-2020.docx

[29]
32

UNIT 13 READING_Tiếng Anh Lớp 10 LÝ_Lớp 10 Cơ bản_Từ 20 đến 25-4-2020.pptx

[30]
33

UNIT 12 SPEAKING_TIẾNG ANH 10 LÝ_LỚP 10 CƠ BẢN_TỪ 20 đến 25-4-2020.pptx

[25]
34

UNIT 12 SPEAKING_TIẾNG ANH 10 LÝ_LỚP 10 CƠ BẢN_TỪ 20 đến 25-4-2020.docx

[25]
35

UNIT 12 READING_Tiếng Anh Lớp 10 Tin Sinh_Lớp 10 Cơ bản_Từ 13 đến 18-4-2020.ppt

[23]
36

UNIT 12 READING_TIẾNG ANH 10 LÝ_LỚP 10 CƠ BẢN_TỪ 13 đến 18-4-2020.pptx

[18]
37

UNIT 12 QUESTIONS_TIẾNG ANH 10 LÝ_LỚP 10 CƠ BẢN_TỪ 13 đến 18-4-2020.docx

[21]
38

UNIT 12 PRONUNCIATION_Tiếng Anh Lớp 10 Tin Sinh_Lớp 10 Cơ bản_Từ 20 đến 25-4-2020.mp4

[18]
39

UNIT 12 LANGUAGE FOCUS_Tiếng Anh Lớp 10 Tin Sinh_Lớp 10 Cơ bản_Từ 20 đến 25-4-2020.ppt

[23]
40

UNIT 12 Handout Tiếng Anh Lớp 10 Tin Sinh_Lớp 10 Cơ bản_Từ 13 đến 25-4-2020.doc

[25]
41

Project INVENTION_Tiếng Anh 10 Anh_Lớp 10 Chuyên_Từ 14 đến 18-4-2020.pptx

[35]
42

Bài 36 Vai trò GTVT_Môn Địa_Lớp 10 _Từ 20 đến 25-4-2020.docx

[83]
43

Bài 36 Vai trò GTVT_ Môn Địa_ Lớp 10_ Từ 20 đến 25-4-2020.pptx

[68]
44

Bài 35 Địa lý dịch vụ_Môn Địa_Lớp 10_ Từ 14 đến 18-4-2020.pptx

[114]
45

Bài 35 clip SX khẩu trang_Môn Địa_Lớp 10_Từ 14 đến 18-4-2020.mp4

[46]
46

Hàm số lượng giác_Môn Toán_Lớp 10 Chuyên_Từ ngày 14 đến 18-4-2020.ppt

[60]
47

Phương trình đường thẳng_Môn Toán_Lớp 10_Từ ngày 14 đến 18-4-2020.pptx

[76]
48

Luyện tập bài Phương trình đường thẳng_Môn Toán_Lớp 10_Từ ngày 14 đến ngày 18-4-2020.pdf

[72]
49

Luyện tập bài Cung và góc lượng giác_Môn Toán_Lớp 10_Từ ngày 14 đến ngày 18-4-2020.pdf

[51]
50

Cung va goc luong giac_Môn Toán_Lớp 10_Từ 14 đến 18-4-2020.pptx

[51]
51

BAI 16 - GDCD -Lớp 10 - Từ ngày 27-4 đến 02-5

[119]
52

Bai 15 - Môn GDCD - Lớp 10 - Từ ngày 20 -4 đến ngày 25 -4

[110]
53

BAI 14 - Môn GDCD - Lớp 10 - Từ ngày 20-4 đến ngày 25 -4

[75]
54

BAI 13-Môn GDCD - Lớp 10 - Từ ngày 14-4 đến 18-4

[98]
55

BÀI 13 đến bài 16 - Môn GDCD - Lớp 10 - Từ 14-4 đến 25-4

[141]
56

ÔN TẬP NHÓM VIA_Môn Hóa_Khối 10-Từ ngày 15-4 đến 25-4

[59]
57

File liên kêt_Môn Hóa_Khối 10

[54]
58

Bài oxi-ozon_Môn Hóa_Lớp 10_ từ 1-4 đến 20-4

[43]
59

Bài Oxi_Môn Hóa_Khối 10_Từ ngày 14-4 đến 18-4

[30]
60

Bài Lưu Hunh_Môn Hóa_Khối 10_ Từ 20-4 đến 25-4

[44]
61

Bài virus và bệnh truyền nhiễm_Môn Sinh_Khối 10_Từ ngày 14-4 đến 18-4

[106]
62

BAI VIRUS VÀ BỆNH TRUYỀN NHIỄM_Môn Sinh_KHoi 10_từ ngày 14-4 đên 18-4

[103]
63

Bài trao đổi nước ở thực vật_Môn Sinh_ Lớp 10 CHUYÊN_ Từ ngày 14-4 đến 18-4

[49]
64

Bài các yếu tố ảnh hưởng đến vi sinh vât_Môn Sinh_Khối 10_Từ ngày 14-4 đến 18-4

[67]
65

Bai cac yeu to anh huong den vi sinh vatMôn Sinh_Khối 10_từ ngày 14-4 đến 18-4

[53]
66

Trao duyên_ Môn Văn_Lớp 10_20-4 đến 25-4

[92]
67

Thơ chữ Hán và Truyện Kiều (Chuyên)_Môn Văn_Lớp 10_13-4 đến 18-4

[31]
68

Thơ chữ Hán và truyện Kiều (Chuyên)_ Môn Văn_Lớp 10_20-4 đến 25-4

[31]
69

Phong cách ngôn ngữ nghệ thuật _Môn Văn_Khối 10 _Ngày 14-4_18-4

[35]
70

Lập dàn ý bài văn nghị luận_Môn Văn_Lớp 10_20-4 đến 25-4

[32]
71

Đề văn nghị luận_Môn Văn_Lớp 10_20-4 đến 25-4

[45]
72

Bài 31_ Môn LỊch Sử _ Lớp 10 từ 20 đến 25-4-2020

[142]
73

Bài 30_ Môn Lịch Sử_ Lớp 10 từ 20 đến 25-4-2020

[148]
74

Bài 29_ Môn Lịch Sử_ Lớp 10 từ 20 đến 25-4-2020

[100]
75

Bài 29 đến Bài 31_ Môn Lịch Sử_ Lớp 10 từ 20 đến 25-4-2020

[153]
76

Bài 25_ Môn Lịch Sử_ Lớp 10 từ 12 đến 17-4-2020

[86]
77

Bài 25_ Môn Lịch Sử_ Lớp 10 từ 12 đến 17-4-2020

[74]
78

Bài 25_ Môn Lịch Sử_ Lớp 10 từ 12 đến 17-4-2020

[93]
79

tiết 55 đến 56.chất kêt tinh và biến dạng nhiệt-môn vat ly-lop 10- từ 20 đến 26.4

[41]
80

tiết 55 đến 56.chất kêt tinh và biến dạng nhiệt-môn vat ly-lop 10- từ 20 đến 26.4

[35]
81

tiết 53 đến 54. cơ sở nhiệt động lực học- môn vật lý-lớp 10- từ 12 đến 18.4

[43]
82

tiết 53 đến 54. cơ sở nhiệt động lực học- môn vật lý-lớp 10- từ 12 đến 18.4

[50]
83

bài 34. sự nở vì nhiêt-môn vat ly-lop 10-tư 20 đến 26.4

[37]
84

bài 33.chat ket tinh- môn vật lý- lớp 10- từ 20 đến 26.4

[34]
85

bài 32.nhiệt động lực học-môn vât lý-lớp 10- thời gian 12 đến 18.4

[36]
86

TÀI LIỆU 10-VẬT LÝ

[104]
87

Địa lý 10 tuần 28

[62]
88

Bài 1 môn Toán tiết 27 lớp 10

[95]
89

Tài liệu nội dung kiến thức mới lớp 10,11,12

[419]
90

Đề ôn tập các môn trong tuần nghỉ chống dịch yêu cầu HS hoàn thanh trong thời gian từ 11/4/2020 đến 15/4/2020 lớp 10

[459]
91

Đề ôn tập các môn trong tuần nghỉ chống dịch yêu cầu HS hoàn thanh trong thời gian từ 05/4/2020 đến 10/4/2020 lớp 10,11,12

[712]
92

Giới thiệu link học môn vật Lý 10

[82]
93

Nội dung ôn tập GDCD lớp 10,11 và đề luyện thi lớp 12

[242]
94

ĐÁP ÁN BÀI ÔN TẬP LẦN 3 MÔN TIẾNG ANH LỚP 10,11,12

[117]
95

BÀI TẬP TIẾNG ANH ONLINE TUẦN TỪ 24-29:2 khối 10,11,12

[259]
96

Đáp án 10,11,11 Thí điểm môn Anh văn từ17-22/02/2020

[92]
97

Hướng dẫn học sinh ôn tập ở nhà từ 24 - 29 tháng 2 môn Toán 10,11,12

[356]
98

Hướng dẫn ôn tập môn vật lý từ 24-29/02/2020 lớp 10,11 ; Ma tran 10.11.12

[305]
99

HƯỚNG DẪN TỰ HỌC VĂN 10,11,12 (TUẦN 24.2.2020)

[388]
100

Đề cương 1 tiết 10,11 môn sinh học

[251]
101

Nội dung ôn tập môn tin học - 22/02/2020-29/02/2020 10,11,12

[188]
102

Đề cương ôn tập - môn Hóa học từ 22-29/02/2020- NH: 2019-2020 - Lớp 10,11,12

[242]
103

Nội dung ôn tập môn lịch sử trắc nghiệm lớp 10,11

[234]
104

Trọng tâm môn toán lớp 10,11,12 năm học 2019-2020

[346]
105

Đề cương ôn tập 1 tiết khối 10,11,12 + đề thi thử TNTHPT QG môn công dân

[306]
106

Bài ôn tập số 2 môn tiếng Anh 10,11,12

[248]
107

ĐÁP ÁN BÀI ÔN TẬP ONLINE LẦN 1 MÔN TIẾNG ANH 10,11,12

[110]
108

BÀI ÔN TẬP SỐ 1 MÔN TIẾNG ANH 10,11,12

[147]
109

Nội dung ôn tập môn Lịch sử 10,11,12 tuần 22,23 năm học 2019-2020

[705]
110

Nội dung ôn tập môn Toán 10,11,12 tuần 22,23 năm học 2019-2020

[776]
111

Đề cương môn Vật lý giữa học kì II- Lớp 10,11,12 năm học 2019-2020

[707]
112

Đề cương ôn tập 1 tiết học kì II môn địa lớp 10,11,12 năm học 2019-2020

[429]
113

Nội dung ôn tập môn Sinh học 10,11,12 tuần 22,23 năm học 2019-2020

[382]
114

Nội dung ôn tập môn Hóa học 10,11,12 tuần 22,23 năm học 2019-2020

[408]
115

Nội dung ôn tập môn Công dân lớp 10,11,12 tuần 22,23 năm học 2019-2020

[414]
116

Hướng dẫn tự học môn Ngữ Văn 10,11,12 từ 10/02-16/02/2020

[570]
117

Đề cương ôn tập kiểm tra Học Kỳ 1 - Môn Vật Lý - Lớp 10 - NH: 2019-2020

[95]
118

Đề cương ôn tập kiểm tra Học Kỳ 1 - Môn Hóa Học - Lớp 10,11,12 CB + Chuyên NH: 2019-2020

[111]
119

Đề cương ôn tập kiểm tra Học Kỳ 1 - Môn Anh Văn - Lớp 10,11,12 CB + Chuyên + Thí điểm NH: 2019-2020

[253]
120

Đề cương ôn tập kiểm tra Học Kỳ 1 - Môn Công Dân - Lớp 10,11,12- NH: 2019-2020

[101]
121

Đề cương ôn tập kiểm tra Học Kỳ 1 - Môn Anh Văn - Lớp 10,11 CB + Chuyên- NH: 2019-2020

[96]
122

Đề cương ôn tập kiểm tra 1 tiết - Học Kỳ 1 - Môn GDCD- Lớp 10 - NH: 2019-2020

[146]
123

Đề cương ôn tập kiểm tra Học Kỳ 2 - Môn Hóa học- Lớp 10,11,12- NH: 2018-2019

[241]
124

Đề cương ôn tập kiểm tra Học Kỳ 2 - Môn Anh Văn- Lớp 10- NH: 2018-2019

[260]
125

Đề cương ôn tập kiểm tra Học Kỳ 2 - Môn Tin Học- Lớp 10- NH: 2018-2019

[218]
126

Đề cương ôn tập kiểm tra Học Kỳ 2 - Môn Công Dân- Lớp 10,11,12 - NH: 2018-2019

[223]
127

Đề cương ôn tập kiểm tra Học Kỳ 2 - Môn Ngữ Văn- Lớp 10,11,12 - NH: 2018-2019

[231]
128

Đề cương ôn tập kiểm tra Học Kỳ 1 - Môn Hóa Học- Lớp 10 (Chuyên) - NH: 2018-2019

[232]
129

Đề cương ôn tập kiểm tra Học Kỳ 1 - Môn Lịch sử- Lớp 10 - NH: 2018-2019

[222]
130

Đề cương ôn tập kiểm tra Học Kỳ 1 - Môn Vật Lí - Lớp 10,11 - NH: 2018-2019

[241]
131

Đề cương ôn tập kiểm tra Học Kỳ 1 - Môn Văn- Lớp 10 - NH: 2018-2019

[202]
132

Đề cương ôn tập kiểm tra Học Kỳ 1 - Môn Công Dân - Lớp 10 - NH: 2018-2019

[235]
133

Đề cương ôn tập kiểm tra 1 tiết - Học Kỳ 1 - Môn Hóa - Lớp 10CB - NH: 2018-2019

[211]
134

Đề cương ôn tập kiểm tra 1 tiết - Học Kỳ 1 - Môn Văn - Bài viết số 3- Lớp 10 - NH: 2018-2019

[190]
135

Đề cương ôn tập kiểm tra 1 tiết - Học Kỳ 1 - Môn Anh Văn - Lớp 10 Thí điểm - NH: 2018-2019

[285]
136

Đề cương ôn tập kiểm tra 1 tiết - Học Kỳ 1 - Môn Anh Văn - Lớp 10CB - NH: 2018-2019

[223]
137

Đề cương ôn tập kiểm tra giữa học kì 1 - Môn Sinh Học- Lớp 10CB - NH: 2018-2019

[211]
138

Đề cương ôn tập kiểm tra 1 tiết học kì 1- bài số 1 - Môn Hóa Học - Lớp 10 - NH: 2018-2019

[193]
139

Đề cương ôn tập kiểm tra 1 tiết - bài số 1- học kì 1 - Môn Hóa Học - Lớp 10,11,12 - NH: 2018-2019

[204]
140

Đề cương ôn tập kiểm tra 1 tiết học kì 1 - Môn GDCD - Lớp 10 - NH: 2018-2019

[228]
141

Đề cương ôn tập kiểm tra học kì 2 - Môn Văn - Lớp 10 - NH: 2017-2018

[284]
142

Đề cương ôn tập kiểm tra học kì 2 - Môn GDCD - Lớp 10 - NH: 2017-2018

[257]
143

Đề cương ôn tập kiểm tra học kì 1 - Môn Anh Văn - Lớp 10 (Chuyên) - NH: 2017-2018

[306]
144

Đề cương ôn tập kiểm tra học kì 1 - Môn Anh Văn - Lớp 10 - NH: 2017-2018

[260]
145

Đề cương ôn tập kiểm tra học kì 1 - Môn GDCD - Lớp 10 - NH: 2017-2018

[294]
146

Đề cương ôn tập kiểm tra 1 tiết lần 2 - Học kì 1 - Môn Anh Văn Lớp 10 - NH: 2017-2018

[246]
147

Đề cương ôn tập kiểm tra học kì 1 - Môn tin học - Lớp 10 (Chuyên) - NH: 2017-2018

[299]
148

Đề cương ôn tập kiểm tra học kì 1 - Môn tin học - Lớp 10 (MOS) - NH: 2017-2018

[293]
149

Đề cương ôn tập kiểm tra học kì 1 - Môn Hóa học 10,11,12 - NH: 2017-2018

[469]
150

Đề cương ôn tập kiểm tra học kì 1 - Môn Sinh học 10,11 - NH: 2017-2018

[338]
151

Đề cương ôn tập kiểm tra học kì 1 - Môn Vật Lí- Lớp 10 - NH: 2017-2018

[299]
152

Đề cương ôn tập kiểm tra học kì 1 - Môn Ngữ Văn - Lớp 10 - NH: 2017-2018

[326]
153

Đề cương ôn tập thi giữa học kỳ 1 - Môn Sinh học 10 - NH: 2017-2018

[234]
154

Đề cương ôn tập kiểm tra 1 tiết lần 2 - Học kì 1 - Môn Hóa Học Lớp 10(Chuyên) - NH: 2017-2018

[287]
155

Kế hoạch kiểm tra - Học kì 1,2 - môn Vật Lý - Lớp 10, 11, 12(Chuyên) - NH: 2017-2018

[352]
156

Đề cương ôn tập kiểm tra 1 tiết lần 1 - Học kì 1 - Môn Anh văn Lớp 10(CB) - NH: 2017-2018

[235]
157

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT Chuyên - NH: 2012-2013

[415]
158

Đề cương ôn tập thi học kỳ 1 - Môn Hóa học 10 CT Chuyên - NH: 2015-2016

[417]
159

Đề cương ôn tập thi học kỳ 1 - Môn Sinh học 10 CT Chuyên - NH: 2015-2016

[393]
160

Đề cương ôn tập thi học kỳ 1 - Môn Ngữ Văn 10 (CB) - NH: 2015-2016

[383]
161

Đề cương ôn tập thi học kỳ 1 - Môn Công nghệ 10 - NH: 2015-2016

[337]
162

Đề cương ôn tập thi học kỳ 1 - Môn Vật lí 10 + 11 (CB) - NH: 2015-2016

[487]
163

Đề cương ôn tập thi học kỳ 1 - Môn Tin học 10 (CB) - NH: 2015-2016

[421]
164

Đề cương ôn tập thi học kỳ 1 - Môn Tiếng Anh 10 CT Chuẩn - NH: 2015-2016

[453]
165

Đề cương ôn tập thi học kỳ 1 - Môn Tiếng Anh 10 CT Chuyên - NH: 2015-2016

[392]
166

Đề cương ôn tập thi học kỳ 1 - Môn Toán 10 (CT chuẩn) (Mới) - NH: 2015 - 2016

[578]
167

Đề cương ôn tập thi học kỳ 1 - Môn Địa lí 10 - NH: 2015-2016

[450]
168

Đề cương ôn tập thi học kỳ 1 - Môn Hóa học 10 (CB) - NH: 2015-2016

[493]
STT Tên tài liệu Lượt tải Download
1

Khảo sát đội tuyển môn Sinh 05.2020 lớp 11

[11]
2

de cuong hk 2 lop 11 chuyên

[41]
3

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KI II MÔN CÔNG NGHỆ 11_2019-2020

[66]
4

ĐỀ CƯƠNG HỌC KỲ 2 MÔN TOÁN 11CB_NĂM HỌC 2019-2020

[1030]
5

ĐỀ CƯƠNG HỌC KỲ 2 MÔN TOÁN 11 CHUYÊN _NĂM HỌC 2019-2020

[42]
6

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KI II lop 11 - MÔN LÝ _ NĂM HỌC 2019 - 2020

[789]
7

Đề cương ôn thi học kì II (2019-2020) môn Ngữ văn 11

[38]
8

DE CUONG ON TAP HOC KY II- MON HOA - LOP 11 CO BAN- NAM 2020

[494]
9

DE CUONG HỌC KY II- MON HOA - 11 CHUYEN- NAM 2020

[25]
10

ĐỀ CƯƠNG ON TAP HK2 MON SINH 11CB_19-20

[70]
11

ĐỀ CƯƠNG ON TAP HK II MÔN SINH 11CHUYÊN_19-20

[22]
12

Đề cương ON TAP THI HKI II MON DIA LI 11_NAM HOC 2019 2020

[38]
13

Đề cương ôn tập HKII - Lớp 11 - 2019_2020-GDCD

[113]
14

Đề cương kiểm tra học kì 2 lich sử - Lớp 11 - năm học 2019 - 2020

[183]
15

ĐỀ CƯƠNG KIỂM TRA HỌC KỲ 2 MÔN TIẾNG ANH LỚP 11 CHUYÊN ANH - NH 2019-2020

[332]
16

ĐỀ CƯƠNG KIỂM TRA HỌC KÌ II -TIẾNG ANH 11 - CT THÍ ĐIỂM - NH 2019-2020

[195]
17

ĐỀ CƯƠNG KIỂM TRA HỌC KÌ II - TIẾNG ANH 11- CT CƠ BẢN

[164]
18

UNIT 10 - READING SKILL_Tiếng anh 11

[26]
19

UNIT 10 - HEALTHY LIFESTYLE AND LONGEVITY (LANGUAGE)_Tiếng anh 11

[26]
20

UNIT 10 - HEALTHY_Tiếng Anh 11_(19-4-2020)

[19]
21

UNIT 9 CULTURE_Tiếng Anh 11_(19-4-2020)

[19]
22

UNIT 9 CULTURE_Tiếng Anh 11_(19-4-2020)

[15]
23

UNIT 9 CULTURE_ Tiếng Anh 11_(19-4-2020)

[18]
24

Đường link_Bài 1 đến bài 5_Môn Toán_Lớp 11_CT chuẩn

[41]
25

UNIT 13 Speaking_Tiếng Anh Lớp 11 Hóa Lý Văn_Tiếng Anh 11 Cơ bản_Từ 20 đến 25-4-2020.docx

[20]
26

Unit 13 Speaking_Tiếng Anh Lớp 11 Hóa Lý Văn_Tiếng Anh 11 Cơ bản_Từ 20 đến 25-4-2020.pptx

[20]
27

Unit 13 Reading_Tiếng Anh lớp 11 Tin_Lớp 11 Cơ bản_Từ 20 đến 26-4-2020.pptx

[26]
28

Unit 13 Reading_Tiếng Anh Lớp 11 Hóa Lý Văn_Tiếng Anh 11 Cơ bản_Từ 20 đến 25-4-2020.pptx

[18]
29

UNIT 13 Reading _Tiếng Anh lớp 11 SINH_LỚP 11 CƠ BẢN_TỪ 20 ĐẾN 26-4-2020.pptx

[22]
30

Unit 12,13 Handout_Tiếng Anh lớp 11 Tin_Lớp 11 Cơ bản_Từ 20 đến 26-4-2020.docx

[21]
31

Unit 12 Writing_Tiếng Anh lớp 11 Tin_Lớp 11 Cơ bản_Từ 13 đến 19-4-2020.pptx

[19]
32

unit 12 Writing_Tiếng Anh Lớp 11 Hóa Lý Văn_Tiếng Anh 11 Cơ bản_Từ 12 đến 19-4-2020.pptx

[21]
33

Unit 12 Writing_Tiếng Anh Lớp 11 Hóa Lý Văn_Tiếng Anh 11 Cơ bản_Từ 12 đến 19-4-2020.docx

[17]
34

UNIT 12 WRITING_TIẾNG ANH 11 SINH_LỚP 11 CƠ BẢN_TỪ 13 ĐẾN 18-4-2020.pptx

[23]
35

Unit 12 Reading_Tiếng Anh lớp 11 Tin_Lớp 11 Cơ bản_Từ 13 đến 19-4-2020.pptx

[21]
36

UNIT 12 READING_TIẾNG ANH 11 SINH_LỚP 11 CƠ BẢN_TỪ 13 ĐẾN 18-4-2020.pptx

[21]
37

UNIT 12 QUIZ_TIẾNG ANH 11 SINH_LỚP 11 CƠ BẢN_TỪ 13 ĐẾN 18-4-2020.docx

[19]
38

Unit 12 Language Focus_Tiếng Anh lớp 11 Tin_Lớp 11 Cơ bản_Từ 20 đến 26-4-2020.pptx

[20]
39

Unit 12 Language focus_Tiếng Anh Lớp 11 Hóa Lý Văn_Tiếng Anh 11 Cơ bản_Từ 12 đến 19-4-2020.pptx

[18]
40

UNIT 12 Language Focus_Tiếng Anh Lớp 11 Hóa Lý Văn_Tiếng Anh 11 Cơ bản_Từ 12 đến 19-4-2020.docx

[17]
41

UNIT 12 LANGUAGE FOCUS_TIẾNG ANH 11 SINH_LỚP 11 CƠ BẢN_TỪ 13 ĐẾN 18-4-2020.pptx

[19]
42

Unit 12 Handout_Tiếng Anh lớp 11 Tin_Lớp 11 Cơ bản_Từ 13 đến 19-4-2020.docx

[15]
43

Link video tiết 80 đến 84 _Tiếng Anh Lớp 11 Cơ bản_Từ 12 đến 25-4-2020.docx

[18]
44

Unit 9 Vocabulary&Grammar_Tiếng Anh 11 Anh_Lớp 11 Chuyên_Từ ngày 14-4 đến 19-4-2020.pptx

[19]
45

Unit 9 Reading&Writing_Tiếng Anh 11 Anh_Lớp 11 Chuyên_Từ ngày 14-4 đến 19-4-2020.pptx

[21]
46

Nguyên hàm_Môn Toán_Lớp 11_Từ ngày 14

[41]
47

Khối tròn xoay_Môn Toán_Lớp 11 Chuyên_.pptx

[27]
48

Quy tac tinh dao ham_Môn Toán_Lớp 11_Từ 20 đến 25-4-2020.ppt

[39]
49

Luyện tập bài PTĐT vuông góc với MP_Môn Toán_Lớp 11_Từ ngày 20 đến 25-4-2020.ppt

[30]
50

Duong thang vuong goc voi mat phang_Môn Toán_Lớp 11_Từ ngày 14 đến 18-4-2020.ppt

[30]
51

Định nghĩa và ý nghĩa của đạo hàm_Môn Toán_Lớp 11_Từ 14 đến 18-4-2020.ppt

[34]
52

MÔN TOÁN HỌC - LỚP 12 - PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG TRONG KHÔNG GIAN - 16H00 NGÀY 11.04.2020.mp4

[40]
53

Bai12 -Môn GDCD - Lớp 11 - Từ 14-4 đến 18-4

[41]
54

Bai 15 - Môn GDCD- Lớp 11 - Từ 27-4 đến 02-5

[45]
55

Bai 13 - Môn GDCD- Lớp 11 - Từ 20-4 đến 25-4

[56]
56

Bài 12 đến bài 15 - Môn GDCD - Lớp 11 - từ ngày 14-4 đến ngày 25-4

[56]
57

Hợp chất của sắt_Môn Hóa_Lớp 11 Chuyên_Từ 20-4 đến 25-4

[23]
58

file liên kết_Môn Hóa_Khôi 11

[40]
59

Bài este_Môn Hóa_lớp 11 Chuyên_từ ngày 14-4 đến 25-4

[24]
60

Bài BenZen và đồng đẳng_Môn Hóa_Lớp 11 Từ ngày 14-4 đến 18-4

[27]
61

Bài benzen và đồng đẳng_Môn Hóa_Khói 11- từ 13-4đến 22-4

[28]
62

Bài benzen và đồng đẳng_Môn Hóa_Khói 11- từ 13-4đến 22-4

[22]
63

BÀI ANCOL_môn hóa_Khói 11_từ ngày 15-4 đến 25-4

[31]
64

Ancol_Môn Hóa_Lớp 11 CB_ Từ 20-4 đến 25-4

[38]
65

Bài tap tinh_Môn Sinh_Khối 11-Từ ngày 20-4 đến 25-4

[49]
66

Bài sinh trưởng và phát triển ở thực vật_Môn Sinh_Khối 11_Từ ngày 14-4 đến 18-4

[33]
67

Bài sinh truong va phat trien o thuc vat_MÔn Sinh_Khối 11_Từ ngày 20-4 đến 25-4

[33]
68

Những biểu tượng nghệ thuật trong hành trình thơ HÀn Mặc Tử (Chuyên)_Môn Văn_Lớp 11_20-4 đến 25-4

[26]
69

Nguyễn Bính - hoài niệm cội nguồn (Chuyên)_Môn Văn_Lớp 11_20-4 đến 25-4

[28]
70

Đường Link Bài 21_ Môn Lịch Sử_ Lớp 11 từ 20 đến 25-4-2020

[28]
71

Bài 21_ Môn Lịch sử_ Lớp 11 từ 20 đến 25-4-2020

[31]
72

Bài 21_ Môn Lịch sử_ Lớp 11 từ 20 đến 25-4-2020

[34]
73

Bài 20 _ Môn Lịch Sử _Lớp 11 từ 12 đến 17-4-2020

[31]
74

Bài 20 _ Môn Lịch Sử _ Lớp 11 từ 12 đến 17-4-2020

[31]
75

TÀI LIỆU 11-VẬT LÝ

[71]
76

T 30- 30 - Đông Nam Á- kinh tế lớp 11

[51]
77

Tài liệu nội dung kiến thức mới lớp 10,11,12

[419]
78

Đề ôn tập các môn trong tuần nghỉ chống dịch yêu cầu HS hoàn thanh trong thời gian từ 11/4/2020 đến 15/4/2020 lớp 10

[459]
79

Đề ôn tập các môn trong tuần nghỉ chống dịch yêu cầu HS hoàn thanh trong thời gian từ 05/4/2020 đến 10/4/2020 lớp 10,11,12

[712]
80

Giới thiệu link học môn vật lý 11

[53]
81

Nội dung ôn tập GDCD lớp 10,11 và đề luyện thi lớp 12

[242]
82

ĐÁP ÁN BÀI ÔN TẬP LẦN 3 MÔN TIẾNG ANH LỚP 10,11,12

[117]
83

Đề cương môn Lịch sử lớp 11,12 năm học 2019-2020

[111]
84

BÀI TẬP TIẾNG ANH ONLINE TUẦN TỪ 24-29:2 khối 10,11,12

[259]
85

Đáp án 10,11,11 Thí điểm môn Anh văn từ17-22/02/2020

[92]
86

Hướng dẫn học sinh ôn tập ở nhà từ 24 - 29 tháng 2 môn Toán 10,11,12

[356]
87

Hướng dẫn ôn tập môn vật lý từ 24-29/02/2020 lớp 10,11 ; Ma tran 10.11.12

[305]
88

HƯỚNG DẪN TỰ HỌC VĂN 10,11,12 (TUẦN 24.2.2020)

[388]
89

Đề cương 1 tiết 10,11 môn sinh học

[251]
90

Nội dung ôn tập môn tin học - 22/02/2020-29/02/2020 10,11,12

[188]
91

Đề cương ôn tập - môn Hóa học từ 22-29/02/2020- NH: 2019-2020 - Lớp 10,11,12

[242]
92

Nội dung ôn tập môn lịch sử trắc nghiệm lớp 10,11

[234]
93

Trọng tâm môn toán lớp 10,11,12 năm học 2019-2020

[346]
94

Đề cương ôn tập 1 tiết khối 10,11,12 + đề thi thử TNTHPT QG môn công dân

[306]
95

Bài ôn tập số 2 môn tiếng Anh 10,11,12

[248]
96

ĐÁP ÁN BÀI ÔN TẬP ONLINE LẦN 1 MÔN TIẾNG ANH 10,11,12

[110]
97

BÀI ÔN TẬP SỐ 1 MÔN TIẾNG ANH 10,11,12

[147]
98

Đề cương Bài 17,19, 20 môn Lịch Sử Lớp 11

[86]
99

Nội dung ôn tập môn Lịch sử 10,11,12 tuần 22,23 năm học 2019-2020

[705]
100

Nội dung ôn tập môn Toán 10,11,12 tuần 22,23 năm học 2019-2020

[776]
101

Đề cương môn Vật lý giữa học kì II- Lớp 10,11,12 năm học 2019-2020

[707]
102

Đề cương ôn tập 1 tiết học kì II môn địa lớp 10,11,12 năm học 2019-2020

[429]
103

Nội dung ôn tập môn Sinh học 10,11,12 tuần 22,23 năm học 2019-2020

[382]
104

Nội dung ôn tập môn Hóa học 10,11,12 tuần 22,23 năm học 2019-2020

[408]
105

Nội dung ôn tập môn Công dân lớp 10,11,12 tuần 22,23 năm học 2019-2020

[414]
106

Hướng dẫn tự học môn Ngữ Văn 10,11,12 từ 10/02-16/02/2020

[570]
107

Đề cương ôn tập kiểm tra Học Kỳ 1 - Môn Vật Lý - Lớp 11 - NH: 2019-2020

[77]
108

Đề cương ôn tập kiểm tra Học Kỳ 1 - Môn Hóa Học - Lớp 10,11,12 CB + Chuyên NH: 2019-2020

[111]
109

Đề cương ôn tập kiểm tra Học Kỳ 1 - Môn Anh Văn - Lớp 10,11,12 CB + Chuyên + Thí điểm NH: 2019-2020

[253]
110

Đề cương ôn tập kiểm tra Học Kỳ 1 - Môn Công Dân - Lớp 10,11,12- NH: 2019-2020

[101]
111

Đề cương ôn tập kiểm tra Học Kỳ 1 - Môn Anh Văn - Lớp 10,11 CB + Chuyên- NH: 2019-2020

[96]
112

Đề cương ôn tập kiểm tra 1 tiết - Học Kỳ 1 - Môn Anh Văn - Lớp 11CB (Lần 2)- NH: 2019-2020

[67]
113

Đề cương ôn tập kiểm tra 1 tiết - Lần 1 - Học Kỳ 1 - Môn Công dân - Lớp 11- NH: 2019-2020

[74]
114

Đề cương ôn tập kiểm tra 1 tiết - Học Kỳ 1 - Môn Anh Văn - Lớp 11- NH: 2019-2020

[112]
115

Đề cương ôn tập kiểm tra Học Kỳ 2 - Môn Hóa học- Lớp 10,11,12- NH: 2018-2019

[241]
116

Đề cương ôn tập kiểm tra Học Kỳ 2 - Môn Anh Văn- Lớp 11(Thí điểm)- NH: 2018-2019

[236]
117

Đề cương ôn tập kiểm tra Học Kỳ 2 - Môn Anh Văn- Lớp 11(CB)- NH: 2018-2019

[180]
118

Đề cương ôn tập kiểm tra Học Kỳ 2 - Môn Công Dân- Lớp 10,11,12 - NH: 2018-2019

[223]
119

Đề cương ôn tập kiểm tra Học Kỳ 2 - Môn Ngữ Văn- Lớp 10,11,12 - NH: 2018-2019

[231]
120

Đề cương ôn tập kiểm tra Học Kỳ 1 - Môn Vật Lí - Lớp 10,11 - NH: 2018-2019

[241]
121

Đề cương ôn tập kiểm tra Học Kỳ 1 - Môn Văn- Lớp 11 - NH: 2018-2019

[196]
122

Đề cương ôn tập kiểm tra Học Kỳ 1 - Môn Hóa học - Lớp 11 Chuyên - NH: 2018-2019

[200]
123

Đề cương ôn tập kiểm tra Học Kỳ 1 - Môn Công Dân - Lớp 11 - NH: 2018-2019

[218]
124

Đề cương ôn tập kiểm tra Học Kỳ 1 - Môn Văn - Lớp 11 - NH: 2018-2019

[183]
125

Đề cương ôn tập kiểm tra 1 tiết - bài số 2- học kì 1 - Môn Anh Văn - Lớp 11CB - NH: 2018-2019

[188]
126

Đề cương ôn tập kiểm tra 1 tiết - Học Kỳ 1 - Môn GDCD- Lớp 11 - NH: 2018-2019

[201]
127

Đề cương ôn tập kiểm tra 1 tiết - Lần 1 - Môn Hóa Học- Lớp 11- NH: 2018-2019

[298]
128

Đề cương ôn tập kiểm tra giữa học kì 1- Môn Sinh Học- Lớp 11CB - NH: 2018-2019

[185]
129

Đề cương ôn tập kiểm tra 1 tiết - bài số 1- học kì 1 - Môn Hóa Học - Lớp 10,11,12 - NH: 2018-2019

[204]
130

Đề cương ôn tập kiểm tra học kì 2 - Môn Anh Văn - Lớp 11 - NH: 2017-2018

[227]
131

Đề cương ôn tập kiểm tra học kì 2 - Môn Văn - Lớp 11 - NH: 2017-2018

[247]
132

Đề cương ôn tập kiểm tra học kì 2 - Môn GDCD - Lớp 11 - NH: 2017-2018

[242]
133

Đề cương ôn tập kiểm tra học kì 2 - Môn Anh Văn (CT Chuyên) - Lớp 11 - NH: 2017-2018

[227]
134

Đề cương ôn tập kiểm tra học kì 1 - Môn Lịch Sử- Lớp 11,12 - NH: 2017-2018

[372]
135

Đề cương ôn tập kiểm tra học kì 1 - Môn Địa Lí - Lớp 11 - NH: 2017-2018

[279]
136

Đề cương ôn tập kiểm tra học kì 1 - Môn Anh Văn - Lớp 11 - NH: 2017-2018

[241]
137

Đề cương ôn tập kiểm tra học kì 1 - Môn GDCD - Lớp 11 - NH: 2017-2018

[268]
138

Đề cương ôn tập kiểm tra học kì 1 - Môn Anh văn - Lớp 11 (Chuyên) - NH: 2017-2018

[227]
139

Đề cương ôn tập kiểm tra học kì 1 - Môn Địa Lý - Lớp 11 - NH: 2017-2018

[210]
140

Đề cương ôn tập kiểm tra học kì 1 - Môn tin học - Lớp 11 (Chuyên) - NH: 2017-2018

[273]
141

Đề cương ôn tập kiểm tra học kì 1 - Môn tin học - Lớp 11(CB) - NH: 2017-2018

[854]
142

Đề cương ôn tập kiểm tra học kì 1 - Môn Hóa học 10,11,12 - NH: 2017-2018

[469]
143

Đề cương ôn tập kiểm tra học kì 1 - Môn Sinh học 10,11 - NH: 2017-2018

[338]
144

Đề cương ôn tập kiểm tra học kì 1 - Môn Vật Lí- Lớp 11 - NH: 2017-2018

[294]
145

Đề cương ôn tập kiểm tra học kì 1 - Môn Ngữ Văn - Lớp 11 - NH: 2017-2018

[310]
146

Đề cương ôn tập kiểm tra 1 tiết lần 1 - Học kì 1 - Môn Quốc phòng Lớp 11 - NH: 2017-2018

[257]
147

Kế hoạch kiểm tra - Học kì 1,2 - môn Vật Lý - Lớp 10, 11, 12(Chuyên) - NH: 2017-2018

[352]
148

Đề cương ôn tập kiểm tra 1 tiết lần 1 - Học kì 1 - Môn Lịch sử Lớp 11 - NH: 2017-2018

[210]
149

Đề cương ôn tập kiểm tra 1 tiết lần 1 - Học kì 1 - Môn Địa Lí Lớp 11 - NH: 2017-2018

[214]
150

Đề cương ôn tập kiểm tra 1 tiết lần 1 - Học Kì 1 - Môn Sinh Học 11(CB) - NH: 2017-2018

[364]
151

Đề cương ôn tập kiểm tra 1 tiết lần 1 - Học Kì 1 - Môn Anh Văn 11(CB) - NH: 2017-2018

[250]
152

Đề cương ôn tập kiểm tra 1 tiết lần 1 - Học kì 1 - Môn GDCD Lớp 11 - NH: 2017-2018

[308]
153

Đề cương ôn tập kiểm tra 1 tiết lần 1- Học kì 1 - Môn Tin học 11 CT CB - NH 2017-2018

[378]
154

Đề cương ôn tập thi học kỳ 1 - Môn Hóa học 11 CT Chuyên - NH: 2015-2016

[385]
155

Đề cương ôn tập thi học kỳ 1 - Môn Ngữ Văn 11 (CB) - NH: 2015-2016

[356]
156

Đề cương ôn tập thi học kỳ 1 - Môn Vật lí 10 + 11 (CB) - NH: 2015-2016

[487]
157

Đề cương ôn tập thi học kỳ 1 - Môn Hóa học 11 (CB) - NH: 2015-2016

[403]
158

Đề cương ôn tập thi học kỳ 1 - Môn Tiếng Anh 11 CT Thí điểm - NH: 2015-2016

[402]
159

Đề cương ôn tập thi học kỳ 1 - Môn Tiếng Anh 11 CT Chuẩn - NH: 2015-2016

[362]
160

Đề cương ôn tập thi học kỳ 1 - Môn: Địa lí 11 - NH: 2015 - 2016

[370]
161

Đề cương ôn tâp thi học kỳ 1 - Môn Toán 11 (CT chuẩn) - NH: 2015 - 2016

[465]
STT Tên tài liệu Lượt tải Download
1

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KI II MÔN TOÁN KHOI 12_NĂM HỌC 2019-2020

[866]
2

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KỲ 2 LỚP 12- MÔN LÝ _ 2019-2020

[1081]
3

Đề cương ôn thi học kì II (2019-2020) môn Ngữ văn 12

[37]
4

DE CUONG HỌC KY II- MON HOA- KHOI 12- NAM 2020

[104]
5

ĐỀ CƯƠNG ON TAP HK II MÔN SINH 12CB_19-20

[130]
6

DE CƯƠNG ON TAP HKI 2 MON ĐIA LI LOP 12_NAM HOC 2019 2020

[90]
7

Đề cương ôn tập HKII - Lớp 12 - 2019_2020-GDCD

[93]
8

ĐỀ CƯƠNG MÔN TIẾNG ANH LỚP 12 - HK2 CT THÍ ĐIỂM + CHUYÊN - NH 2019-2020

[107]
9

Đề cương ôn tập HKII Su 12

[125]
10

Bài 36 Duyên hải Nam Trung Bộ_ Môn Địa_Lớp 12_ Từ 27-4 đến 2-5-2020

[180]
11

Bài 36 Duyên hải Nam Trung Bộ_ Môn Địa_Lớp 12_ Từ 27-4 đến 2-5-2020

[171]
12

Bài 36 Duyên hải Nam Trung Bộ_ Môn Địa_Lớp 12_ Từ 27-4 đến 2-5-2020

[179]
13

Bài 35 Bắc Trung Bộ_ Môn Địa_Lớp 12_ Từ 27-4 đến 2-5-2020

[184]
14

Bài 35 Bắc Trung Bộ_ Môn Địa_Lớp 12_ Từ 27-4 đến 2-5-2020

[24]
15

Bài 35 Bắc Trung Bộ_ Môn Địa_Lớp 12_ Từ 27-4 đến 2-5-2020

[28]
16

Đường link bài giảng Units 8 & 9- Tiếng Anh 12 - từ 13.4 - 25.4

[17]
17

Số phận con người_Môn Văn Lớp 12_13-4 đến 18-4

[41]
18

Ông già và biển cả_Môn Văn Lớp 12_13-4 đến 18-4

[36]
19

Đường link_Môn Toán_Lớp 12

[82]
20

unit 14-international organisations_Tiếng Anh lớp 12 Sinh_Lớp 12 Cơ bản_Từ 20 đến 25-4-2020.pptx

[25]
21

UNIT 14 READING_Tiếng Anh 12 Lý 12 Văn_Lớp 12 Cơ bản_Từ 20 dến 25-4-2020.ppt

[24]
22

UNIT 14 READING_Tiếng Anh 12 Lý 12 Văn_Lớp 12 Cơ bản_Từ 20 dến 25-4-2020.doc

[22]
23

Unit 14 international organisations_Tiếng Anh lớp 12 Sinh_Lớp 12 Cơ bản_Từ 20 đến 25-4-2020.docx

[20]
24

UNIT 13_LANGUAGE FOCUS_Tiếng Anh 12 Lý 12 Văn_Lớp 12 Cơ bản_Từ 13 dến 18-4-2020.ppt

[23]
25

UNIT 13_LANGUAGE FOCUS_Tiếng Anh 12 Lý 12 Văn_Lớp 12 Cơ bản_Từ 13 dến 18-4-2020.doc

[17]
26

Unit 13 LF Double Comparative_Tiếng Anh 12 Toán Tin Hóa_Lớp 12 Cơ bản_Từ ngày 13 đến 19-4-2020.pptx

[18]
27

unit 13 Language focus_Tiếng Anh lớp 12 Sinh_Lớp 12 Cơ bản_Từ 20 đến 26-4-2020.pptx.doc

[23]
28

unit 13 Language focus_Tiếng Anh lớp 12 Sinh_Lớp 12 Cơ bản_Từ 20 đến 25-4-2020.pptx

[18]
29

Link video tiết 74 đến 77_Tiếng Anh lớp 12 Cơ bản_Từ 13 đến 25-4-2020.docx

[17]
30

Double Comparatives Grammar_Tiếng Anh 12 Toán Tin Hóa_Lớp 12 Cơ bản_Từ ngày 13 đến 19-4-2020.mp4

[20]
31

double comparative_Tiếng Anh 12 Toán Tin Hóa_Lớp 12 Cơ bản_Từ ngày 13 đến 19-4-2020.doc

[22]
32

Comparison MORE EXERCISE _Tiếng Anh 12 Toán Tin Hóa_Lớp 12 Cơ bản_Từ ngày 13 đến 19-4-2020.doc

[17]
33

Unit 9 Reading_Tiếng Anh 12 Anh_Lớp 12 Chuyên_Từ 13 đến 25-4-2020.key

[16]
34

Unit 9 Language_Tiếng Anh 12 Anh_Lớp 12 Chuyên_Từ 13 đến 25-4-2020.key

[16]
35

Unit 8 writing_Tiếng Anh 12 Anh_Lớp 12 Chuyên_Từ 13 đến 25-4-2020.key

[19]
36

Review 2 units 6,7,8_Tiếng Anh 12 Anh_Lớp 12 Chuyên_Từ 13 đến 25-4-2020.key

[21]
37

Review 1 units 6,7,8_Tiếng Anh 12 Anh_Lớp 12 Chuyên_Từ 13 đến 25-4-2020.key

[21]
38

Link bài giảng Units 8 & 9_Tiếng Anh 12 Anh_Lớp 12 Chuyên_Từ 13 đến 25-4-2020.docx

[19]
39

Link video tiết 80 đến 84 _Tiếng Anh Lớp 11 Cơ bản_Từ 12 đến 25-4-2020.docx

[18]
40

Review 1 units 6,7,8_Tiếng Anh 12 Anh_Lớp 12 Chuyên_Từ 13 đến 25-4-2020

[19]
41

Bài 33 Đồng bằng sông Hồng_Môn Địa_Lớp 12_ Từ 20 đến 25-4-2020.pptx

[20]
42

Bài 33 Đồng bằng sông Hồng_Môn Địa_Lớp 12_ Từ 20 đến 25-4-2020.docx

[31]
43

Bài 32 Trung du miền núi Bắc Bộ_Môn Địa_Lớp 12_ Từ 20 đến 25-4-2020.pptx

[20]
44

Bài 32 Trung du miền núi Bắc Bộ_Môn Địa_Lớp 12_ Từ 20 đến 25-4-2020.docx

[22]
45

Bài 31 Thương mại du lịch_Môn Địa_Lớp 12_ Từ 14 đến 18-4-2020.pptx

[19]
46

Bài 31 Thương mại du lịch_Môn Địa_Lớp 12_ Từ 14 đến 18-4-2020.docx

[27]
47

Bài 31 Ngoại thương 500 tỷ USD_Môn Địa_Lớp 12_ Từ 14 đến 18-4-2020.mp4

[19]
48

Bài 31 Du lịch Việt 2018_Môn Địa_Lớp 12_ Từ 14 đến 18-4-2020.mp4

[21]
49

Bài 30 sự phát triển TTLL_Môn Địa_Lớp 12_ Từ 14 đến

[20]
50

Bài 30 GTVT TTLL_Môn Địa_Lớp 12_ Từ 14 đến 18-4-2020.pptx

[23]
51

Bài 30 GTVT TTLL_Môn Địa_Lớp 12_ Từ 14 đến 18-4-2020.docx

[30]
52

Phuong trinh mat phang_Môn Toán_Lớp 12_Từ ngày 14 đến 18-4-2020

[56]
53

Một số phương pháp tìm nguyên hàm_Môn Toán_Lớp 12_Từ ngày 20 đến 25-4-2020.ppt

[30]
54

MÔN TOÁN HỌC - LỚP 12 - PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG TRONG KHÔNG GIAN - 16H00 NGÀY 11.04.2020.mp4

[40]
55

MÔN TOÁN 12 HỆ TỌA ĐỘ KHÔNG GIAN Thầy Trịnh Thanh Nhàn.mp4

[25]
56

MÔN TOÁN - LỚP 12 - PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG TRONG KHÔNG GIAN (TIẾT 1) - 15H15 NGÀY 02.04.2020.mp4

[27]
57

MÔN TOÁN - LỚP 12 - PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG TRONG KHÔNG GIAN (TIẾT 1) - 15H15 NGÀY 02.04.2020.mp4

[28]
58

Bài 9 - Môn GDCD - Lớp 12 -Từ 20-4 đến 25-4

[24]
59

Bai 8 - Môn GDCD - Lớp 12 - Từ 14-4 đến 18-4

[25]
60

BÀI 8 đến bài 9 - Môn GDCD - Lớp 12 - Từ ngày 14-4 đến ngày 25-4

[23]
61

file liên kết_Môn Hóa_Khôi 12

[37]
62

Bài sắt và hợp chất_Môn Hóa_khối 12_Từ ngày 15-4 đến 18-4

[29]
63

Bài Sắt - Môn Hóa 12 - từ ngày 13_4 đến 18_4

[22]
64

Bài Sắt _Môn Hóa_ Lớp 12 _từ ngày 13-4 đến 18-4

[23]
65

Bài Hợp chất của sắt _ Môn Hóa_ Lớp 12_ từ ngày 20-4 đến 25-4

[28]
66

Bài hệ sinh thái_Môn Sinh_Lớp 12_Từ ngày 14-4 đến 18-4

[32]
67

BAI HỆ SINH THÁI_Môn Sinh_Khối 12_Từ ngày 20-4 đến 25-4

[35]
68

Thực hành diễn đạt trong văn nghị luận_Môn Văn_Lớp 12_20-4 đến 25-4

[34]
69

Số phận con người_Môn Văn_Lớp 12_13-4 đến 18-4

[30]
70

Phong cách ngôn ngữ hành chính_MônVăn_Lớp 12_20-4 đến 25-4

[33]
71

Ông già và biển cả_Môn Văn_Lớp 12_13-4 đến 18-4

[36]
72

Hồn Trương Ba da hàng thịt_Môn Văn_Lớp 12_20-4 đến 25-4

[52]
73

Diễn đạt trong văn nghị luận_Môn Văn_ Lớp 12_20-4 đến 25-4

[40]
74

Bài 24 và bài 26_ Môn Lịch Sử Lớp 12 từ 20 đến 25-4-2020

[24]
75

Bài 24 và bài 26_ Môn Lịch Sử _ Lớp 12 từ 20 đến 25-4-2020

[22]
76

Đường link Bài 23 _ Môn Lịch Sử_ Lớp 12 từ 12 đến 17-4-2020

[22]
77

Bài 23_ Môn Lịch Sử _ Lớp 12 từ 12 đến 17- 4-2020

[29]
78

Bài 23 _ Môn Lịch Sử _ Lớp 12 từ 12 đến 17- 4- 2020

[26]
79

Bài 25_ Môn Lịch Sử_ Lớp 10 từ 12 đến 17-4-2020

[86]
80

Bài 25_ Môn Lịch Sử_ Lớp 10 từ 12 đến 17-4-2020

[74]
81

Bài 25_ Môn Lịch Sử_ Lớp 10 từ 12 đến 17-4-2020

[93]
82

Bài 20 _ Môn Lịch Sử _Lớp 11 từ 12 đến 17-4-2020

[31]
83

Bài 20 _ Môn Lịch Sử _ Lớp 11 từ 12 đến 17-4-2020

[31]
84

tiết 53 đến 54. cơ sở nhiệt động lực học- môn vật lý-lớp 10- từ 12 đến 18.4

[43]
85

tiết 53 đến 54. cơ sở nhiệt động lực học- môn vật lý-lớp 10- từ 12 đến 18.4

[50]
86

bài 32.nhiệt động lực học-môn vât lý-lớp 10- thời gian 12 đến 18.4

[36]
87

TÀI LIỆU 12-VẬT LÝ

[64]
88

Địa lý 12 tuân 28

[23]
89

Tài liệu nội dung kiến thức mới lớp 10,11,12

[419]
90

Đề ôn tập các môn trong tuần nghỉ chống dịch yêu cầu HS hoàn thanh trong thời gian từ 05/4/2020 đến 10/4/2020 lớp 10,11,12

[712]
91

Giới thiệu link học môn vật Lý 12

[46]
92

Nội dung ôn tập GDCD lớp 10,11 và đề luyện thi lớp 12

[242]
93

ĐÁP ÁN BÀI ÔN TẬP LẦN 3 MÔN TIẾNG ANH LỚP 10,11,12

[117]
94

Bộ đề thi môn GDCD lớp 12 năm học 2019-2020

[94]
95

Trắc nghiệm bài 21,22,23 môn Lịch sử lớp 12

[59]
96

Đề cương môn Lịch sử lớp 11,12 năm học 2019-2020

[111]
97

BÀI TẬP TIẾNG ANH ONLINE TUẦN TỪ 24-29:2 khối 10,11,12

[259]
98

Chuyên đề ôn tập môn Anh văn K12

[157]
99

Hướng dẫn học sinh ôn tập ở nhà từ 24 - 29 tháng 2 môn Toán 10,11,12

[356]
100

Hướng dẫn ôn tập môn vật lý từ 24-29/02/2020 lớp 10,11 ; Ma tran 10.11.12

[305]
101

HƯỚNG DẪN TỰ HỌC VĂN 10,11,12 (TUẦN 24.2.2020)

[388]
102

Đề thi thử môn Địa lý THPT QG lớp 12 - năm học 2019-2020

[67]
103

Nội dung ôn tập môn lịch sử 12 cho đến hết ngày 29/2/2020

[50]
104

Nội dung ôn tập môn tin học - 22/02/2020-29/02/2020 10,11,12

[188]
105

50 đề thi thử môn Hóa học lớp 12

[94]
106

Đề cương ôn tập - môn Hóa học từ 22-29/02/2020- NH: 2019-2020 - Lớp 10,11,12

[242]
107

Ôn tập học kì I - môn GDCD lớp 12 năm học 2019-2020

[64]
108

Chuyên đề và đề minh hoạ dành cho học sinh khối 12 tuần từ 17 - 22/2 môn Anh văn

[79]
109

ĐỀ THI THỬ SỐ 3 - NGỮ VĂN 12

[110]
110

Trọng tâm môn toán lớp 10,11,12 năm học 2019-2020

[346]
111

18 đề thi thử môn Sử THPT Quốc gia năm 2020 lớp 12

[46]
112

Đề cương ôn tập 1 tiết khối 10,11,12 + đề thi thử TNTHPT QG môn công dân

[306]
113

Bài ôn tập số 2 môn tiếng Anh 10,11,12

[248]
114

ĐÁP ÁN BÀI ÔN TẬP ONLINE LẦN 1 MÔN TIẾNG ANH 10,11,12

[110]
115

BÀI ÔN TẬP SỐ 1 MÔN TIẾNG ANH 10,11,12

[147]
116

Đề cương ôn thi THPTQG môn Ngữ văn 12

[88]
117

Nội dung ôn tập môn Lịch sử 10,11,12 tuần 22,23 năm học 2019-2020

[705]
118

Nội dung ôn tập môn Toán 10,11,12 tuần 22,23 năm học 2019-2020

[776]
119

Đề cương môn Vật lý giữa học kì II- Lớp 10,11,12 năm học 2019-2020

[707]
120

TÀI LIỆU ÔN THI THPT QUỐC GIA MÔN ĐỊA LÍ NĂM 2019 - 2020 12

[85]
121

Đề cương ôn tập 1 tiết học kì II môn địa lớp 10,11,12 năm học 2019-2020

[429]
122

Nội dung ôn tập môn Sinh học 10,11,12 tuần 22,23 năm học 2019-2020

[382]
123

Nội dung ôn tập môn Hóa học 10,11,12 tuần 22,23 năm học 2019-2020

[408]
124

Nội dung ôn tập môn Công dân lớp 10,11,12 tuần 22,23 năm học 2019-2020

[414]
125

Hướng dẫn tự học môn Ngữ Văn 10,11,12 từ 10/02-16/02/2020

[570]
126

Đề cương ôn tập kiểm tra Học Kỳ 1 - Môn Vật Lý - Lớp 12 - NH: 2019-2020

[76]
127

Đề cương ôn tập kiểm tra Học Kỳ 1 - Môn Hóa Học - Lớp 10,11,12 CB + Chuyên NH: 2019-2020

[111]
128

Đề cương ôn tập kiểm tra Học Kỳ 1 - Môn Anh Văn - Lớp 10,11,12 CB + Chuyên + Thí điểm NH: 2019-2020

[253]
129

Đề cương ôn tập kiểm tra Học Kỳ 1 - Môn Công Dân - Lớp 10,11,12- NH: 2019-2020

[101]
130

Đề cương ôn tập kiểm tra 1 tiết - Học Kỳ 1 - Môn Anh Văn - Lớp 12CB (Lần 2)- NH: 2019-2020

[62]
131

Đề cương ôn tập kiểm tra 1 tiết - Học Kỳ 1 - Môn Anh Văn - Lớp 12CB- NH: 2019-2020

[95]
132

Đề cương ôn tập kiểm tra 1 tiết - Học Kỳ 1 - Môn Địa Lí - Lớp 12- NH: 2019-2020

[130]
133

Đề cương ôn tập kiểm tra 1 tiết - Học Kỳ 1 - Môn Địa Lí - Lớp 12- NH: 201-2020

[92]
134

Đề cương ôn tập kiểm tra Học Kỳ 2 - Môn Hóa học- Lớp 10,11,12- NH: 2018-2019

[241]
135

Đề cương ôn tập kiểm tra Học Kỳ 2 - Môn Anh Văn- Lớp 12(Chuyên)- NH: 2018-2019

[154]
136

Đề cương ôn tập kiểm tra Học Kỳ 2 - Môn Công Dân- Lớp 10,11,12 - NH: 2018-2019

[223]
137

Đề cương ôn tập kiểm tra Học Kỳ 2 - Môn Ngữ Văn- Lớp 10,11,12 - NH: 2018-2019

[231]
138

Đề cương ôn tập kiểm tra Học Kỳ 1 - Môn Hóa Học- Lớp 12 - NH: 2018-2019

[199]
139

Đề cương ôn tập kiểm tra Học Kỳ 1 - Môn Lịch sử- Lớp 12 - NH: 2018-2019

[216]
140

Đề cương ôn tập kiểm tra Học Kỳ 1 - Môn Anh Văn- Lớp 12 Chuyên - NH: 2018-2019

[204]
141

Đề cương ôn tập kiểm tra Học Kỳ 1 - Môn Công Dân - Lớp 12 - NH: 2018-2019

[209]
142

Đề cương ôn tập kiểm tra 1 tiết - bài số 2- học kì 1 - Môn Anh Văn - Lớp 12 Chuyên - NH: 2018-2019

[173]
143

Đề cương ôn tập kiểm tra Học Kỳ 1 - Môn Văn - Lớp 12 - NH: 2018-2019

[850]
144

Đề cương ôn tập kiểm tra 1 tiết - Học Kỳ 1 - Môn Văn - Bài viết số 3- Lớp 12 - NH: 2018-2019

[175]
145

Đề cương ôn tập kiểm tra 1 tiết - Học Kỳ 1 - Môn GDCD- Lớp 12 - NH: 2018-2019

[201]
146

Đề cương ôn tập kiểm tra 1 tiết - Lần 1 - Học kì 1 - Môn Lịch Sử- Lớp 12CB- NH: 2018-2019

[143]
147

Đề cương ôn tập kiểm tra 1 tiết - Lần 1 - Học kì 1 - Môn Anh văn - Lớp 12CB- NH: 2018-2019

[195]
148

Đề cương ôn tập kiểm tra lần 1- Học kì 1 - Môn Hóa Học- Lớp 12CB - NH: 2018-2019

[203]
149

Đề cương ôn tập kiểm tra 1 tiết - Học Kỳ 1 - Môn Anh Văn - Lớp 12CB - NH: 2018-2019

[173]
150

Đề cương ôn tập kiểm tra giữa học kì 1 - Môn Sinh Học- Lớp 12CB - NH: 2018-2019

[212]
151

Đề cương ôn tập kiểm tra 1 tiết - bài số 1- học kì 1 - Môn Hóa Học - Lớp 10,11,12 - NH: 2018-2019

[204]
152

Đề cương ôn tập kiểm tra học kì 2 - Môn Văn - Lớp 12 - NH: 2017-2018

[249]
153

Đề cương ôn tập kiểm tra học kì 2 - Môn Địa Lí - Lớp 12 - NH: 2017-2018

[281]
154

Đề cương ôn tập kiểm tra học kì 2 - Môn GDCD - Lớp 12 - NH: 2017-2018

[253]
155

Câu hỏi trắc nghiệm - Tham khảo kiểm tra 1 tiết - Môn Lịch Sử - Lớp 12

[297]
156

Đề cương ôn tập kiểm tra 1 tiết - Học kì 2 - Môn Lịch Sử Lớp 12 - NH: 2017-2018

[236]
157

Đề cương ôn tập kiểm tra học kì 1 - Môn Lịch Sử- Lớp 11,12 - NH: 2017-2018

[372]
158

Đề cương ôn tập kiểm tra học kì 1 - Môn GDCD - Lớp 12 - NH: 2017-2018

[256]
159

Đề cương ôn tập kiểm tra 1 tiết lần 2 - Học kì 1 - Môn Anh Văn Lớp 12 - NH: 2017-2018

[291]
160

Đề cương ôn tập kiểm tra học kì 1 - Môn Hóa học 10,11,12 - NH: 2017-2018

[469]
161

Đề cương ôn tập kiểm tra học kì 1 - Môn Vật Lí- Lớp 12 - NH: 2017-2018

[305]
162

Đề cương ôn tập kiểm tra học kì 1 - Môn Ngữ Văn - Lớp 12 - NH: 2017-2018

[334]
163

Đề cương ôn tập kiểm tra 1 tiết lần 1 - Học kì 1 - Môn Quốc phòng Lớp 12 - NH: 2017-2018

[220]
164

Kế hoạch kiểm tra - Học kì 1,2 - môn Vật Lý - Lớp 10, 11, 12(Chuyên) - NH: 2017-2018

[352]
165

Đề cương ôn tập kiểm tra 1 tiết lần 1 - Học Kì 1 - Môn GDCD 12 - NH: 2017-2018

[196]
166

Đề cương ôn tập kiểm tra 1 tiết lần 1- Học kì 1 - Môn Anh Văn 12 (CB) - NH: 2017-2018

[236]
167

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT Chuyên - NH: 2012-2013

[415]
168

Đề cương ôn tập thi học kỳ 1 - Môn Địa lí 12 - NH: 2015-2016

[313]
169

Đề cương ôn tập thi học kỳ 1 - Môn Hóa học 12 (CB) - NH: 2015-2016

[380]
170

Đề cương ôn tập thi học kỳ 1 - Môn Sinh học 12 (CB) - NH: 2015-2016

[423]
171

Đề cương ôn tập thi học kỳ 1 - Môn Ngữ Văn 12 (CB) - NH: 2015-2016

[383]
172

Đề cương ôn tập thi học kỳ 1 - Môn Tin học 12 (CB) - NH: 2015-2016

[336]
STT Tên tài liệu Lượt tải Download
1

Kiểm tra thực hành Word, PPT 28/06/2020

[8]
2

Đề kiểm tra đội tuyển môn Tin học 1- 5.2020

[13]
3

Khảo sát đội tuyển môn Hóa 05.2020

[9]
4

Khảo sát đội tuyển môn Lịch sử 05.2020

[8]
5

Khảo sát đội tuyển môn Địa lý 05.2020

[9]
6

Một số luu7 ý các em trong khi tập luyện ở nhà_Môn TD

[23]
7

https://drive.google.com/file/d/1oAzA-BED_hzozXuxnCQ1K8rMiKfjzifx/view?usp=drivesdk

[67]
8

DẠY HỌC TRÊN TRUYỀN HÌNH- MÔN TOÁN - HỆ TỌA ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN - TIẾT 3.mp4

[21]
9

Môn Sử từ 20-25/4/2020

[39]
10

UNIT 9 - CITIES OF THE FUTURE - READING

[22]
11

Nội dung tự học Môn Lịch sử cho cả 3 khối(trong thòi gian nghỉ dịch Covid 19

[44]
12

HƯỚNG DẪN TỰ HỌC MÔN NGỮ VĂN HSG LẦN 1

[31]
13

Bài tập môn tin học Word

[61]
14

ÔN TẬP MÔN VĂN TỪ 24.2 ĐẾN 29.2.2020

[56]
15

Bài tập tuần 22,23 môn tin học

[64]
16

Đề thi tuyển sinh vào trường THPT Chuyên Bảo Lộc các năm

[135]
17

Đề thi mẫu hóa Australia

[145]
18

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP BÀI VIẾT SỐ 1 (MÔN NGỮ VĂN)

[193]
19

Lịch kiểm tra môn văn HKI năm học 2018-2019

[196]
20

Tài liệu tập huấn dạy học gắn với nghiên cứu KHKT của học sinh trường chuyên

[191]
21

Tài liệu hướng dẫn KHKT trong buổi tập huấn 16.8.2017

[211]
22

Tài liệu tham khảo đề tài đạt giải cao trong cuộc thi sáng tạo KHKT năm 2017 của Nguyễn Thị Anh Thư

[203]
23

Tài liệu hướng dẫn thi KHKT

[497]

Dành cho học sinh

TIN HOC

olympic bao loc

hoi thi khoa hoc

sang tao thanh thiêu nieu

SANG TAO THANH THIEU NIEN

 

Liên kết chuyên mục

thoi khoa bieuket qua hoc tap

kho tai lieulich cong tac

Thống kê truy cập

Đang trực tuyến 6
Hôm nay 174
Tháng này 584
Tổng truy cập 347585