STT Tên tài liệu Lượt tải Download
1

Thi thực hành word lớp 10 Toán

[97]
2

Khảo sát đội tuyển môn Tiếng anh 05.2020 lớp 10

[144]
3

de cuong hk2 lop 10chuyên

[115]
4

ĐỀ CƯƠNG HỌC KÌ 2 MÔN TOÁN 10 CHUYEN _NAM HỌC 2019 - 2020

[758]
5

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KI II MÔN TOÁN 10 CB_NĂM HỌC 2019-2020

[190]
6

ĐỀ CƯƠNG ÔN TAP KT HỌC KÌ II lop 10- MON LÝ _2019 - 2020

[1155]
7

Đề cương ôn thi học kì II (2019-2020) môn Ngữ văn10

[118]
8

ĐE CUONG HOC KY II- MON HOA - LOP 10 CHUYEN- NAM 2020

[232]
9

DE CUONG HOC KY II- MON HOA- KHOI 10 CO BAN- NAM 2020

[119]
10

ĐỀ CƯƠNG ON TAP HKII MÔN SINH 10 CHUYÊN_19-20

[96]
11

ĐỀ CƯƠNG ON TAP HK II MÔN SINH-KHÔI 10CB_19-20

[114]
12

DE CUONG ON TAP HKI 2 MON DIA LI 10_NAM HOC 2019 2020

[139]
13

Đề cương ôn tập HKII - Lớp 10 - 2019_2020-GDCD

[262]
14

ĐỀ CƯƠNG KIỂM TRA HỌC KÌ II - TIẾNG ANH 10 - CT THÍ ĐIỂM - NH 2019-2020

[444]
15

ĐỀ CƯƠNG KIỂM TRA HỌC KÌ II - TIẾNG ANH 10 - CT CƠ BẢN

[816]
16

ĐỀ CƯƠNG KIỂM TRA HỌC KÌ II - TIẾNG ANH 10 - CT CHUYÊN - NH 2019-2020

[402]
17

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP KIỂM TRA HỌC KỲ II - LỚP 10 -NĂM 2019-2020

[408]
18

Thực hành word01 lop 10

[425]
19

Trao duyên_ Môn Văn_Lớp 10_20-4 đến 25-4

[294]
20

Bài 37 Các ngành GVTV(1)_Môn Địa_Lớp 10_ Từ 27-4 đến 2-5-2020

[262]
21

Bài 37 Các ngành GVTV(1-2)_Môn Địa_Lớp 10_ Từ 27-4 đến 2-5-2020

[107]
22

Đường link_Bài 1 đến bài 6_Môn toán_Lớp 10

[109]
23

UNIT 9 - GRAMMAR - REPORTED SPEECH_Tieng Anh 10_(23.4.2020)

[105]
24

UNIT 9 - GRAMMAR - REPORTED SPEECH_Tieng Anh 10_(23.4.2020)

[84]
25

UNIT 8 WRITING_TIẾNG ANH 10 VĂN, 10 TOÁN_LỚP 10 THÍ ĐIỂM_TỪ 13 ĐẾN 18-4-2020.docx

[91]
26

Unit 8 Writing_Tiếng Anh 10 Hóa_Lớp 10 Thí điểm_Từ 13 đến 19-4-2020.pptx

[72]
27

UNIT 8 READING, WRIITNG, COMMUNICATION AND CULTURE_TIẾNG ANH 10 VĂN, 10 TOÁN_LỚP 10 THÍ ĐIỂM_TỪ 13 ĐẾN 18-4-2020.pptx

[62]
28

Unit 8 Looking back_Tiếng Anh 10 Toán, Hóa_Lớp 10 Thí điểm_Từ 20 đến 26-4-2020.pptx

[61]
29

Unit 8 Communication and Cuture_Tiếng Anh 10 Hóa_Lớp 10 Thí điểm_Từ 13 đến 19-4-2020.ppt

[67]
30

Review 3_Tiếng Anh 10 Toán, Hóa_Lớp 10 Thí điểm_Từ 20 đến 26-4-2020.pptx

[81]
31

Link Video_Tiếng Anh 10 Toán, Hóa, Văn_Lớp 10 Thí điểm_Từ ngày 13 đến 26-4-2020.docx

[68]
32

UNIT 13 READING_Tiếng Anh Lớp 10 LÝ_Lớp 10 Cơ bản_Từ 20 đến 25-4-2020.pptx

[69]
33

UNIT 12 SPEAKING_TIẾNG ANH 10 LÝ_LỚP 10 CƠ BẢN_TỪ 20 đến 25-4-2020.pptx

[58]
34

UNIT 12 SPEAKING_TIẾNG ANH 10 LÝ_LỚP 10 CƠ BẢN_TỪ 20 đến 25-4-2020.docx

[64]
35

UNIT 12 READING_Tiếng Anh Lớp 10 Tin Sinh_Lớp 10 Cơ bản_Từ 13 đến 18-4-2020.ppt

[61]
36

UNIT 12 READING_TIẾNG ANH 10 LÝ_LỚP 10 CƠ BẢN_TỪ 13 đến 18-4-2020.pptx

[56]
37

UNIT 12 QUESTIONS_TIẾNG ANH 10 LÝ_LỚP 10 CƠ BẢN_TỪ 13 đến 18-4-2020.docx

[55]
38

UNIT 12 PRONUNCIATION_Tiếng Anh Lớp 10 Tin Sinh_Lớp 10 Cơ bản_Từ 20 đến 25-4-2020.mp4

[52]
39

UNIT 12 LANGUAGE FOCUS_Tiếng Anh Lớp 10 Tin Sinh_Lớp 10 Cơ bản_Từ 20 đến 25-4-2020.ppt

[63]
40

UNIT 12 Handout Tiếng Anh Lớp 10 Tin Sinh_Lớp 10 Cơ bản_Từ 13 đến 25-4-2020.doc

[55]
41

Project INVENTION_Tiếng Anh 10 Anh_Lớp 10 Chuyên_Từ 14 đến 18-4-2020.pptx

[76]
42

Bài 36 Vai trò GTVT_Môn Địa_Lớp 10 _Từ 20 đến 25-4-2020.docx

[119]
43

Bài 36 Vai trò GTVT_ Môn Địa_ Lớp 10_ Từ 20 đến 25-4-2020.pptx

[108]
44

Bài 35 Địa lý dịch vụ_Môn Địa_Lớp 10_ Từ 14 đến 18-4-2020.pptx

[156]
45

Bài 35 clip SX khẩu trang_Môn Địa_Lớp 10_Từ 14 đến 18-4-2020.mp4

[79]
46

Hàm số lượng giác_Môn Toán_Lớp 10 Chuyên_Từ ngày 14 đến 18-4-2020.ppt

[103]
47

Phương trình đường thẳng_Môn Toán_Lớp 10_Từ ngày 14 đến 18-4-2020.pptx

[114]
48

Luyện tập bài Phương trình đường thẳng_Môn Toán_Lớp 10_Từ ngày 14 đến ngày 18-4-2020.pdf

[108]
49

Luyện tập bài Cung và góc lượng giác_Môn Toán_Lớp 10_Từ ngày 14 đến ngày 18-4-2020.pdf

[87]
50

Cung va goc luong giac_Môn Toán_Lớp 10_Từ 14 đến 18-4-2020.pptx

[82]
51

BAI 16 - GDCD -Lớp 10 - Từ ngày 27-4 đến 02-5

[157]
52

Bai 15 - Môn GDCD - Lớp 10 - Từ ngày 20 -4 đến ngày 25 -4

[151]
53

BAI 14 - Môn GDCD - Lớp 10 - Từ ngày 20-4 đến ngày 25 -4

[116]
54

BAI 13-Môn GDCD - Lớp 10 - Từ ngày 14-4 đến 18-4

[135]
55

BÀI 13 đến bài 16 - Môn GDCD - Lớp 10 - Từ 14-4 đến 25-4

[181]
56

ÔN TẬP NHÓM VIA_Môn Hóa_Khối 10-Từ ngày 15-4 đến 25-4

[102]
57

File liên kêt_Môn Hóa_Khối 10

[107]
58

Bài oxi-ozon_Môn Hóa_Lớp 10_ từ 1-4 đến 20-4

[89]
59

Bài Oxi_Môn Hóa_Khối 10_Từ ngày 14-4 đến 18-4

[75]
60

Bài Lưu Hunh_Môn Hóa_Khối 10_ Từ 20-4 đến 25-4

[89]
61

Bài virus và bệnh truyền nhiễm_Môn Sinh_Khối 10_Từ ngày 14-4 đến 18-4

[146]
62

BAI VIRUS VÀ BỆNH TRUYỀN NHIỄM_Môn Sinh_KHoi 10_từ ngày 14-4 đên 18-4

[148]
63

Bài trao đổi nước ở thực vật_Môn Sinh_ Lớp 10 CHUYÊN_ Từ ngày 14-4 đến 18-4

[90]
64

Bài các yếu tố ảnh hưởng đến vi sinh vât_Môn Sinh_Khối 10_Từ ngày 14-4 đến 18-4

[112]
65

Bai cac yeu to anh huong den vi sinh vatMôn Sinh_Khối 10_từ ngày 14-4 đến 18-4

[96]
66

Trao duyên_ Môn Văn_Lớp 10_20-4 đến 25-4

[129]
67

Thơ chữ Hán và Truyện Kiều (Chuyên)_Môn Văn_Lớp 10_13-4 đến 18-4

[70]
68

Thơ chữ Hán và truyện Kiều (Chuyên)_ Môn Văn_Lớp 10_20-4 đến 25-4

[66]
69

Phong cách ngôn ngữ nghệ thuật _Môn Văn_Khối 10 _Ngày 14-4_18-4

[71]
70

Lập dàn ý bài văn nghị luận_Môn Văn_Lớp 10_20-4 đến 25-4

[64]
71

Đề văn nghị luận_Môn Văn_Lớp 10_20-4 đến 25-4

[93]
72

Bài 31_ Môn LỊch Sử _ Lớp 10 từ 20 đến 25-4-2020

[183]
73

Bài 30_ Môn Lịch Sử_ Lớp 10 từ 20 đến 25-4-2020

[185]
74

Bài 29_ Môn Lịch Sử_ Lớp 10 từ 20 đến 25-4-2020

[138]
75

Bài 29 đến Bài 31_ Môn Lịch Sử_ Lớp 10 từ 20 đến 25-4-2020

[186]
76

Bài 25_ Môn Lịch Sử_ Lớp 10 từ 12 đến 17-4-2020

[128]
77

Bài 25_ Môn Lịch Sử_ Lớp 10 từ 12 đến 17-4-2020

[133]
78

Bài 25_ Môn Lịch Sử_ Lớp 10 từ 12 đến 17-4-2020

[136]
79

tiết 55 đến 56.chất kêt tinh và biến dạng nhiệt-môn vat ly-lop 10- từ 20 đến 26.4

[83]
80

tiết 55 đến 56.chất kêt tinh và biến dạng nhiệt-môn vat ly-lop 10- từ 20 đến 26.4

[72]
81

tiết 53 đến 54. cơ sở nhiệt động lực học- môn vật lý-lớp 10- từ 12 đến 18.4

[85]
82

tiết 53 đến 54. cơ sở nhiệt động lực học- môn vật lý-lớp 10- từ 12 đến 18.4

[94]
83

bài 34. sự nở vì nhiêt-môn vat ly-lop 10-tư 20 đến 26.4

[82]
84

bài 33.chat ket tinh- môn vật lý- lớp 10- từ 20 đến 26.4

[76]
85

bài 32.nhiệt động lực học-môn vât lý-lớp 10- thời gian 12 đến 18.4

[77]
86

TÀI LIỆU 10-VẬT LÝ

[149]
87

Địa lý 10 tuần 28

[99]
88

Bài 1 môn Toán tiết 27 lớp 10

[241]
89

Tài liệu nội dung kiến thức mới lớp 10,11,12

[449]
90

Đề ôn tập các môn trong tuần nghỉ chống dịch yêu cầu HS hoàn thanh trong thời gian từ 11/4/2020 đến 15/4/2020 lớp 10

[488]
91

Đề ôn tập các môn trong tuần nghỉ chống dịch yêu cầu HS hoàn thanh trong thời gian từ 05/4/2020 đến 10/4/2020 lớp 10,11,12

[744]
92

Giới thiệu link học môn vật Lý 10

[133]
93

Nội dung ôn tập GDCD lớp 10,11 và đề luyện thi lớp 12

[282]
94

ĐÁP ÁN BÀI ÔN TẬP LẦN 3 MÔN TIẾNG ANH LỚP 10,11,12

[164]
95

BÀI TẬP TIẾNG ANH ONLINE TUẦN TỪ 24-29:2 khối 10,11,12

[303]
96

Đáp án 10,11,11 Thí điểm môn Anh văn từ17-22/02/2020

[137]
97

Hướng dẫn học sinh ôn tập ở nhà từ 24 - 29 tháng 2 môn Toán 10,11,12

[394]
98

Hướng dẫn ôn tập môn vật lý từ 24-29/02/2020 lớp 10,11 ; Ma tran 10.11.12

[346]
99

HƯỚNG DẪN TỰ HỌC VĂN 10,11,12 (TUẦN 24.2.2020)

[430]
100

Đề cương 1 tiết 10,11 môn sinh học

[297]
101

Nội dung ôn tập môn tin học - 22/02/2020-29/02/2020 10,11,12

[231]
102

Đề cương ôn tập - môn Hóa học từ 22-29/02/2020- NH: 2019-2020 - Lớp 10,11,12

[292]
103

Nội dung ôn tập môn lịch sử trắc nghiệm lớp 10,11

[282]
104

Trọng tâm môn toán lớp 10,11,12 năm học 2019-2020

[395]
105

Đề cương ôn tập 1 tiết khối 10,11,12 + đề thi thử TNTHPT QG môn công dân

[353]
106

Bài ôn tập số 2 môn tiếng Anh 10,11,12

[285]
107

ĐÁP ÁN BÀI ÔN TẬP ONLINE LẦN 1 MÔN TIẾNG ANH 10,11,12

[153]
108

BÀI ÔN TẬP SỐ 1 MÔN TIẾNG ANH 10,11,12

[189]
109

Nội dung ôn tập môn Lịch sử 10,11,12 tuần 22,23 năm học 2019-2020

[835]
110

Nội dung ôn tập môn Toán 10,11,12 tuần 22,23 năm học 2019-2020

[823]
111

Đề cương môn Vật lý giữa học kì II- Lớp 10,11,12 năm học 2019-2020

[749]
112

Đề cương ôn tập 1 tiết học kì II môn địa lớp 10,11,12 năm học 2019-2020

[474]
113

Nội dung ôn tập môn Sinh học 10,11,12 tuần 22,23 năm học 2019-2020

[424]
114

Nội dung ôn tập môn Hóa học 10,11,12 tuần 22,23 năm học 2019-2020

[449]
115

Nội dung ôn tập môn Công dân lớp 10,11,12 tuần 22,23 năm học 2019-2020

[457]
116

Hướng dẫn tự học môn Ngữ Văn 10,11,12 từ 10/02-16/02/2020

[618]
117

Đề cương ôn tập kiểm tra Học Kỳ 1 - Môn Vật Lý - Lớp 10 - NH: 2019-2020

[149]
118

Đề cương ôn tập kiểm tra Học Kỳ 1 - Môn Hóa Học - Lớp 10,11,12 CB + Chuyên NH: 2019-2020

[169]
119

Đề cương ôn tập kiểm tra Học Kỳ 1 - Môn Anh Văn - Lớp 10,11,12 CB + Chuyên + Thí điểm NH: 2019-2020

[304]
120

Đề cương ôn tập kiểm tra Học Kỳ 1 - Môn Công Dân - Lớp 10,11,12- NH: 2019-2020

[144]
121

Đề cương ôn tập kiểm tra Học Kỳ 1 - Môn Anh Văn - Lớp 10,11 CB + Chuyên- NH: 2019-2020

[136]
122

Đề cương ôn tập kiểm tra 1 tiết - Học Kỳ 1 - Môn GDCD- Lớp 10 - NH: 2019-2020

[190]
123

Đề cương ôn tập kiểm tra Học Kỳ 2 - Môn Hóa học- Lớp 10,11,12- NH: 2018-2019

[290]
124

Đề cương ôn tập kiểm tra Học Kỳ 2 - Môn Anh Văn- Lớp 10- NH: 2018-2019

[305]
125

Đề cương ôn tập kiểm tra Học Kỳ 2 - Môn Tin Học- Lớp 10- NH: 2018-2019

[258]
126

Đề cương ôn tập kiểm tra Học Kỳ 2 - Môn Công Dân- Lớp 10,11,12 - NH: 2018-2019

[267]
127

Đề cương ôn tập kiểm tra Học Kỳ 2 - Môn Ngữ Văn- Lớp 10,11,12 - NH: 2018-2019

[277]
128

Đề cương ôn tập kiểm tra Học Kỳ 1 - Môn Hóa Học- Lớp 10 (Chuyên) - NH: 2018-2019

[294]
129

Đề cương ôn tập kiểm tra Học Kỳ 1 - Môn Lịch sử- Lớp 10 - NH: 2018-2019

[265]
130

Đề cương ôn tập kiểm tra Học Kỳ 1 - Môn Vật Lí - Lớp 10,11 - NH: 2018-2019

[287]
131

Đề cương ôn tập kiểm tra Học Kỳ 1 - Môn Văn- Lớp 10 - NH: 2018-2019

[252]
132

Đề cương ôn tập kiểm tra Học Kỳ 1 - Môn Công Dân - Lớp 10 - NH: 2018-2019

[290]
133

Đề cương ôn tập kiểm tra 1 tiết - Học Kỳ 1 - Môn Hóa - Lớp 10CB - NH: 2018-2019

[253]
134

Đề cương ôn tập kiểm tra 1 tiết - Học Kỳ 1 - Môn Văn - Bài viết số 3- Lớp 10 - NH: 2018-2019

[232]
135

Đề cương ôn tập kiểm tra 1 tiết - Học Kỳ 1 - Môn Anh Văn - Lớp 10 Thí điểm - NH: 2018-2019

[330]
136

Đề cương ôn tập kiểm tra 1 tiết - Học Kỳ 1 - Môn Anh Văn - Lớp 10CB - NH: 2018-2019

[264]
137

Đề cương ôn tập kiểm tra giữa học kì 1 - Môn Sinh Học- Lớp 10CB - NH: 2018-2019

[245]
138

Đề cương ôn tập kiểm tra 1 tiết học kì 1- bài số 1 - Môn Hóa Học - Lớp 10 - NH: 2018-2019

[233]
139

Đề cương ôn tập kiểm tra 1 tiết - bài số 1- học kì 1 - Môn Hóa Học - Lớp 10,11,12 - NH: 2018-2019

[249]
140

Đề cương ôn tập kiểm tra 1 tiết học kì 1 - Môn GDCD - Lớp 10 - NH: 2018-2019

[265]
141

Đề cương ôn tập kiểm tra học kì 2 - Môn Văn - Lớp 10 - NH: 2017-2018

[323]
142

Đề cương ôn tập kiểm tra học kì 2 - Môn GDCD - Lớp 10 - NH: 2017-2018

[297]
143

Đề cương ôn tập kiểm tra học kì 1 - Môn Anh Văn - Lớp 10 (Chuyên) - NH: 2017-2018

[359]
144

Đề cương ôn tập kiểm tra học kì 1 - Môn Anh Văn - Lớp 10 - NH: 2017-2018

[296]
145

Đề cương ôn tập kiểm tra học kì 1 - Môn GDCD - Lớp 10 - NH: 2017-2018

[332]
146

Đề cương ôn tập kiểm tra 1 tiết lần 2 - Học kì 1 - Môn Anh Văn Lớp 10 - NH: 2017-2018

[287]
147

Đề cương ôn tập kiểm tra học kì 1 - Môn tin học - Lớp 10 (Chuyên) - NH: 2017-2018

[364]
148

Đề cương ôn tập kiểm tra học kì 1 - Môn tin học - Lớp 10 (MOS) - NH: 2017-2018

[350]
149

Đề cương ôn tập kiểm tra học kì 1 - Môn Hóa học 10,11,12 - NH: 2017-2018

[566]
150

Đề cương ôn tập kiểm tra học kì 1 - Môn Sinh học 10,11 - NH: 2017-2018

[388]
151

Đề cương ôn tập kiểm tra học kì 1 - Môn Vật Lí- Lớp 10 - NH: 2017-2018

[363]
152

Đề cương ôn tập kiểm tra học kì 1 - Môn Ngữ Văn - Lớp 10 - NH: 2017-2018

[368]
153

Đề cương ôn tập thi giữa học kỳ 1 - Môn Sinh học 10 - NH: 2017-2018

[278]
154

Đề cương ôn tập kiểm tra 1 tiết lần 2 - Học kì 1 - Môn Hóa Học Lớp 10(Chuyên) - NH: 2017-2018

[326]
155

Kế hoạch kiểm tra - Học kì 1,2 - môn Vật Lý - Lớp 10, 11, 12(Chuyên) - NH: 2017-2018

[389]
156

Đề cương ôn tập kiểm tra 1 tiết lần 1 - Học kì 1 - Môn Anh văn Lớp 10(CB) - NH: 2017-2018

[276]
157

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT Chuyên - NH: 2012-2013

[504]
158

Đề cương ôn tập thi học kỳ 1 - Môn Hóa học 10 CT Chuyên - NH: 2015-2016

[456]
159

Đề cương ôn tập thi học kỳ 1 - Môn Sinh học 10 CT Chuyên - NH: 2015-2016

[443]
160

Đề cương ôn tập thi học kỳ 1 - Môn Ngữ Văn 10 (CB) - NH: 2015-2016

[435]
161

Đề cương ôn tập thi học kỳ 1 - Môn Công nghệ 10 - NH: 2015-2016

[394]
162

Đề cương ôn tập thi học kỳ 1 - Môn Vật lí 10 + 11 (CB) - NH: 2015-2016

[543]
163

Đề cương ôn tập thi học kỳ 1 - Môn Tin học 10 (CB) - NH: 2015-2016

[474]
164

Đề cương ôn tập thi học kỳ 1 - Môn Tiếng Anh 10 CT Chuẩn - NH: 2015-2016

[518]
165

Đề cương ôn tập thi học kỳ 1 - Môn Tiếng Anh 10 CT Chuyên - NH: 2015-2016

[458]
166

Đề cương ôn tập thi học kỳ 1 - Môn Toán 10 (CT chuẩn) (Mới) - NH: 2015 - 2016

[626]
167

Đề cương ôn tập thi học kỳ 1 - Môn Địa lí 10 - NH: 2015-2016

[498]
168

Đề cương ôn tập thi học kỳ 1 - Môn Hóa học 10 (CB) - NH: 2015-2016

[555]
STT Tên tài liệu Lượt tải Download
1

Khảo sát đội tuyển môn Sinh 05.2020 lớp 11

[46]
2

de cuong hk 2 lop 11 chuyên

[81]
3

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KI II MÔN CÔNG NGHỆ 11_2019-2020

[104]
4

ĐỀ CƯƠNG HỌC KỲ 2 MÔN TOÁN 11CB_NĂM HỌC 2019-2020

[1072]
5

ĐỀ CƯƠNG HỌC KỲ 2 MÔN TOÁN 11 CHUYÊN _NĂM HỌC 2019-2020

[85]
6

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KI II lop 11 - MÔN LÝ _ NĂM HỌC 2019 - 2020

[826]
7

Đề cương ôn thi học kì II (2019-2020) môn Ngữ văn 11

[68]
8

DE CUONG ON TAP HOC KY II- MON HOA - LOP 11 CO BAN- NAM 2020

[533]
9

DE CUONG HỌC KY II- MON HOA - 11 CHUYEN- NAM 2020

[52]
10

ĐỀ CƯƠNG ON TAP HK2 MON SINH 11CB_19-20

[104]
11

ĐỀ CƯƠNG ON TAP HK II MÔN SINH 11CHUYÊN_19-20

[62]
12

Đề cương ON TAP THI HKI II MON DIA LI 11_NAM HOC 2019 2020

[75]
13

Đề cương ôn tập HKII - Lớp 11 - 2019_2020-GDCD

[153]
14

Đề cương kiểm tra học kì 2 lich sử - Lớp 11 - năm học 2019 - 2020

[222]
15

ĐỀ CƯƠNG KIỂM TRA HỌC KỲ 2 MÔN TIẾNG ANH LỚP 11 CHUYÊN ANH - NH 2019-2020

[366]
16

ĐỀ CƯƠNG KIỂM TRA HỌC KÌ II -TIẾNG ANH 11 - CT THÍ ĐIỂM - NH 2019-2020

[229]
17

ĐỀ CƯƠNG KIỂM TRA HỌC KÌ II - TIẾNG ANH 11- CT CƠ BẢN

[198]
18

UNIT 10 - READING SKILL_Tiếng anh 11

[61]
19

UNIT 10 - HEALTHY LIFESTYLE AND LONGEVITY (LANGUAGE)_Tiếng anh 11

[58]
20

UNIT 10 - HEALTHY_Tiếng Anh 11_(19-4-2020)

[50]
21

UNIT 9 CULTURE_Tiếng Anh 11_(19-4-2020)

[54]
22

UNIT 9 CULTURE_Tiếng Anh 11_(19-4-2020)

[51]
23

UNIT 9 CULTURE_ Tiếng Anh 11_(19-4-2020)

[57]
24

Đường link_Bài 1 đến bài 5_Môn Toán_Lớp 11_CT chuẩn

[80]
25

UNIT 13 Speaking_Tiếng Anh Lớp 11 Hóa Lý Văn_Tiếng Anh 11 Cơ bản_Từ 20 đến 25-4-2020.docx

[54]
26

Unit 13 Speaking_Tiếng Anh Lớp 11 Hóa Lý Văn_Tiếng Anh 11 Cơ bản_Từ 20 đến 25-4-2020.pptx

[49]
27

Unit 13 Reading_Tiếng Anh lớp 11 Tin_Lớp 11 Cơ bản_Từ 20 đến 26-4-2020.pptx

[63]
28

Unit 13 Reading_Tiếng Anh Lớp 11 Hóa Lý Văn_Tiếng Anh 11 Cơ bản_Từ 20 đến 25-4-2020.pptx

[51]
29

UNIT 13 Reading _Tiếng Anh lớp 11 SINH_LỚP 11 CƠ BẢN_TỪ 20 ĐẾN 26-4-2020.pptx

[53]
30

Unit 12,13 Handout_Tiếng Anh lớp 11 Tin_Lớp 11 Cơ bản_Từ 20 đến 26-4-2020.docx

[53]
31

Unit 12 Writing_Tiếng Anh lớp 11 Tin_Lớp 11 Cơ bản_Từ 13 đến 19-4-2020.pptx

[49]
32

unit 12 Writing_Tiếng Anh Lớp 11 Hóa Lý Văn_Tiếng Anh 11 Cơ bản_Từ 12 đến 19-4-2020.pptx

[50]
33

Unit 12 Writing_Tiếng Anh Lớp 11 Hóa Lý Văn_Tiếng Anh 11 Cơ bản_Từ 12 đến 19-4-2020.docx

[47]
34

UNIT 12 WRITING_TIẾNG ANH 11 SINH_LỚP 11 CƠ BẢN_TỪ 13 ĐẾN 18-4-2020.pptx

[58]
35

Unit 12 Reading_Tiếng Anh lớp 11 Tin_Lớp 11 Cơ bản_Từ 13 đến 19-4-2020.pptx

[52]
36

UNIT 12 READING_TIẾNG ANH 11 SINH_LỚP 11 CƠ BẢN_TỪ 13 ĐẾN 18-4-2020.pptx

[55]
37

UNIT 12 QUIZ_TIẾNG ANH 11 SINH_LỚP 11 CƠ BẢN_TỪ 13 ĐẾN 18-4-2020.docx

[52]
38

Unit 12 Language Focus_Tiếng Anh lớp 11 Tin_Lớp 11 Cơ bản_Từ 20 đến 26-4-2020.pptx

[51]
39

Unit 12 Language focus_Tiếng Anh Lớp 11 Hóa Lý Văn_Tiếng Anh 11 Cơ bản_Từ 12 đến 19-4-2020.pptx

[52]
40

UNIT 12 Language Focus_Tiếng Anh Lớp 11 Hóa Lý Văn_Tiếng Anh 11 Cơ bản_Từ 12 đến 19-4-2020.docx

[49]
41

UNIT 12 LANGUAGE FOCUS_TIẾNG ANH 11 SINH_LỚP 11 CƠ BẢN_TỪ 13 ĐẾN 18-4-2020.pptx

[47]
42

Unit 12 Handout_Tiếng Anh lớp 11 Tin_Lớp 11 Cơ bản_Từ 13 đến 19-4-2020.docx

[46]
43

Link video tiết 80 đến 84 _Tiếng Anh Lớp 11 Cơ bản_Từ 12 đến 25-4-2020.docx

[47]
44

Unit 9 Vocabulary&Grammar_Tiếng Anh 11 Anh_Lớp 11 Chuyên_Từ ngày 14-4 đến 19-4-2020.pptx

[49]
45

Unit 9 Reading&Writing_Tiếng Anh 11 Anh_Lớp 11 Chuyên_Từ ngày 14-4 đến 19-4-2020.pptx

[53]
46

Nguyên hàm_Môn Toán_Lớp 11_Từ ngày 14

[74]
47

Khối tròn xoay_Môn Toán_Lớp 11 Chuyên_.pptx

[59]
48

Quy tac tinh dao ham_Môn Toán_Lớp 11_Từ 20 đến 25-4-2020.ppt

[70]
49

Luyện tập bài PTĐT vuông góc với MP_Môn Toán_Lớp 11_Từ ngày 20 đến 25-4-2020.ppt

[66]
50

Duong thang vuong goc voi mat phang_Môn Toán_Lớp 11_Từ ngày 14 đến 18-4-2020.ppt

[57]
51

Định nghĩa và ý nghĩa của đạo hàm_Môn Toán_Lớp 11_Từ 14 đến 18-4-2020.ppt

[68]
52

MÔN TOÁN HỌC - LỚP 12 - PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG TRONG KHÔNG GIAN - 16H00 NGÀY 11.04.2020.mp4

[73]
53

Bai12 -Môn GDCD - Lớp 11 - Từ 14-4 đến 18-4

[82]
54

Bai 15 - Môn GDCD- Lớp 11 - Từ 27-4 đến 02-5

[86]
55

Bai 13 - Môn GDCD- Lớp 11 - Từ 20-4 đến 25-4

[96]
56

Bài 12 đến bài 15 - Môn GDCD - Lớp 11 - từ ngày 14-4 đến ngày 25-4

[98]
57

Hợp chất của sắt_Môn Hóa_Lớp 11 Chuyên_Từ 20-4 đến 25-4

[61]
58

file liên kết_Môn Hóa_Khôi 11

[80]
59

Bài este_Môn Hóa_lớp 11 Chuyên_từ ngày 14-4 đến 25-4

[56]
60

Bài BenZen và đồng đẳng_Môn Hóa_Lớp 11 Từ ngày 14-4 đến 18-4

[63]
61

Bài benzen và đồng đẳng_Môn Hóa_Khói 11- từ 13-4đến 22-4

[60]
62

Bài benzen và đồng đẳng_Môn Hóa_Khói 11- từ 13-4đến 22-4

[59]
63

BÀI ANCOL_môn hóa_Khói 11_từ ngày 15-4 đến 25-4

[66]
64

Ancol_Môn Hóa_Lớp 11 CB_ Từ 20-4 đến 25-4

[77]
65

Bài tap tinh_Môn Sinh_Khối 11-Từ ngày 20-4 đến 25-4

[80]
66

Bài sinh trưởng và phát triển ở thực vật_Môn Sinh_Khối 11_Từ ngày 14-4 đến 18-4

[70]
67

Bài sinh truong va phat trien o thuc vat_MÔn Sinh_Khối 11_Từ ngày 20-4 đến 25-4

[74]
68

Những biểu tượng nghệ thuật trong hành trình thơ HÀn Mặc Tử (Chuyên)_Môn Văn_Lớp 11_20-4 đến 25-4

[60]
69

Nguyễn Bính - hoài niệm cội nguồn (Chuyên)_Môn Văn_Lớp 11_20-4 đến 25-4

[57]
70

Đường Link Bài 21_ Môn Lịch Sử_ Lớp 11 từ 20 đến 25-4-2020

[62]
71

Bài 21_ Môn Lịch sử_ Lớp 11 từ 20 đến 25-4-2020

[70]
72

Bài 21_ Môn Lịch sử_ Lớp 11 từ 20 đến 25-4-2020

[68]
73

Bài 20 _ Môn Lịch Sử _Lớp 11 từ 12 đến 17-4-2020

[73]
74

Bài 20 _ Môn Lịch Sử _ Lớp 11 từ 12 đến 17-4-2020

[70]
75

TÀI LIỆU 11-VẬT LÝ

[111]
76

T 30- 30 - Đông Nam Á- kinh tế lớp 11

[91]
77

Tài liệu nội dung kiến thức mới lớp 10,11,12

[449]
78

Đề ôn tập các môn trong tuần nghỉ chống dịch yêu cầu HS hoàn thanh trong thời gian từ 11/4/2020 đến 15/4/2020 lớp 10

[488]
79

Đề ôn tập các môn trong tuần nghỉ chống dịch yêu cầu HS hoàn thanh trong thời gian từ 05/4/2020 đến 10/4/2020 lớp 10,11,12

[744]
80

Giới thiệu link học môn vật lý 11

[89]
81

Nội dung ôn tập GDCD lớp 10,11 và đề luyện thi lớp 12

[282]
82

ĐÁP ÁN BÀI ÔN TẬP LẦN 3 MÔN TIẾNG ANH LỚP 10,11,12

[164]
83

Đề cương môn Lịch sử lớp 11,12 năm học 2019-2020

[152]
84

BÀI TẬP TIẾNG ANH ONLINE TUẦN TỪ 24-29:2 khối 10,11,12

[303]
85

Đáp án 10,11,11 Thí điểm môn Anh văn từ17-22/02/2020

[137]
86

Hướng dẫn học sinh ôn tập ở nhà từ 24 - 29 tháng 2 môn Toán 10,11,12

[394]
87

Hướng dẫn ôn tập môn vật lý từ 24-29/02/2020 lớp 10,11 ; Ma tran 10.11.12

[346]
88

HƯỚNG DẪN TỰ HỌC VĂN 10,11,12 (TUẦN 24.2.2020)

[430]
89

Đề cương 1 tiết 10,11 môn sinh học

[297]
90

Nội dung ôn tập môn tin học - 22/02/2020-29/02/2020 10,11,12

[231]
91

Đề cương ôn tập - môn Hóa học từ 22-29/02/2020- NH: 2019-2020 - Lớp 10,11,12

[292]
92

Nội dung ôn tập môn lịch sử trắc nghiệm lớp 10,11

[282]
93

Trọng tâm môn toán lớp 10,11,12 năm học 2019-2020

[395]
94

Đề cương ôn tập 1 tiết khối 10,11,12 + đề thi thử TNTHPT QG môn công dân

[353]
95

Bài ôn tập số 2 môn tiếng Anh 10,11,12

[285]
96

ĐÁP ÁN BÀI ÔN TẬP ONLINE LẦN 1 MÔN TIẾNG ANH 10,11,12

[153]
97

BÀI ÔN TẬP SỐ 1 MÔN TIẾNG ANH 10,11,12

[189]
98

Đề cương Bài 17,19, 20 môn Lịch Sử Lớp 11

[124]
99

Nội dung ôn tập môn Lịch sử 10,11,12 tuần 22,23 năm học 2019-2020

[835]
100

Nội dung ôn tập môn Toán 10,11,12 tuần 22,23 năm học 2019-2020

[823]
101

Đề cương môn Vật lý giữa học kì II- Lớp 10,11,12 năm học 2019-2020

[749]
102

Đề cương ôn tập 1 tiết học kì II môn địa lớp 10,11,12 năm học 2019-2020

[474]
103

Nội dung ôn tập môn Sinh học 10,11,12 tuần 22,23 năm học 2019-2020

[424]
104

Nội dung ôn tập môn Hóa học 10,11,12 tuần 22,23 năm học 2019-2020

[449]
105

Nội dung ôn tập môn Công dân lớp 10,11,12 tuần 22,23 năm học 2019-2020

[457]
106

Hướng dẫn tự học môn Ngữ Văn 10,11,12 từ 10/02-16/02/2020

[618]
107

Đề cương ôn tập kiểm tra Học Kỳ 1 - Môn Vật Lý - Lớp 11 - NH: 2019-2020

[123]
108

Đề cương ôn tập kiểm tra Học Kỳ 1 - Môn Hóa Học - Lớp 10,11,12 CB + Chuyên NH: 2019-2020

[169]
109

Đề cương ôn tập kiểm tra Học Kỳ 1 - Môn Anh Văn - Lớp 10,11,12 CB + Chuyên + Thí điểm NH: 2019-2020

[304]
110

Đề cương ôn tập kiểm tra Học Kỳ 1 - Môn Công Dân - Lớp 10,11,12- NH: 2019-2020

[144]
111

Đề cương ôn tập kiểm tra Học Kỳ 1 - Môn Anh Văn - Lớp 10,11 CB + Chuyên- NH: 2019-2020

[136]
112

Đề cương ôn tập kiểm tra 1 tiết - Học Kỳ 1 - Môn Anh Văn - Lớp 11CB (Lần 2)- NH: 2019-2020

[106]
113

Đề cương ôn tập kiểm tra 1 tiết - Lần 1 - Học Kỳ 1 - Môn Công dân - Lớp 11- NH: 2019-2020

[117]
114

Đề cương ôn tập kiểm tra 1 tiết - Học Kỳ 1 - Môn Anh Văn - Lớp 11- NH: 2019-2020

[153]
115

Đề cương ôn tập kiểm tra Học Kỳ 2 - Môn Hóa học- Lớp 10,11,12- NH: 2018-2019

[290]
116

Đề cương ôn tập kiểm tra Học Kỳ 2 - Môn Anh Văn- Lớp 11(Thí điểm)- NH: 2018-2019

[269]
117

Đề cương ôn tập kiểm tra Học Kỳ 2 - Môn Anh Văn- Lớp 11(CB)- NH: 2018-2019

[220]
118

Đề cương ôn tập kiểm tra Học Kỳ 2 - Môn Công Dân- Lớp 10,11,12 - NH: 2018-2019

[267]
119

Đề cương ôn tập kiểm tra Học Kỳ 2 - Môn Ngữ Văn- Lớp 10,11,12 - NH: 2018-2019

[277]
120

Đề cương ôn tập kiểm tra Học Kỳ 1 - Môn Vật Lí - Lớp 10,11 - NH: 2018-2019

[287]
121

Đề cương ôn tập kiểm tra Học Kỳ 1 - Môn Văn- Lớp 11 - NH: 2018-2019

[243]
122

Đề cương ôn tập kiểm tra Học Kỳ 1 - Môn Hóa học - Lớp 11 Chuyên - NH: 2018-2019

[257]
123

Đề cương ôn tập kiểm tra Học Kỳ 1 - Môn Công Dân - Lớp 11 - NH: 2018-2019

[268]
124

Đề cương ôn tập kiểm tra Học Kỳ 1 - Môn Văn - Lớp 11 - NH: 2018-2019

[222]
125

Đề cương ôn tập kiểm tra 1 tiết - bài số 2- học kì 1 - Môn Anh Văn - Lớp 11CB - NH: 2018-2019

[222]
126

Đề cương ôn tập kiểm tra 1 tiết - Học Kỳ 1 - Môn GDCD- Lớp 11 - NH: 2018-2019

[241]
127

Đề cương ôn tập kiểm tra 1 tiết - Lần 1 - Môn Hóa Học- Lớp 11- NH: 2018-2019

[373]
128

Đề cương ôn tập kiểm tra giữa học kì 1- Môn Sinh Học- Lớp 11CB - NH: 2018-2019

[217]
129

Đề cương ôn tập kiểm tra 1 tiết - bài số 1- học kì 1 - Môn Hóa Học - Lớp 10,11,12 - NH: 2018-2019

[249]
130

Đề cương ôn tập kiểm tra học kì 2 - Môn Anh Văn - Lớp 11 - NH: 2017-2018

[260]
131

Đề cương ôn tập kiểm tra học kì 2 - Môn Văn - Lớp 11 - NH: 2017-2018

[282]
132

Đề cương ôn tập kiểm tra học kì 2 - Môn GDCD - Lớp 11 - NH: 2017-2018

[277]
133

Đề cương ôn tập kiểm tra học kì 2 - Môn Anh Văn (CT Chuyên) - Lớp 11 - NH: 2017-2018

[257]
134

Đề cương ôn tập kiểm tra học kì 1 - Môn Lịch Sử- Lớp 11,12 - NH: 2017-2018

[422]
135

Đề cương ôn tập kiểm tra học kì 1 - Môn Địa Lí - Lớp 11 - NH: 2017-2018

[310]
136

Đề cương ôn tập kiểm tra học kì 1 - Môn Anh Văn - Lớp 11 - NH: 2017-2018

[275]
137

Đề cương ôn tập kiểm tra học kì 1 - Môn GDCD - Lớp 11 - NH: 2017-2018

[306]
138

Đề cương ôn tập kiểm tra học kì 1 - Môn Anh văn - Lớp 11 (Chuyên) - NH: 2017-2018

[256]
139

Đề cương ôn tập kiểm tra học kì 1 - Môn Địa Lý - Lớp 11 - NH: 2017-2018

[251]
140

Đề cương ôn tập kiểm tra học kì 1 - Môn tin học - Lớp 11 (Chuyên) - NH: 2017-2018

[329]
141

Đề cương ôn tập kiểm tra học kì 1 - Môn tin học - Lớp 11(CB) - NH: 2017-2018

[912]
142

Đề cương ôn tập kiểm tra học kì 1 - Môn Hóa học 10,11,12 - NH: 2017-2018

[566]
143

Đề cương ôn tập kiểm tra học kì 1 - Môn Sinh học 10,11 - NH: 2017-2018

[388]
144

Đề cương ôn tập kiểm tra học kì 1 - Môn Vật Lí- Lớp 11 - NH: 2017-2018

[347]
145

Đề cương ôn tập kiểm tra học kì 1 - Môn Ngữ Văn - Lớp 11 - NH: 2017-2018

[347]
146

Đề cương ôn tập kiểm tra 1 tiết lần 1 - Học kì 1 - Môn Quốc phòng Lớp 11 - NH: 2017-2018

[297]
147

Kế hoạch kiểm tra - Học kì 1,2 - môn Vật Lý - Lớp 10, 11, 12(Chuyên) - NH: 2017-2018

[389]
148

Đề cương ôn tập kiểm tra 1 tiết lần 1 - Học kì 1 - Môn Lịch sử Lớp 11 - NH: 2017-2018

[247]
149

Đề cương ôn tập kiểm tra 1 tiết lần 1 - Học kì 1 - Môn Địa Lí Lớp 11 - NH: 2017-2018

[254]
150

Đề cương ôn tập kiểm tra 1 tiết lần 1 - Học Kì 1 - Môn Sinh Học 11(CB) - NH: 2017-2018

[394]
151

Đề cương ôn tập kiểm tra 1 tiết lần 1 - Học Kì 1 - Môn Anh Văn 11(CB) - NH: 2017-2018

[285]
152

Đề cương ôn tập kiểm tra 1 tiết lần 1 - Học kì 1 - Môn GDCD Lớp 11 - NH: 2017-2018

[347]
153

Đề cương ôn tập kiểm tra 1 tiết lần 1- Học kì 1 - Môn Tin học 11 CT CB - NH 2017-2018

[442]
154

Đề cương ôn tập thi học kỳ 1 - Môn Hóa học 11 CT Chuyên - NH: 2015-2016

[437]
155

Đề cương ôn tập thi học kỳ 1 - Môn Ngữ Văn 11 (CB) - NH: 2015-2016

[404]
156

Đề cương ôn tập thi học kỳ 1 - Môn Vật lí 10 + 11 (CB) - NH: 2015-2016

[543]
157

Đề cương ôn tập thi học kỳ 1 - Môn Hóa học 11 (CB) - NH: 2015-2016

[464]
158

Đề cương ôn tập thi học kỳ 1 - Môn Tiếng Anh 11 CT Thí điểm - NH: 2015-2016

[443]
159

Đề cương ôn tập thi học kỳ 1 - Môn Tiếng Anh 11 CT Chuẩn - NH: 2015-2016

[424]
160

Đề cương ôn tập thi học kỳ 1 - Môn: Địa lí 11 - NH: 2015 - 2016

[418]
161

Đề cương ôn tâp thi học kỳ 1 - Môn Toán 11 (CT chuẩn) - NH: 2015 - 2016

[511]
STT Tên tài liệu Lượt tải Download
1

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KI II MÔN TOÁN KHOI 12_NĂM HỌC 2019-2020

[904]
2

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KỲ 2 LỚP 12- MÔN LÝ _ 2019-2020

[1113]
3

Đề cương ôn thi học kì II (2019-2020) môn Ngữ văn 12

[66]
4

DE CUONG HỌC KY II- MON HOA- KHOI 12- NAM 2020

[145]
5

ĐỀ CƯƠNG ON TAP HK II MÔN SINH 12CB_19-20

[165]
6

DE CƯƠNG ON TAP HKI 2 MON ĐIA LI LOP 12_NAM HOC 2019 2020

[123]
7

Đề cương ôn tập HKII - Lớp 12 - 2019_2020-GDCD

[131]
8

ĐỀ CƯƠNG MÔN TIẾNG ANH LỚP 12 - HK2 CT THÍ ĐIỂM + CHUYÊN - NH 2019-2020

[140]
9

Đề cương ôn tập HKII Su 12

[163]
10

Bài 36 Duyên hải Nam Trung Bộ_ Môn Địa_Lớp 12_ Từ 27-4 đến 2-5-2020

[216]
11

Bài 36 Duyên hải Nam Trung Bộ_ Môn Địa_Lớp 12_ Từ 27-4 đến 2-5-2020

[200]
12

Bài 36 Duyên hải Nam Trung Bộ_ Môn Địa_Lớp 12_ Từ 27-4 đến 2-5-2020

[212]
13

Bài 35 Bắc Trung Bộ_ Môn Địa_Lớp 12_ Từ 27-4 đến 2-5-2020

[216]
14

Bài 35 Bắc Trung Bộ_ Môn Địa_Lớp 12_ Từ 27-4 đến 2-5-2020

[53]
15

Bài 35 Bắc Trung Bộ_ Môn Địa_Lớp 12_ Từ 27-4 đến 2-5-2020

[224]
16

Đường link bài giảng Units 8 & 9- Tiếng Anh 12 - từ 13.4 - 25.4

[42]
17

Số phận con người_Môn Văn Lớp 12_13-4 đến 18-4

[74]
18

Ông già và biển cả_Môn Văn Lớp 12_13-4 đến 18-4

[70]
19

Đường link_Môn Toán_Lớp 12

[122]
20

unit 14-international organisations_Tiếng Anh lớp 12 Sinh_Lớp 12 Cơ bản_Từ 20 đến 25-4-2020.pptx

[60]
21

UNIT 14 READING_Tiếng Anh 12 Lý 12 Văn_Lớp 12 Cơ bản_Từ 20 dến 25-4-2020.ppt

[56]
22

UNIT 14 READING_Tiếng Anh 12 Lý 12 Văn_Lớp 12 Cơ bản_Từ 20 dến 25-4-2020.doc

[50]
23

Unit 14 international organisations_Tiếng Anh lớp 12 Sinh_Lớp 12 Cơ bản_Từ 20 đến 25-4-2020.docx

[51]
24

UNIT 13_LANGUAGE FOCUS_Tiếng Anh 12 Lý 12 Văn_Lớp 12 Cơ bản_Từ 13 dến 18-4-2020.ppt

[55]
25

UNIT 13_LANGUAGE FOCUS_Tiếng Anh 12 Lý 12 Văn_Lớp 12 Cơ bản_Từ 13 dến 18-4-2020.doc

[48]
26

Unit 13 LF Double Comparative_Tiếng Anh 12 Toán Tin Hóa_Lớp 12 Cơ bản_Từ ngày 13 đến 19-4-2020.pptx

[50]
27

unit 13 Language focus_Tiếng Anh lớp 12 Sinh_Lớp 12 Cơ bản_Từ 20 đến 26-4-2020.pptx.doc

[58]
28

unit 13 Language focus_Tiếng Anh lớp 12 Sinh_Lớp 12 Cơ bản_Từ 20 đến 25-4-2020.pptx

[49]
29

Link video tiết 74 đến 77_Tiếng Anh lớp 12 Cơ bản_Từ 13 đến 25-4-2020.docx

[55]
30

Double Comparatives Grammar_Tiếng Anh 12 Toán Tin Hóa_Lớp 12 Cơ bản_Từ ngày 13 đến 19-4-2020.mp4

[51]
31

double comparative_Tiếng Anh 12 Toán Tin Hóa_Lớp 12 Cơ bản_Từ ngày 13 đến 19-4-2020.doc

[54]
32

Comparison MORE EXERCISE _Tiếng Anh 12 Toán Tin Hóa_Lớp 12 Cơ bản_Từ ngày 13 đến 19-4-2020.doc

[47]
33

Unit 9 Reading_Tiếng Anh 12 Anh_Lớp 12 Chuyên_Từ 13 đến 25-4-2020.key

[49]
34

Unit 9 Language_Tiếng Anh 12 Anh_Lớp 12 Chuyên_Từ 13 đến 25-4-2020.key

[46]
35

Unit 8 writing_Tiếng Anh 12 Anh_Lớp 12 Chuyên_Từ 13 đến 25-4-2020.key

[46]
36

Review 2 units 6,7,8_Tiếng Anh 12 Anh_Lớp 12 Chuyên_Từ 13 đến 25-4-2020.key

[53]
37

Review 1 units 6,7,8_Tiếng Anh 12 Anh_Lớp 12 Chuyên_Từ 13 đến 25-4-2020.key

[50]
38

Link bài giảng Units 8 & 9_Tiếng Anh 12 Anh_Lớp 12 Chuyên_Từ 13 đến 25-4-2020.docx

[55]
39

Link video tiết 80 đến 84 _Tiếng Anh Lớp 11 Cơ bản_Từ 12 đến 25-4-2020.docx

[47]
40

Review 1 units 6,7,8_Tiếng Anh 12 Anh_Lớp 12 Chuyên_Từ 13 đến 25-4-2020

[50]
41

Bài 33 Đồng bằng sông Hồng_Môn Địa_Lớp 12_ Từ 20 đến 25-4-2020.pptx

[50]
42

Bài 33 Đồng bằng sông Hồng_Môn Địa_Lớp 12_ Từ 20 đến 25-4-2020.docx

[58]
43

Bài 32 Trung du miền núi Bắc Bộ_Môn Địa_Lớp 12_ Từ 20 đến 25-4-2020.pptx

[47]
44

Bài 32 Trung du miền núi Bắc Bộ_Môn Địa_Lớp 12_ Từ 20 đến 25-4-2020.docx

[47]
45

Bài 31 Thương mại du lịch_Môn Địa_Lớp 12_ Từ 14 đến 18-4-2020.pptx

[49]
46

Bài 31 Thương mại du lịch_Môn Địa_Lớp 12_ Từ 14 đến 18-4-2020.docx

[62]
47

Bài 31 Ngoại thương 500 tỷ USD_Môn Địa_Lớp 12_ Từ 14 đến 18-4-2020.mp4

[49]
48

Bài 31 Du lịch Việt 2018_Môn Địa_Lớp 12_ Từ 14 đến 18-4-2020.mp4

[50]
49

Bài 30 sự phát triển TTLL_Môn Địa_Lớp 12_ Từ 14 đến

[50]
50

Bài 30 GTVT TTLL_Môn Địa_Lớp 12_ Từ 14 đến 18-4-2020.pptx

[50]
51

Bài 30 GTVT TTLL_Môn Địa_Lớp 12_ Từ 14 đến 18-4-2020.docx

[58]
52

Phuong trinh mat phang_Môn Toán_Lớp 12_Từ ngày 14 đến 18-4-2020

[87]
53

Một số phương pháp tìm nguyên hàm_Môn Toán_Lớp 12_Từ ngày 20 đến 25-4-2020.ppt

[63]
54

MÔN TOÁN HỌC - LỚP 12 - PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG TRONG KHÔNG GIAN - 16H00 NGÀY 11.04.2020.mp4

[73]
55

MÔN TOÁN 12 HỆ TỌA ĐỘ KHÔNG GIAN Thầy Trịnh Thanh Nhàn.mp4

[52]
56

MÔN TOÁN - LỚP 12 - PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG TRONG KHÔNG GIAN (TIẾT 1) - 15H15 NGÀY 02.04.2020.mp4

[59]
57

MÔN TOÁN - LỚP 12 - PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG TRONG KHÔNG GIAN (TIẾT 1) - 15H15 NGÀY 02.04.2020.mp4

[59]
58

Bài 9 - Môn GDCD - Lớp 12 -Từ 20-4 đến 25-4

[63]
59

Bai 8 - Môn GDCD - Lớp 12 - Từ 14-4 đến 18-4

[61]
60

BÀI 8 đến bài 9 - Môn GDCD - Lớp 12 - Từ ngày 14-4 đến ngày 25-4

[63]
61

file liên kết_Môn Hóa_Khôi 12

[77]
62

Bài sắt và hợp chất_Môn Hóa_khối 12_Từ ngày 15-4 đến 18-4

[68]
63

Bài Sắt - Môn Hóa 12 - từ ngày 13_4 đến 18_4

[53]
64

Bài Sắt _Môn Hóa_ Lớp 12 _từ ngày 13-4 đến 18-4

[63]
65

Bài Hợp chất của sắt _ Môn Hóa_ Lớp 12_ từ ngày 20-4 đến 25-4

[64]
66

Bài hệ sinh thái_Môn Sinh_Lớp 12_Từ ngày 14-4 đến 18-4

[61]
67

BAI HỆ SINH THÁI_Môn Sinh_Khối 12_Từ ngày 20-4 đến 25-4

[72]
68

Thực hành diễn đạt trong văn nghị luận_Môn Văn_Lớp 12_20-4 đến 25-4

[69]
69

Số phận con người_Môn Văn_Lớp 12_13-4 đến 18-4

[60]
70

Phong cách ngôn ngữ hành chính_MônVăn_Lớp 12_20-4 đến 25-4

[66]
71

Ông già và biển cả_Môn Văn_Lớp 12_13-4 đến 18-4

[74]
72

Hồn Trương Ba da hàng thịt_Môn Văn_Lớp 12_20-4 đến 25-4

[90]
73

Diễn đạt trong văn nghị luận_Môn Văn_ Lớp 12_20-4 đến 25-4

[74]
74

Bài 24 và bài 26_ Môn Lịch Sử Lớp 12 từ 20 đến 25-4-2020

[63]
75

Bài 24 và bài 26_ Môn Lịch Sử _ Lớp 12 từ 20 đến 25-4-2020

[60]
76

Đường link Bài 23 _ Môn Lịch Sử_ Lớp 12 từ 12 đến 17-4-2020

[60]
77

Bài 23_ Môn Lịch Sử _ Lớp 12 từ 12 đến 17- 4-2020

[69]
78

Bài 23 _ Môn Lịch Sử _ Lớp 12 từ 12 đến 17- 4- 2020

[57]
79

Bài 25_ Môn Lịch Sử_ Lớp 10 từ 12 đến 17-4-2020

[128]
80

Bài 25_ Môn Lịch Sử_ Lớp 10 từ 12 đến 17-4-2020

[133]
81

Bài 25_ Môn Lịch Sử_ Lớp 10 từ 12 đến 17-4-2020

[136]
82

Bài 20 _ Môn Lịch Sử _Lớp 11 từ 12 đến 17-4-2020

[73]
83

Bài 20 _ Môn Lịch Sử _ Lớp 11 từ 12 đến 17-4-2020

[70]
84

tiết 53 đến 54. cơ sở nhiệt động lực học- môn vật lý-lớp 10- từ 12 đến 18.4

[85]
85

tiết 53 đến 54. cơ sở nhiệt động lực học- môn vật lý-lớp 10- từ 12 đến 18.4

[94]
86

bài 32.nhiệt động lực học-môn vât lý-lớp 10- thời gian 12 đến 18.4

[77]
87

TÀI LIỆU 12-VẬT LÝ

[98]
88

Địa lý 12 tuân 28

[54]
89

Tài liệu nội dung kiến thức mới lớp 10,11,12

[449]
90

Đề ôn tập các môn trong tuần nghỉ chống dịch yêu cầu HS hoàn thanh trong thời gian từ 05/4/2020 đến 10/4/2020 lớp 10,11,12

[744]
91

Giới thiệu link học môn vật Lý 12

[98]
92

Nội dung ôn tập GDCD lớp 10,11 và đề luyện thi lớp 12

[282]
93

ĐÁP ÁN BÀI ÔN TẬP LẦN 3 MÔN TIẾNG ANH LỚP 10,11,12

[164]
94

Bộ đề thi môn GDCD lớp 12 năm học 2019-2020

[136]
95

Trắc nghiệm bài 21,22,23 môn Lịch sử lớp 12

[100]
96

Đề cương môn Lịch sử lớp 11,12 năm học 2019-2020

[152]
97

BÀI TẬP TIẾNG ANH ONLINE TUẦN TỪ 24-29:2 khối 10,11,12

[303]
98

Chuyên đề ôn tập môn Anh văn K12

[217]
99

Hướng dẫn học sinh ôn tập ở nhà từ 24 - 29 tháng 2 môn Toán 10,11,12

[394]
100

Hướng dẫn ôn tập môn vật lý từ 24-29/02/2020 lớp 10,11 ; Ma tran 10.11.12

[346]
101

HƯỚNG DẪN TỰ HỌC VĂN 10,11,12 (TUẦN 24.2.2020)

[430]
102

Đề thi thử môn Địa lý THPT QG lớp 12 - năm học 2019-2020

[96]
103

Nội dung ôn tập môn lịch sử 12 cho đến hết ngày 29/2/2020

[88]
104

Nội dung ôn tập môn tin học - 22/02/2020-29/02/2020 10,11,12

[231]
105

50 đề thi thử môn Hóa học lớp 12

[150]
106

Đề cương ôn tập - môn Hóa học từ 22-29/02/2020- NH: 2019-2020 - Lớp 10,11,12

[292]
107

Ôn tập học kì I - môn GDCD lớp 12 năm học 2019-2020

[101]
108

Chuyên đề và đề minh hoạ dành cho học sinh khối 12 tuần từ 17 - 22/2 môn Anh văn

[105]
109

ĐỀ THI THỬ SỐ 3 - NGỮ VĂN 12

[149]
110

Trọng tâm môn toán lớp 10,11,12 năm học 2019-2020

[395]
111

18 đề thi thử môn Sử THPT Quốc gia năm 2020 lớp 12

[83]
112

Đề cương ôn tập 1 tiết khối 10,11,12 + đề thi thử TNTHPT QG môn công dân

[353]
113

Bài ôn tập số 2 môn tiếng Anh 10,11,12

[285]
114

ĐÁP ÁN BÀI ÔN TẬP ONLINE LẦN 1 MÔN TIẾNG ANH 10,11,12

[153]
115

BÀI ÔN TẬP SỐ 1 MÔN TIẾNG ANH 10,11,12

[189]
116

Đề cương ôn thi THPTQG môn Ngữ văn 12

[122]
117

Nội dung ôn tập môn Lịch sử 10,11,12 tuần 22,23 năm học 2019-2020

[835]
118

Nội dung ôn tập môn Toán 10,11,12 tuần 22,23 năm học 2019-2020

[823]
119

Đề cương môn Vật lý giữa học kì II- Lớp 10,11,12 năm học 2019-2020

[749]
120

TÀI LIỆU ÔN THI THPT QUỐC GIA MÔN ĐỊA LÍ NĂM 2019 - 2020 12

[118]
121

Đề cương ôn tập 1 tiết học kì II môn địa lớp 10,11,12 năm học 2019-2020

[474]
122

Nội dung ôn tập môn Sinh học 10,11,12 tuần 22,23 năm học 2019-2020

[424]
123

Nội dung ôn tập môn Hóa học 10,11,12 tuần 22,23 năm học 2019-2020

[449]
124

Nội dung ôn tập môn Công dân lớp 10,11,12 tuần 22,23 năm học 2019-2020

[457]
125

Hướng dẫn tự học môn Ngữ Văn 10,11,12 từ 10/02-16/02/2020

[618]
126

Đề cương ôn tập kiểm tra Học Kỳ 1 - Môn Vật Lý - Lớp 12 - NH: 2019-2020

[109]
127

Đề cương ôn tập kiểm tra Học Kỳ 1 - Môn Hóa Học - Lớp 10,11,12 CB + Chuyên NH: 2019-2020

[169]
128

Đề cương ôn tập kiểm tra Học Kỳ 1 - Môn Anh Văn - Lớp 10,11,12 CB + Chuyên + Thí điểm NH: 2019-2020

[304]
129

Đề cương ôn tập kiểm tra Học Kỳ 1 - Môn Công Dân - Lớp 10,11,12- NH: 2019-2020

[144]
130

Đề cương ôn tập kiểm tra 1 tiết - Học Kỳ 1 - Môn Anh Văn - Lớp 12CB (Lần 2)- NH: 2019-2020

[95]
131

Đề cương ôn tập kiểm tra 1 tiết - Học Kỳ 1 - Môn Anh Văn - Lớp 12CB- NH: 2019-2020

[130]
132

Đề cương ôn tập kiểm tra 1 tiết - Học Kỳ 1 - Môn Địa Lí - Lớp 12- NH: 2019-2020

[166]
133

Đề cương ôn tập kiểm tra 1 tiết - Học Kỳ 1 - Môn Địa Lí - Lớp 12- NH: 201-2020

[120]
134

Đề cương ôn tập kiểm tra Học Kỳ 2 - Môn Hóa học- Lớp 10,11,12- NH: 2018-2019

[290]
135

Đề cương ôn tập kiểm tra Học Kỳ 2 - Môn Anh Văn- Lớp 12(Chuyên)- NH: 2018-2019

[185]
136

Đề cương ôn tập kiểm tra Học Kỳ 2 - Môn Công Dân- Lớp 10,11,12 - NH: 2018-2019

[267]
137

Đề cương ôn tập kiểm tra Học Kỳ 2 - Môn Ngữ Văn- Lớp 10,11,12 - NH: 2018-2019

[277]
138

Đề cương ôn tập kiểm tra Học Kỳ 1 - Môn Hóa Học- Lớp 12 - NH: 2018-2019

[234]
139

Đề cương ôn tập kiểm tra Học Kỳ 1 - Môn Lịch sử- Lớp 12 - NH: 2018-2019

[252]
140

Đề cương ôn tập kiểm tra Học Kỳ 1 - Môn Anh Văn- Lớp 12 Chuyên - NH: 2018-2019

[234]
141

Đề cương ôn tập kiểm tra Học Kỳ 1 - Môn Công Dân - Lớp 12 - NH: 2018-2019

[248]
142

Đề cương ôn tập kiểm tra 1 tiết - bài số 2- học kì 1 - Môn Anh Văn - Lớp 12 Chuyên - NH: 2018-2019

[202]
143

Đề cương ôn tập kiểm tra Học Kỳ 1 - Môn Văn - Lớp 12 - NH: 2018-2019

[971]
144

Đề cương ôn tập kiểm tra 1 tiết - Học Kỳ 1 - Môn Văn - Bài viết số 3- Lớp 12 - NH: 2018-2019

[208]
145

Đề cương ôn tập kiểm tra 1 tiết - Học Kỳ 1 - Môn GDCD- Lớp 12 - NH: 2018-2019

[231]
146

Đề cương ôn tập kiểm tra 1 tiết - Lần 1 - Học kì 1 - Môn Lịch Sử- Lớp 12CB- NH: 2018-2019

[161]
147

Đề cương ôn tập kiểm tra 1 tiết - Lần 1 - Học kì 1 - Môn Anh văn - Lớp 12CB- NH: 2018-2019

[229]
148

Đề cương ôn tập kiểm tra lần 1- Học kì 1 - Môn Hóa Học- Lớp 12CB - NH: 2018-2019

[241]
149

Đề cương ôn tập kiểm tra 1 tiết - Học Kỳ 1 - Môn Anh Văn - Lớp 12CB - NH: 2018-2019

[202]
150

Đề cương ôn tập kiểm tra giữa học kì 1 - Môn Sinh Học- Lớp 12CB - NH: 2018-2019

[243]
151

Đề cương ôn tập kiểm tra 1 tiết - bài số 1- học kì 1 - Môn Hóa Học - Lớp 10,11,12 - NH: 2018-2019

[249]
152

Đề cương ôn tập kiểm tra học kì 2 - Môn Văn - Lớp 12 - NH: 2017-2018

[281]
153

Đề cương ôn tập kiểm tra học kì 2 - Môn Địa Lí - Lớp 12 - NH: 2017-2018

[313]
154

Đề cương ôn tập kiểm tra học kì 2 - Môn GDCD - Lớp 12 - NH: 2017-2018

[296]
155

Câu hỏi trắc nghiệm - Tham khảo kiểm tra 1 tiết - Môn Lịch Sử - Lớp 12

[327]
156

Đề cương ôn tập kiểm tra 1 tiết - Học kì 2 - Môn Lịch Sử Lớp 12 - NH: 2017-2018

[274]
157

Đề cương ôn tập kiểm tra học kì 1 - Môn Lịch Sử- Lớp 11,12 - NH: 2017-2018

[422]
158

Đề cương ôn tập kiểm tra học kì 1 - Môn GDCD - Lớp 12 - NH: 2017-2018

[291]
159

Đề cương ôn tập kiểm tra 1 tiết lần 2 - Học kì 1 - Môn Anh Văn Lớp 12 - NH: 2017-2018

[326]
160

Đề cương ôn tập kiểm tra học kì 1 - Môn Hóa học 10,11,12 - NH: 2017-2018

[566]
161

Đề cương ôn tập kiểm tra học kì 1 - Môn Vật Lí- Lớp 12 - NH: 2017-2018

[360]
162

Đề cương ôn tập kiểm tra học kì 1 - Môn Ngữ Văn - Lớp 12 - NH: 2017-2018

[389]
163

Đề cương ôn tập kiểm tra 1 tiết lần 1 - Học kì 1 - Môn Quốc phòng Lớp 12 - NH: 2017-2018

[256]
164

Kế hoạch kiểm tra - Học kì 1,2 - môn Vật Lý - Lớp 10, 11, 12(Chuyên) - NH: 2017-2018

[389]
165

Đề cương ôn tập kiểm tra 1 tiết lần 1 - Học Kì 1 - Môn GDCD 12 - NH: 2017-2018

[229]
166

Đề cương ôn tập kiểm tra 1 tiết lần 1- Học kì 1 - Môn Anh Văn 12 (CB) - NH: 2017-2018

[267]
167

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT Chuyên - NH: 2012-2013

[504]
168

Đề cương ôn tập thi học kỳ 1 - Môn Địa lí 12 - NH: 2015-2016

[347]
169

Đề cương ôn tập thi học kỳ 1 - Môn Hóa học 12 (CB) - NH: 2015-2016

[427]
170

Đề cương ôn tập thi học kỳ 1 - Môn Sinh học 12 (CB) - NH: 2015-2016

[460]
171

Đề cương ôn tập thi học kỳ 1 - Môn Ngữ Văn 12 (CB) - NH: 2015-2016

[429]
172

Đề cương ôn tập thi học kỳ 1 - Môn Tin học 12 (CB) - NH: 2015-2016

[380]
STT Tên tài liệu Lượt tải Download
1

Kiểm tra thực hành Word, PPT 28/06/2020

[49]
2

Đề kiểm tra đội tuyển môn Tin học 1- 5.2020

[52]
3

Khảo sát đội tuyển môn Hóa 05.2020

[58]
4

Khảo sát đội tuyển môn Lịch sử 05.2020

[39]
5

Khảo sát đội tuyển môn Địa lý 05.2020

[47]
6

Một số luu7 ý các em trong khi tập luyện ở nhà_Môn TD

[59]
7

https://drive.google.com/file/d/1oAzA-BED_hzozXuxnCQ1K8rMiKfjzifx/view?usp=drivesdk

[124]
8

DẠY HỌC TRÊN TRUYỀN HÌNH- MÔN TOÁN - HỆ TỌA ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN - TIẾT 3.mp4

[54]
9

Môn Sử từ 20-25/4/2020

[70]
10

UNIT 9 - CITIES OF THE FUTURE - READING

[50]
11

Nội dung tự học Môn Lịch sử cho cả 3 khối(trong thòi gian nghỉ dịch Covid 19

[75]
12

HƯỚNG DẪN TỰ HỌC MÔN NGỮ VĂN HSG LẦN 1

[72]
13

Bài tập môn tin học Word

[100]
14

ÔN TẬP MÔN VĂN TỪ 24.2 ĐẾN 29.2.2020

[93]
15

Bài tập tuần 22,23 môn tin học

[104]
16

Đề thi tuyển sinh vào trường THPT Chuyên Bảo Lộc các năm

[166]
17

Đề thi mẫu hóa Australia

[193]
18

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP BÀI VIẾT SỐ 1 (MÔN NGỮ VĂN)

[229]
19

Lịch kiểm tra môn văn HKI năm học 2018-2019

[232]
20

Tài liệu tập huấn dạy học gắn với nghiên cứu KHKT của học sinh trường chuyên

[228]
21

Tài liệu hướng dẫn KHKT trong buổi tập huấn 16.8.2017

[253]
22

Tài liệu tham khảo đề tài đạt giải cao trong cuộc thi sáng tạo KHKT năm 2017 của Nguyễn Thị Anh Thư

[237]
23

Tài liệu hướng dẫn thi KHKT

[539]