Đồng chí Ngô Quang Hợp – Bí thư Đoàn trường THPT Chuyên Bảo Lộc trúng cử BCH, Ủy viên Ban Thường vụ Thành đoàn TP. Bảo Lộc nhiệm kỳ 2022 – 2027

Ngày đăng: 07:20 13/05/2022

Ngày 12/05/2022 tại hội trường Thành ủy thành phố Bảo Lộc, Thành đoàn Thành phố Bảo Lộc tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2022 – 2027.

       Tại phiên làm việc vào buổi sáng, Đại hội đã thông qua các báo cáo trình tại Đại hội. Đại hội đã tiến hành bầu trực tiếp chức danh Bí thư Thành Đoàn Bảo Lộc khóa VI, nhiệm kỳ 2022 - 2027. Theo đó, đồng chí Nguyễn Hà Thanh được Đại hội tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Thành Đoàn Bảo Lộc nhiệm kỳ 2022 – 2027 đồng thời Đại hội cũng đã tổ chức bầu 25 đồng chí vào BCH Thành đoàn và bầu 07 đồng chí vào Ban thường vụ Thành đoàn. Theo đó, đồng chí Ngô Quang Hợp – Bí thư đoàn trường THPT Chuyên Bảo Lộc được bầu giữ nhiệm vụ BCH thành đoàn và Ban thường vụ Thành đoàn nhiệm kì 2022 – 2027.

Ban chấp hành thành đoàn khóa VI – Nhiệm kì 2022 – 2027

Đoàn đại biểu Đoàn trường THPT Chuyên Bảo Lộc

Đại biểu tham dự đại hội

            Đây thực sự là một vinh dự lớn lao đối với nhà trường và cá nhân đồng chí, đồng thời là một trách nhiệm mới đối với đồng chí Ngô Quang Hợp là đại diện của khối các Trường học tham gia Ban Thường vụ thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của Đảng và tổ chức giao phó.

          

 

Tin liên quan