STT Tên tài liệu Lượt tải Download
1

DE CUONG ON TAP KTHK I _VATLI 10CB_NH 2020-2021

[1067]
2

DE CUONG ON TAP KTHK I_VAT LI 10 CHUYÊN_2020 - 2021

[978]
3

ĐỀ CƯƠNG ÔN TAP KT HỌC KÌ II lop 10- MON LÝ _2019 - 2020

[1695]
4

tiết 55 đến 56.chất kêt tinh và biến dạng nhiệt-môn vat ly-lop 10- từ 20 đến 26.4

[504]
5

tiết 55 đến 56.chất kêt tinh và biến dạng nhiệt-môn vat ly-lop 10- từ 20 đến 26.4

[446]
6

tiết 53 đến 54. cơ sở nhiệt động lực học- môn vật lý-lớp 10- từ 12 đến 18.4

[504]
7

tiết 53 đến 54. cơ sở nhiệt động lực học- môn vật lý-lớp 10- từ 12 đến 18.4

[524]
8

bài 34. sự nở vì nhiêt-môn vat ly-lop 10-tư 20 đến 26.4

[506]
9

bài 33.chat ket tinh- môn vật lý- lớp 10- từ 20 đến 26.4

[490]
10

bài 32.nhiệt động lực học-môn vât lý-lớp 10- thời gian 12 đến 18.4

[437]
11

TÀI LIỆU 10-VẬT LÝ

[648]
12

Giới thiệu link học môn vật Lý 10

[558]
13

Hướng dẫn ôn tập môn vật lý từ 24-29/02/2020 lớp 10,11 ; Ma tran 10.11.12

[803]
14

Đề cương môn Vật lý giữa học kì II- Lớp 10,11,12 năm học 2019-2020

[1197]
15

Đề cương ôn tập kiểm tra Học Kỳ 1 - Môn Vật Lý - Lớp 10 - NH: 2019-2020

[661]
16

Đề cương ôn tập kiểm tra Học Kỳ 1 - Môn Vật Lí - Lớp 10,11 - NH: 2018-2019

[749]
17

Đề cương ôn tập kiểm tra học kì 1 - Môn Vật Lí- Lớp 10 - NH: 2017-2018

[911]
18

Kế hoạch kiểm tra - Học kì 1,2 - môn Vật Lý - Lớp 10, 11, 12(Chuyên) - NH: 2017-2018

[771]
19

Đề cương ôn tập thi học kỳ 1 - Môn Vật lí 10 + 11 (CB) - NH: 2015-2016

[895]
STT Tên tài liệu Lượt tải Download
1

DE CUONG ON TAP KTHK I _VATLI 11CB_NH 2020-2021

[934]
2

DE CUONG ON TAP KTHK I _VATLI 11CHUYEN_NH 2020-2021

[884]
3

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KI II lop 11 - MÔN LÝ _ NĂM HỌC 2019 - 2020

[1233]
4

TÀI LIỆU 11-VẬT LÝ

[552]
5

Giới thiệu link học môn vật lý 11

[465]
6

Hướng dẫn ôn tập môn vật lý từ 24-29/02/2020 lớp 10,11 ; Ma tran 10.11.12

[803]
7

Đề cương môn Vật lý giữa học kì II- Lớp 10,11,12 năm học 2019-2020

[1197]
8

Đề cương ôn tập kiểm tra Học Kỳ 1 - Môn Vật Lý - Lớp 11 - NH: 2019-2020

[564]
9

Đề cương ôn tập kiểm tra Học Kỳ 1 - Môn Vật Lí - Lớp 10,11 - NH: 2018-2019

[749]
10

Đề cương ôn tập kiểm tra học kì 1 - Môn Vật Lí- Lớp 11 - NH: 2017-2018

[875]
11

Kế hoạch kiểm tra - Học kì 1,2 - môn Vật Lý - Lớp 10, 11, 12(Chuyên) - NH: 2017-2018

[771]
12

Đề cương ôn tập thi học kỳ 1 - Môn Vật lí 10 + 11 (CB) - NH: 2015-2016

[895]
STT Tên tài liệu Lượt tải Download
1

DE CUONG ON TAP KTHK I _VATLI 12_NH 2020-2021

[910]
2

tiết 53 đến 54. cơ sở nhiệt động lực học- môn vật lý-lớp 10- từ 12 đến 18.4

[504]
3

tiết 53 đến 54. cơ sở nhiệt động lực học- môn vật lý-lớp 10- từ 12 đến 18.4

[524]
4

bài 32.nhiệt động lực học-môn vât lý-lớp 10- thời gian 12 đến 18.4

[437]
5

TÀI LIỆU 12-VẬT LÝ

[618]
6

Giới thiệu link học môn vật Lý 12

[469]
7

Hướng dẫn ôn tập môn vật lý từ 24-29/02/2020 lớp 10,11 ; Ma tran 10.11.12

[803]
8

Đề cương môn Vật lý giữa học kì II- Lớp 10,11,12 năm học 2019-2020

[1197]
9

Đề cương ôn tập kiểm tra Học Kỳ 1 - Môn Vật Lý - Lớp 12 - NH: 2019-2020

[531]
10

Đề cương ôn tập kiểm tra học kì 1 - Môn Vật Lí- Lớp 12 - NH: 2017-2018

[800]
11

Kế hoạch kiểm tra - Học kì 1,2 - môn Vật Lý - Lớp 10, 11, 12(Chuyên) - NH: 2017-2018

[771]
STT Tên tài liệu Lượt tải Download

Liên kết chuyên mục

thoi khoa bieuket qua hoc tap

kho tai lieulich cong tac

Thống kê truy cập

Đang trực tuyến 10
Hôm nay 782
Tháng này 4538
Tổng truy cập 1655186
Website hoạt động từ 11/2018