STT Tên tài liệu Lượt tải Download
1

Đề cương KHKI -2020-2021 10 Cơ bản

[1163]
2

Đề cương KHKI -2020-2021 - 10 Chuyên

[1089]
3

ĐE CUONG HOC KY II- MON HOA - LOP 10 CHUYEN- NAM 2020

[762]
4

DE CUONG HOC KY II- MON HOA- KHOI 10 CO BAN- NAM 2020

[649]
5

ÔN TẬP NHÓM VIA_Môn Hóa_Khối 10-Từ ngày 15-4 đến 25-4

[508]
6

File liên kêt_Môn Hóa_Khối 10

[555]
7

Bài oxi-ozon_Môn Hóa_Lớp 10_ từ 1-4 đến 20-4

[517]
8

Bài Oxi_Môn Hóa_Khối 10_Từ ngày 14-4 đến 18-4

[451]
9

Bài Lưu Hunh_Môn Hóa_Khối 10_ Từ 20-4 đến 25-4

[465]
10

Đề cương ôn tập - môn Hóa học từ 22-29/02/2020- NH: 2019-2020 - Lớp 10,11,12

[753]
11

Nội dung ôn tập môn Hóa học 10,11,12 tuần 22,23 năm học 2019-2020

[856]
12

Đề cương ôn tập kiểm tra Học Kỳ 1 - Môn Hóa Học - Lớp 10,11,12 CB + Chuyên NH: 2019-2020

[659]
13

Đề cương ôn tập kiểm tra Học Kỳ 2 - Môn Hóa học- Lớp 10,11,12- NH: 2018-2019

[722]
14

Đề cương ôn tập kiểm tra Học Kỳ 1 - Môn Hóa Học- Lớp 10 (Chuyên) - NH: 2018-2019

[905]
15

Đề cương ôn tập kiểm tra 1 tiết - Học Kỳ 1 - Môn Hóa - Lớp 10CB - NH: 2018-2019

[853]
16

Đề cương ôn tập kiểm tra 1 tiết học kì 1- bài số 1 - Môn Hóa Học - Lớp 10 - NH: 2018-2019

[716]
17

Đề cương ôn tập kiểm tra 1 tiết - bài số 1- học kì 1 - Môn Hóa Học - Lớp 10,11,12 - NH: 2018-2019

[647]
18

Đề cương ôn tập kiểm tra học kì 1 - Môn Hóa học 10,11,12 - NH: 2017-2018

[1099]
19

Đề cương ôn tập kiểm tra 1 tiết lần 2 - Học kì 1 - Môn Hóa Học Lớp 10(Chuyên) - NH: 2017-2018

[999]
20

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT Chuyên - NH: 2012-2013

[1409]
21

Đề cương ôn tập thi học kỳ 1 - Môn Hóa học 10 CT Chuyên - NH: 2015-2016

[1011]
STT Tên tài liệu Lượt tải Download
1

DE CUONG ON TAP KTHK I_HÓA 11CB_NH 2020-2021

[963]
2

DE CUONG ON TAP KTHK I_HÓA 11 CHUYEN_NH 2020-2021

[902]
3

DE CUONG ON TAP HOC KY II- MON HOA - LOP 11 CO BAN- NAM 2020

[982]
4

Hợp chất của sắt_Môn Hóa_Lớp 11 Chuyên_Từ 20-4 đến 25-4

[436]
5

file liên kết_Môn Hóa_Khôi 11

[461]
6

Bài este_Môn Hóa_lớp 11 Chuyên_từ ngày 14-4 đến 25-4

[399]
7

Bài BenZen và đồng đẳng_Môn Hóa_Lớp 11 Từ ngày 14-4 đến 18-4

[420]
8

Bài benzen và đồng đẳng_Môn Hóa_Khói 11- từ 13-4đến 22-4

[441]
9

Bài benzen và đồng đẳng_Môn Hóa_Khói 11- từ 13-4đến 22-4

[415]
10

BÀI ANCOL_môn hóa_Khói 11_từ ngày 15-4 đến 25-4

[454]
11

Ancol_Môn Hóa_Lớp 11 CB_ Từ 20-4 đến 25-4

[456]
12

Đề cương ôn tập - môn Hóa học từ 22-29/02/2020- NH: 2019-2020 - Lớp 10,11,12

[753]
13

Nội dung ôn tập môn Hóa học 10,11,12 tuần 22,23 năm học 2019-2020

[856]
14

Đề cương ôn tập kiểm tra Học Kỳ 1 - Môn Hóa Học - Lớp 10,11,12 CB + Chuyên NH: 2019-2020

[659]
15

Đề cương ôn tập kiểm tra Học Kỳ 2 - Môn Hóa học- Lớp 10,11,12- NH: 2018-2019

[722]
16

Đề cương ôn tập kiểm tra Học Kỳ 1 - Môn Hóa học - Lớp 11 Chuyên - NH: 2018-2019

[805]
17

Đề cương ôn tập kiểm tra 1 tiết - Lần 1 - Môn Hóa Học- Lớp 11- NH: 2018-2019

[1614]
18

Đề cương ôn tập kiểm tra 1 tiết - bài số 1- học kì 1 - Môn Hóa Học - Lớp 10,11,12 - NH: 2018-2019

[647]
19

Đề cương ôn tập kiểm tra học kì 1 - Môn Hóa học 10,11,12 - NH: 2017-2018

[1099]
20

Đề cương ôn tập thi học kỳ 1 - Môn Hóa học 11 CT Chuyên - NH: 2015-2016

[958]
21

Đề cương ôn tập thi học kỳ 1 - Môn Hóa học 11 (CB) - NH: 2015-2016

[983]
STT Tên tài liệu Lượt tải Download
1

DE CUONG ON TAP KTHK I_HÓA 12_NH 2020-2021

[938]
2

DE CUONG HỌC KY II- MON HOA- KHOI 12- NAM 2020

[603]
3

file liên kết_Môn Hóa_Khôi 12

[526]
4

Bài sắt và hợp chất_Môn Hóa_khối 12_Từ ngày 15-4 đến 18-4

[439]
5

Bài Sắt - Môn Hóa 12 - từ ngày 13_4 đến 18_4

[395]
6

Bài Sắt _Môn Hóa_ Lớp 12 _từ ngày 13-4 đến 18-4

[395]
7

Bài Hợp chất của sắt _ Môn Hóa_ Lớp 12_ từ ngày 20-4 đến 25-4

[457]
8

50 đề thi thử môn Hóa học lớp 12

[537]
9

Đề cương ôn tập - môn Hóa học từ 22-29/02/2020- NH: 2019-2020 - Lớp 10,11,12

[753]
10

Nội dung ôn tập môn Hóa học 10,11,12 tuần 22,23 năm học 2019-2020

[856]
11

Đề cương ôn tập kiểm tra Học Kỳ 1 - Môn Hóa Học - Lớp 10,11,12 CB + Chuyên NH: 2019-2020

[659]
12

Đề cương ôn tập kiểm tra Học Kỳ 2 - Môn Hóa học- Lớp 10,11,12- NH: 2018-2019

[722]
13

Đề cương ôn tập kiểm tra Học Kỳ 1 - Môn Hóa Học- Lớp 12 - NH: 2018-2019

[673]
14

Đề cương ôn tập kiểm tra lần 1- Học kì 1 - Môn Hóa Học- Lớp 12CB - NH: 2018-2019

[568]
15

Đề cương ôn tập kiểm tra 1 tiết - bài số 1- học kì 1 - Môn Hóa Học - Lớp 10,11,12 - NH: 2018-2019

[647]
16

Đề cương ôn tập kiểm tra học kì 1 - Môn Hóa học 10,11,12 - NH: 2017-2018

[1099]
17

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT Chuyên - NH: 2012-2013

[1409]
18

Đề cương ôn tập thi học kỳ 1 - Môn Hóa học 12 (CB) - NH: 2015-2016

[869]
STT Tên tài liệu Lượt tải Download
1

Đề thi mẫu hóa Australia

[650]

Liên kết chuyên mục

thoi khoa bieuket qua hoc tap

kho tai lieulich cong tac

Thống kê truy cập

Đang trực tuyến 6
Hôm nay 787
Tháng này 4543
Tổng truy cập 1655191
Website hoạt động từ 11/2018