Tổ chuyên môn

Ngày đăng: 10:34 12/03/2019

1. Tổ Toán

TT

HỌ TÊN

NĂM SINH

HỌC HÀM

HỌC VỊ

CHỨC VỤ

GHI CHÚ

1

Hoàng Tuấn

Anh

1976

ĐHSP Toán – Ths QLGD

Hiệu trưởng

 

2

Trần Quốc

An

1980

ĐHSP Toán – Ths Toán

TTCM

 

3

Nguyễn Văn

Giang

1981

ĐHSP Toán – Ths Toán

Giáo viên

 

4

Lê Duy

Tuấn

1978

ĐHSP Toán – Ths Toán

Giáo viên

 

5

Trần Hữu

Phú

1962

ĐHSP Toán

Giáo viên

 

6

Đỗ Lê Hải

Thụy

1985

ĐHSP Toán – Ths Toán

Giáo viên

 

7

Trương  Công

Hùng

1991

ĐHSP Toán – Ths Toán

Giáo viên

 

8

Võ Thị

Quỳnh

1992

ĐHSP Toán – Ths Toán

Giáo viên

 

9

Ngô Thị

Vân

1995

ĐHSP Toán

Giáo viên

 

2. Tổ Lý – Tin

3. Tổ Hóa – Sinh

STT

HỌ TÊN

 

NĂM SINH

HỌC HÀM

HỌC VỊ

CHỨC VỤ

GHI CHÚ

1

Đặng Cao

Vân

1962

ĐHSP Sinh – Ths QLGD

P. Hiệu trưởng

 

2

Phùng T.Phương

Lan

1975

ĐHSP Hóa – Ths Hóa

P. Hiệu trưởng

 

3

Vũ Hiền

Nhân

1972

ĐHNL KTNN – Ths QLGD

P. Hiệu trưởng

 

4

Lê Văn

Chung

1980

ĐHSP Hóa – Ths Hóa

TTCM

 

5

Lê Hoàn

Ngọc

1986

ĐHSP Hóa – Ths Hóa

Giáo viên

 

6

Lê Thị

1994

ĐHSP Hóa

Giáo viên

 

7

Tăng Thị Nhật

Minh

1980

ĐHSP Sinh – Ths Sinh

Giáo viên

 

8

Đinh Bạt

Thiệu

1990

ĐHSP Sinh

Giáo viên

 

9

Phạm Thị Minh

Châu

1973

ĐHNL KTNN

Giáo viên

 

10

Phạm Thị Thúy

Hằng

1994

ĐHSP Sinh

Giáo viên

 

11

Nguyễn Thị Diệu

Huyền

1991

ĐHSP Hóa

Giáo viên

 

12

Phạm Thị Thanh

1996

ĐHSP Hóa – Ths Hóa

Giáo viên

 

13

Nguyễn Thanh

Tâm

1982

ĐHSP Hóa – Ths Hóa

Giáo viên

 

 

4. Tổ Ngữ văn

STT

HỌ TÊN

 

NĂM SINH

HỌC HÀM

HỌC VỊ

CHỨC VỤ

GHI CHÚ

1

Nguyễn Thị Bảo

Trâm

1974

ĐH Văn – Ths Văn

TTCM

 

2

Lê Thị Hồng

Nhạn

1976

ĐHSP Văn – Ths Văn

Giáo viên

 

3

Phạm Thị Hồng

Duyên

1988

ĐHSP Văn – Ths Văn

Giáo viên

 

4

Nguyễn Thị Thanh

Trầm

1980

ĐH Văn – Ths Văn

CTCĐ

Giáo viên

 

5

Nguyễn Thị Bảo

Thu

1971

ĐH Văn – Ths Văn

Giáo viên

 

6

Nguyễn Thị

Dịu

1995

ĐH Văn – Ths Văn

Giáo viên

 

7

Nguyễn Thị Thanh

Thủy

1977

ĐHSP Văn

Giáo viên

 

 

5. Tổ Ngoại ngữ

STT

 

HỌ TÊN

 

NĂM SINH

HỌC HÀM

HỌC VỊ

CHỨC VỤ

GHI CHÚ

1

Phạm Thị Mai

Anh

1978

ĐHSP Anh

TTCM

 

2

Nguyễn Anh

Trang

1978

ĐHSP Anh

Giáo viên

 

3

Phan Văn

Ẩn

1973

ĐHSP Anh

Giáo viên

 

4

Nguyễn Thị

Hoa

1979

ĐHSP Anh – Ths Anh

Giáo viên

 

5

Nguyễn Thị

Quỳnh

1989

ĐHSP Anh – Ths Anh

Giáo viên

 

6

Nguyễn Thị Anh

Đào

1993

ĐH Anh

Giáo viên

 

7

Vũ Thị

Lan

1993

ĐHSP Anh

Giáo viên

 

8

Hồ Xuân

Tiên

1989

ĐHSP Anh

 

 

6. Tổ Sử - Địa – GDCD – Thể dục - QGQP

STT

 

HỌ TÊN

 

NĂM SINH

HỌC HÀM

HỌC VỊ

CHỨC VỤ

GHI CHÚ

1

Nguyễn Văn

Đông

1976

ĐHSP GDTC

TTCM

 

2

Nguyễn Hoàng

Giang

1991

ĐHSP GDTC

Giáo viên

 

3

Đỗ Duy

Khánh

1994

ĐHSP GDTC

Giáo viên

 

4

Chu Quý

Hợi

1983

ĐHSP Sử - ĐH GDQPAN

BTĐ, Giáo viên

 

5

Bùi Trung

Dũng

1985

ĐHSP Sử- ĐH GDQPAN

Giáo viên

 

6

Đoàn Minh

Nhi

1975

ĐHSP Sử - Ths Sử

Giáo viên

 

7

Tạ Thị Hoàng

1983

ĐHSP Sử - Ths Sử

Giáo viên

 

8

Cù Thị

Nga

1991

ĐHSP Địa

Giáo viên

 

9

Lê Kim

Thư

1992

ĐHSP Địa

Giáo viên

 

10

Nguyễn Thị

Thủy

1989

ĐHSP GDCT

Giáo viên

 

 

7. Tổ Văn phòng

STT

 

HỌ TÊN

 

NĂM SINH

HỌC HÀM

HỌC VỊ

CHỨC VỤ

GHI CHÚ

1

Nguyễn Thị Hồng

Liên

1972

ĐHSP Văn - TCVTLT

TTVP-VT

 

2

Lê Thu

Nguyệt

1974

ĐH Kế toán

Nhân viên

 

3

Nguyễn Thị

Thu

1980

CĐ Thư viện - thông tin

Nhân viên

 

4

Phạm Thị

Thủy

1989

ĐH Thư viện - thông tin

Nhân viên

 

5

Phan Thị

Hằng

1992

Y sĩ đa khoa

Nhân viên

 

6

Đặng Văn

Chiến

1965

 

Nhân viên

 

7

Phan Duy

Trinh

1964

 

Nhân viên

 

 8. Ban chấp hành Công đoàn

9. Ban chấp hành đoàn trường

10. Ban đại diện cha mẹ học sinh

Liên kết chuyên mục

thoi khoa bieuket qua hoc tap

kho tai lieulich cong tac

Thống kê truy cập

Đang trực tuyến 9
Hôm nay 843
Tháng này 4599
Tổng truy cập 1655247
Website hoạt động từ 11/2018