https://drive.google.com/open?id=1Yj1XC4OIK2W3M6-v7oLypyDG1f5H8wKf

Số/Ký hiệu Văn bản chỉ đạo của Sở GD-ĐT Lâm Đồng
Ngày ban hành 01/01/2019
Người ký
Trích yếu https://drive.google.com/open?id=1Yj1XC4OIK2W3M6-v7oLypyDG1f5H8wKf
Cơ quan ban hành Sở giáo dục đào tạo lâm đồng
Tải văn bản: []
Văn bản khác
Số hiệu Trích yếu
810/SGDĐT-CTTT Hưởng ứng phòng chống thiên tai
1140/HDLN-BHXH-SGDĐT Hướng dẫn liên ngành bảo hiểm y tế HS, SV năm học 2017-2018
740/KH-SGDĐT Học sinh với ý tưởng khởi nghiệp năm 2020
836/SGDĐT-KHTC V/v thực hiện các khoản thu trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo năm học 2019-2020 và năm học 2020-2021
2015/BHXH-PT V/v hướng dẫn bổ sung BHYT HSSV năm học 2015 - 2016
36/2017/TT-BGDĐT Ban Hành Quy Chế Thực Hiện Công Khai Đối Với Cơ Sở Giáo Dục Và Đào Tạo Thuộc Hệ Thống Giáo Dục Quốc Dân
833/KH-CTTT V/v tăng cường giải pháp phòng, chống tai nạn đuối nước và đảm bảo trật tự an toàn giao thông cho học sinh
2941/SGDĐT-PCHSSV Thực hiện bảo hiểm y tế cho học sinh, sinh viên
64/2017/NQ-HĐND về việc quy định chế độ hỗ trợ đối với giáo viên, học sinh đoạt giải tại các cuộc thi
828/SGDĐT-CTTT Tuần lễ quốc gia nước sạch
833/SGDĐT-CTTT Tăng cường thực thi Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá và hưởng ứng ngày Thế giới không thuốc lá 31/5/2020, Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá 25-31/4/2020
833/KH-CTTT Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá