Ban Hành Quy Chế Thực Hiện Công Khai Đối Với Cơ Sở Giáo Dục Và Đào Tạo Thuộc Hệ Thống Giáo Dục Quốc Dân

Số/Ký hiệu 36/2017/TT-BGDĐT
Ngày ban hành 28/12/2017
Người ký Thủ trưởng
Trích yếu Ban Hành Quy Chế Thực Hiện Công Khai Đối Với Cơ Sở Giáo Dục Và Đào Tạo Thuộc Hệ Thống Giáo Dục Quốc Dân
Cơ quan ban hành
Tải văn bản: 362017tt-bgddt.doc [859 bytes]
Văn bản khác
Số hiệu Trích yếu
1244/SGDĐT-GDTrH Hoạt động NCKH và Cuộc thi khoa học kỹ thuật năm 2020 - 2021
216/QĐ-THPT CBL Quy tắc ứng xử trong trường học
833/SGDĐT-CTTT Tăng cường thực thi Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá và hưởng ứng ngày Thế giới không thuốc lá 31/5/2020, Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá 25-31/4/2020
833/KH-CTTT Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá
64/2017/NQ-HĐND về việc quy định chế độ hỗ trợ đối với giáo viên, học sinh đoạt giải tại các cuộc thi
467/QĐ-SGDĐT Quyết định ban hành về thể lệ cuộc thi "Học sinh với ý tưởng khởi nghiệp" năm 2020
1140/HDLN-BHXH-SGDĐT Hướng dẫn liên ngành bảo hiểm y tế HS, SV năm học 2017-2018
1873/SGDĐT-KTKĐCLGD Hướng dẫn tổ chức thi chọn HSG năm học 2020 - 2021
1891/SGDĐT-CTTT Ngày tưởng niệm các nạn nhân do tai nạn giao thông năm 2020
04/TSQS-BCH Tuyển chọn nguồn đào tạo phi công quân sự năm học 2021 - 2022
836/SGDĐT-KHTC V/v thực hiện các khoản thu trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo năm học 2019-2020 và năm học 2020-2021
2941/SGDĐT-PCHSSV Thực hiện bảo hiểm y tế cho học sinh, sinh viên
833/KH-CTTT V/v tăng cường giải pháp phòng, chống tai nạn đuối nước và đảm bảo trật tự an toàn giao thông cho học sinh
810/SGDĐT-CTTT Hưởng ứng phòng chống thiên tai
828/SGDĐT-CTTT Tuần lễ quốc gia nước sạch
2015/BHXH-PT V/v hướng dẫn bổ sung BHYT HSSV năm học 2015 - 2016
Văn bản chỉ đạo của Sở GD-ĐT Lâm Đồng https://drive.google.com/open?id=1Yj1XC4OIK2W3M6-v7oLypyDG1f5H8wKf
740/KH-SGDĐT Học sinh với ý tưởng khởi nghiệp năm 2020