về việc quy định chế độ hỗ trợ đối với giáo viên, học sinh đoạt giải tại các cuộc thi

Số/Ký hiệu 64/2017/NQ-HĐND
Ngày ban hành 08/12/2017
Người ký CHỦ TỊCH TRẦN ĐỨC QUẬN
Trích yếu về việc quy định chế độ hỗ trợ đối với giáo viên, học sinh đoạt giải tại các cuộc thi
Cơ quan ban hành HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG
Tải văn bản: 642017nq-hdnd.pdf [1.08 KB]
Văn bản khác
Số hiệu Trích yếu
36/2017/TT-BGDĐT Ban Hành Quy Chế Thực Hiện Công Khai Đối Với Cơ Sở Giáo Dục Và Đào Tạo Thuộc Hệ Thống Giáo Dục Quốc Dân
828/SGDĐT-CTTT Tuần lễ quốc gia nước sạch
Văn bản chỉ đạo của Sở GD-ĐT Lâm Đồng https://drive.google.com/open?id=1Yj1XC4OIK2W3M6-v7oLypyDG1f5H8wKf
810/SGDĐT-CTTT Hưởng ứng phòng chống thiên tai
833/SGDĐT-CTTT Tăng cường thực thi Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá và hưởng ứng ngày Thế giới không thuốc lá 31/5/2020, Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá 25-31/4/2020
833/KH-CTTT V/v tăng cường giải pháp phòng, chống tai nạn đuối nước và đảm bảo trật tự an toàn giao thông cho học sinh
833/KH-CTTT Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá
836/SGDĐT-KHTC V/v thực hiện các khoản thu trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo năm học 2019-2020 và năm học 2020-2021
740/KH-SGDĐT Học sinh với ý tưởng khởi nghiệp năm 2020
2941/SGDĐT-PCHSSV Thực hiện bảo hiểm y tế cho học sinh, sinh viên
2015/BHXH-PT V/v hướng dẫn bổ sung BHYT HSSV năm học 2015 - 2016
1140/HDLN-BHXH-SGDĐT Hướng dẫn liên ngành bảo hiểm y tế HS, SV năm học 2017-2018