Văn bản Pháp quy

STT Số hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 2215/KH-SGDĐT 19/11/2020 Tổ chức giải thể thao học sinh tỉnh Lâm Đồng tham gia Hội khỏe Phù đổng toàn quốc năm học 2020- 2021
2 2182/SGDĐT-TCCB 16/11/2020 V/V nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với viên chức
3 1901/KH-SGDĐT 18/10/2020 Kế hoạch Tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh năm học 2020-2021
4 1906/SGDĐT-CNTT 18/10/2020 Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2020-2021
5 1244/SGDĐT-GDTrH 19/07/2020 Hoạt động NCKH và Cuộc thi khoa học kỹ thuật năm 2020 - 2021
6 1891/SGDĐT-CTTT 15/10/2020 Ngày tưởng niệm các nạn nhân do tai nạn giao thông năm 2020
7 1873/SGDĐT-KTKĐCLGD 13/10/2020 Hướng dẫn tổ chức thi chọn HSG năm học 2020 - 2021
8 04/TSQS-BCH 20/09/2020 Tuyển chọn nguồn đào tạo phi công quân sự năm học 2021 - 2022
9 467/QĐ-SGDĐT 01/07/2020 Quyết định ban hành về thể lệ cuộc thi "Học sinh với ý tưởng khởi nghiệp" năm 2020
10 216/QĐ-THPT CBL 10/11/2019 Quy tắc ứng xử trong trường học
11 833/KH-CTTT 19/05/2020 V/v tăng cường giải pháp phòng, chống tai nạn đuối nước và đảm bảo trật tự an toàn giao thông cho học sinh
12 833/SGDĐT-CTTT 18/05/2020 Tăng cường thực thi Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá và hưởng ứng ngày Thế giới không thuốc lá 31/5/2020, Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá 25-31/4/2020
13 836/SGDĐT-KHTC 18/05/2020 V/v thực hiện các khoản thu trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo năm học 2019-2020 và năm học 2020-2021
14 810/SGDĐT-CTTT 14/05/2020 Hưởng ứng phòng chống thiên tai
15 828/SGDĐT-CTTT 18/05/2020 Tuần lễ quốc gia nước sạch
16 833/KH-CTTT 18/05/2020 Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá
17 740/KH-SGDĐT 13/12/2019 Học sinh với ý tưởng khởi nghiệp năm 2020
18 Văn bản chỉ đạo của Sở GD-ĐT Lâm Đồng 31/12/2018 https://drive.google.com/open?id=1Yj1XC4OIK2W3M6-v7oLypyDG1f5H8wKf
19 36/2017/TT-BGDĐT 27/12/2017 Ban Hành Quy Chế Thực Hiện Công Khai Đối Với Cơ Sở Giáo Dục Và Đào Tạo Thuộc Hệ Thống Giáo Dục Quốc Dân
20 64/2017/NQ-HĐND 07/12/2017 về việc quy định chế độ hỗ trợ đối với giáo viên, học sinh đoạt giải tại các cuộc thi
21 1140/HDLN-BHXH-SGDĐT 08/08/2017 Hướng dẫn liên ngành bảo hiểm y tế HS, SV năm học 2017-2018
22 2015/BHXH-PT 24/09/2015 V/v hướng dẫn bổ sung BHYT HSSV năm học 2015 - 2016
23 2941/SGDĐT-PCHSSV 16/09/2015 Thực hiện bảo hiểm y tế cho học sinh, sinh viên