Văn bản Pháp quy

STT Số hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 833/KH-CTTT 20/05/2020 V/v tăng cường giải pháp phòng, chống tai nạn đuối nước và đảm bảo trật tự an toàn giao thông cho học sinh
2 833/SGDĐT-CTTT 19/05/2020 Tăng cường thực thi Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá và hưởng ứng ngày Thế giới không thuốc lá 31/5/2020, Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá 25-31/4/2020
3 836/SGDĐT-KHTC 19/05/2020 V/v thực hiện các khoản thu trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo năm học 2019-2020 và năm học 2020-2021
4 810/SGDĐT-CTTT 15/05/2020 Hưởng ứng phòng chống thiên tai
5 828/SGDĐT-CTTT 19/05/2020 Tuần lễ quốc gia nước sạch
6 833/KH-CTTT 19/05/2020 Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá
7 740/KH-SGDĐT 14/12/1901 Học sinh với ý tưởng khởi nghiệp năm 2020
8 Văn bản chỉ đạo của Sở GD-ĐT Lâm Đồng 01/01/2019 https://drive.google.com/open?id=1Yj1XC4OIK2W3M6-v7oLypyDG1f5H8wKf
9 36/2017/TT-BGDĐT 28/12/2017 Ban Hành Quy Chế Thực Hiện Công Khai Đối Với Cơ Sở Giáo Dục Và Đào Tạo Thuộc Hệ Thống Giáo Dục Quốc Dân
10 64/2017/NQ-HĐND 08/12/2017 về việc quy định chế độ hỗ trợ đối với giáo viên, học sinh đoạt giải tại các cuộc thi
11 1140/HDLN-BHXH-SGDĐT 09/08/2017 Hướng dẫn liên ngành bảo hiểm y tế HS, SV năm học 2017-2018
12 2015/BHXH-PT 24/09/2015 V/v hướng dẫn bổ sung BHYT HSSV năm học 2015 - 2016
13 2941/SGDĐT-PCHSSV 16/09/2015 Thực hiện bảo hiểm y tế cho học sinh, sinh viên