STT Tên tài liệu Lượt tải Download
1

de cuong hk2 lop 10chuyên

[142]
2

ĐỀ CƯƠNG ÔN TAP KT HỌC KÌ II lop 10- MON LÝ _2019 - 2020

[1188]
3

tiết 55 đến 56.chất kêt tinh và biến dạng nhiệt-môn vat ly-lop 10- từ 20 đến 26.4

[119]
4

tiết 55 đến 56.chất kêt tinh và biến dạng nhiệt-môn vat ly-lop 10- từ 20 đến 26.4

[106]
5

tiết 53 đến 54. cơ sở nhiệt động lực học- môn vật lý-lớp 10- từ 12 đến 18.4

[115]
6

tiết 53 đến 54. cơ sở nhiệt động lực học- môn vật lý-lớp 10- từ 12 đến 18.4

[126]
7

bài 34. sự nở vì nhiêt-môn vat ly-lop 10-tư 20 đến 26.4

[124]
8

bài 33.chat ket tinh- môn vật lý- lớp 10- từ 20 đến 26.4

[112]
9

bài 32.nhiệt động lực học-môn vât lý-lớp 10- thời gian 12 đến 18.4

[101]
10

TÀI LIỆU 10-VẬT LÝ

[186]
11

Giới thiệu link học môn vật Lý 10

[179]
12

Hướng dẫn ôn tập môn vật lý từ 24-29/02/2020 lớp 10,11 ; Ma tran 10.11.12

[379]
13

Đề cương môn Vật lý giữa học kì II- Lớp 10,11,12 năm học 2019-2020

[775]
14

Đề cương ôn tập kiểm tra Học Kỳ 1 - Môn Vật Lý - Lớp 10 - NH: 2019-2020

[217]
15

Đề cương ôn tập kiểm tra Học Kỳ 1 - Môn Vật Lí - Lớp 10,11 - NH: 2018-2019

[322]
16

Đề cương ôn tập kiểm tra học kì 1 - Môn Vật Lí- Lớp 10 - NH: 2017-2018

[435]
17

Kế hoạch kiểm tra - Học kì 1,2 - môn Vật Lý - Lớp 10, 11, 12(Chuyên) - NH: 2017-2018

[414]
18

Đề cương ôn tập thi học kỳ 1 - Môn Vật lí 10 + 11 (CB) - NH: 2015-2016

[579]
STT Tên tài liệu Lượt tải Download
1

de cuong hk 2 lop 11 chuyên

[134]
2

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KI II lop 11 - MÔN LÝ _ NĂM HỌC 2019 - 2020

[861]
3

TÀI LIỆU 11-VẬT LÝ

[158]
4

Giới thiệu link học môn vật lý 11

[127]
5

Hướng dẫn ôn tập môn vật lý từ 24-29/02/2020 lớp 10,11 ; Ma tran 10.11.12

[379]
6

Đề cương môn Vật lý giữa học kì II- Lớp 10,11,12 năm học 2019-2020

[775]
7

Đề cương ôn tập kiểm tra Học Kỳ 1 - Môn Vật Lý - Lớp 11 - NH: 2019-2020

[191]
8

Đề cương ôn tập kiểm tra Học Kỳ 1 - Môn Vật Lí - Lớp 10,11 - NH: 2018-2019

[322]
9

Đề cương ôn tập kiểm tra học kì 1 - Môn Vật Lí- Lớp 11 - NH: 2017-2018

[416]
10

Kế hoạch kiểm tra - Học kì 1,2 - môn Vật Lý - Lớp 10, 11, 12(Chuyên) - NH: 2017-2018

[414]
11

Đề cương ôn tập thi học kỳ 1 - Môn Vật lí 10 + 11 (CB) - NH: 2015-2016

[579]
STT Tên tài liệu Lượt tải Download
1

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KỲ 2 LỚP 12- MÔN LÝ _ 2019-2020

[1146]
2

tiết 53 đến 54. cơ sở nhiệt động lực học- môn vật lý-lớp 10- từ 12 đến 18.4

[115]
3

tiết 53 đến 54. cơ sở nhiệt động lực học- môn vật lý-lớp 10- từ 12 đến 18.4

[126]
4

bài 32.nhiệt động lực học-môn vât lý-lớp 10- thời gian 12 đến 18.4

[101]
5

TÀI LIỆU 12-VẬT LÝ

[163]
6

Giới thiệu link học môn vật Lý 12

[137]
7

Hướng dẫn ôn tập môn vật lý từ 24-29/02/2020 lớp 10,11 ; Ma tran 10.11.12

[379]
8

Đề cương môn Vật lý giữa học kì II- Lớp 10,11,12 năm học 2019-2020

[775]
9

Đề cương ôn tập kiểm tra Học Kỳ 1 - Môn Vật Lý - Lớp 12 - NH: 2019-2020

[139]
10

Đề cương ôn tập kiểm tra học kì 1 - Môn Vật Lí- Lớp 12 - NH: 2017-2018

[413]
11

Kế hoạch kiểm tra - Học kì 1,2 - môn Vật Lý - Lớp 10, 11, 12(Chuyên) - NH: 2017-2018

[414]
STT Tên tài liệu Lượt tải Download