STT Tên tài liệu Lượt tải Download
1

de cuong hk2 lop 10chuyên

[115]
2

ĐỀ CƯƠNG ÔN TAP KT HỌC KÌ II lop 10- MON LÝ _2019 - 2020

[1155]
3

tiết 55 đến 56.chất kêt tinh và biến dạng nhiệt-môn vat ly-lop 10- từ 20 đến 26.4

[83]
4

tiết 55 đến 56.chất kêt tinh và biến dạng nhiệt-môn vat ly-lop 10- từ 20 đến 26.4

[72]
5

tiết 53 đến 54. cơ sở nhiệt động lực học- môn vật lý-lớp 10- từ 12 đến 18.4

[85]
6

tiết 53 đến 54. cơ sở nhiệt động lực học- môn vật lý-lớp 10- từ 12 đến 18.4

[94]
7

bài 34. sự nở vì nhiêt-môn vat ly-lop 10-tư 20 đến 26.4

[82]
8

bài 33.chat ket tinh- môn vật lý- lớp 10- từ 20 đến 26.4

[76]
9

bài 32.nhiệt động lực học-môn vât lý-lớp 10- thời gian 12 đến 18.4

[77]
10

TÀI LIỆU 10-VẬT LÝ

[149]
11

Giới thiệu link học môn vật Lý 10

[133]
12

Hướng dẫn ôn tập môn vật lý từ 24-29/02/2020 lớp 10,11 ; Ma tran 10.11.12

[346]
13

Đề cương môn Vật lý giữa học kì II- Lớp 10,11,12 năm học 2019-2020

[749]
14

Đề cương ôn tập kiểm tra Học Kỳ 1 - Môn Vật Lý - Lớp 10 - NH: 2019-2020

[149]
15

Đề cương ôn tập kiểm tra Học Kỳ 1 - Môn Vật Lí - Lớp 10,11 - NH: 2018-2019

[286]
16

Đề cương ôn tập kiểm tra học kì 1 - Môn Vật Lí- Lớp 10 - NH: 2017-2018

[363]
17

Kế hoạch kiểm tra - Học kì 1,2 - môn Vật Lý - Lớp 10, 11, 12(Chuyên) - NH: 2017-2018

[389]
18

Đề cương ôn tập thi học kỳ 1 - Môn Vật lí 10 + 11 (CB) - NH: 2015-2016

[543]
STT Tên tài liệu Lượt tải Download
1

de cuong hk 2 lop 11 chuyên

[81]
2

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KI II lop 11 - MÔN LÝ _ NĂM HỌC 2019 - 2020

[826]
3

TÀI LIỆU 11-VẬT LÝ

[111]
4

Giới thiệu link học môn vật lý 11

[89]
5

Hướng dẫn ôn tập môn vật lý từ 24-29/02/2020 lớp 10,11 ; Ma tran 10.11.12

[346]
6

Đề cương môn Vật lý giữa học kì II- Lớp 10,11,12 năm học 2019-2020

[749]
7

Đề cương ôn tập kiểm tra Học Kỳ 1 - Môn Vật Lý - Lớp 11 - NH: 2019-2020

[123]
8

Đề cương ôn tập kiểm tra Học Kỳ 1 - Môn Vật Lí - Lớp 10,11 - NH: 2018-2019

[286]
9

Đề cương ôn tập kiểm tra học kì 1 - Môn Vật Lí- Lớp 11 - NH: 2017-2018

[347]
10

Kế hoạch kiểm tra - Học kì 1,2 - môn Vật Lý - Lớp 10, 11, 12(Chuyên) - NH: 2017-2018

[389]
11

Đề cương ôn tập thi học kỳ 1 - Môn Vật lí 10 + 11 (CB) - NH: 2015-2016

[543]
STT Tên tài liệu Lượt tải Download
1

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KỲ 2 LỚP 12- MÔN LÝ _ 2019-2020

[1113]
2

tiết 53 đến 54. cơ sở nhiệt động lực học- môn vật lý-lớp 10- từ 12 đến 18.4

[85]
3

tiết 53 đến 54. cơ sở nhiệt động lực học- môn vật lý-lớp 10- từ 12 đến 18.4

[94]
4

bài 32.nhiệt động lực học-môn vât lý-lớp 10- thời gian 12 đến 18.4

[77]
5

TÀI LIỆU 12-VẬT LÝ

[98]
6

Giới thiệu link học môn vật Lý 12

[98]
7

Hướng dẫn ôn tập môn vật lý từ 24-29/02/2020 lớp 10,11 ; Ma tran 10.11.12

[346]
8

Đề cương môn Vật lý giữa học kì II- Lớp 10,11,12 năm học 2019-2020

[749]
9

Đề cương ôn tập kiểm tra Học Kỳ 1 - Môn Vật Lý - Lớp 12 - NH: 2019-2020

[109]
10

Đề cương ôn tập kiểm tra học kì 1 - Môn Vật Lí- Lớp 12 - NH: 2017-2018

[360]
11

Kế hoạch kiểm tra - Học kì 1,2 - môn Vật Lý - Lớp 10, 11, 12(Chuyên) - NH: 2017-2018

[389]
STT Tên tài liệu Lượt tải Download