STT Tên tài liệu Lượt tải Download
1

ĐỀ CƯƠNG HỌC KÌ 2 MÔN TOÁN 10 CHUYEN _NAM HỌC 2019 - 2020

[775]
2

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KI II MÔN TOÁN 10 CB_NĂM HỌC 2019-2020

[201]
3

Đường link_Bài 1 đến bài 6_Môn toán_Lớp 10

[127]
4

Hàm số lượng giác_Môn Toán_Lớp 10 Chuyên_Từ ngày 14 đến 18-4-2020.ppt

[116]
5

Phương trình đường thẳng_Môn Toán_Lớp 10_Từ ngày 14 đến 18-4-2020.pptx

[127]
6

Luyện tập bài Phương trình đường thẳng_Môn Toán_Lớp 10_Từ ngày 14 đến ngày 18-4-2020.pdf

[123]
7

Luyện tập bài Cung và góc lượng giác_Môn Toán_Lớp 10_Từ ngày 14 đến ngày 18-4-2020.pdf

[101]
8

Cung va goc luong giac_Môn Toán_Lớp 10_Từ 14 đến 18-4-2020.pptx

[92]
9

Bài 1 môn Toán tiết 27 lớp 10

[275]
10

Hướng dẫn học sinh ôn tập ở nhà từ 24 - 29 tháng 2 môn Toán 10,11,12

[409]
11

Trọng tâm môn toán lớp 10,11,12 năm học 2019-2020

[414]
12

Nội dung ôn tập môn Toán 10,11,12 tuần 22,23 năm học 2019-2020

[843]
13

Đề cương ôn tập thi học kỳ 1 - Môn Toán 10 (CT chuẩn) (Mới) - NH: 2015 - 2016

[647]
STT Tên tài liệu Lượt tải Download
1

ĐỀ CƯƠNG HỌC KỲ 2 MÔN TOÁN 11CB_NĂM HỌC 2019-2020

[1089]
2

ĐỀ CƯƠNG HỌC KỲ 2 MÔN TOÁN 11 CHUYÊN _NĂM HỌC 2019-2020

[99]
3

Đường link_Bài 1 đến bài 5_Môn Toán_Lớp 11_CT chuẩn

[91]
4

Nguyên hàm_Môn Toán_Lớp 11_Từ ngày 14

[89]
5

Khối tròn xoay_Môn Toán_Lớp 11 Chuyên_.pptx

[72]
6

Quy tac tinh dao ham_Môn Toán_Lớp 11_Từ 20 đến 25-4-2020.ppt

[82]
7

Luyện tập bài PTĐT vuông góc với MP_Môn Toán_Lớp 11_Từ ngày 20 đến 25-4-2020.ppt

[80]
8

Duong thang vuong goc voi mat phang_Môn Toán_Lớp 11_Từ ngày 14 đến 18-4-2020.ppt

[70]
9

Định nghĩa và ý nghĩa của đạo hàm_Môn Toán_Lớp 11_Từ 14 đến 18-4-2020.ppt

[80]
10

MÔN TOÁN HỌC - LỚP 12 - PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG TRONG KHÔNG GIAN - 16H00 NGÀY 11.04.2020.mp4

[87]
11

Hướng dẫn học sinh ôn tập ở nhà từ 24 - 29 tháng 2 môn Toán 10,11,12

[409]
12

Trọng tâm môn toán lớp 10,11,12 năm học 2019-2020

[414]
13

Nội dung ôn tập môn Toán 10,11,12 tuần 22,23 năm học 2019-2020

[843]
14

Đề cương ôn tâp thi học kỳ 1 - Môn Toán 11 (CT chuẩn) - NH: 2015 - 2016

[539]
STT Tên tài liệu Lượt tải Download
1

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KI II MÔN TOÁN KHOI 12_NĂM HỌC 2019-2020

[913]
2

Đường link_Môn Toán_Lớp 12

[134]
3

Phuong trinh mat phang_Môn Toán_Lớp 12_Từ ngày 14 đến 18-4-2020

[97]
4

Một số phương pháp tìm nguyên hàm_Môn Toán_Lớp 12_Từ ngày 20 đến 25-4-2020.ppt

[78]
5

MÔN TOÁN HỌC - LỚP 12 - PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG TRONG KHÔNG GIAN - 16H00 NGÀY 11.04.2020.mp4

[87]
6

MÔN TOÁN 12 HỆ TỌA ĐỘ KHÔNG GIAN Thầy Trịnh Thanh Nhàn.mp4

[61]
7

MÔN TOÁN - LỚP 12 - PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG TRONG KHÔNG GIAN (TIẾT 1) - 15H15 NGÀY 02.04.2020.mp4

[73]
8

MÔN TOÁN - LỚP 12 - PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG TRONG KHÔNG GIAN (TIẾT 1) - 15H15 NGÀY 02.04.2020.mp4

[67]
9

Hướng dẫn học sinh ôn tập ở nhà từ 24 - 29 tháng 2 môn Toán 10,11,12

[409]
10

Trọng tâm môn toán lớp 10,11,12 năm học 2019-2020

[414]
11

Nội dung ôn tập môn Toán 10,11,12 tuần 22,23 năm học 2019-2020

[843]
STT Tên tài liệu Lượt tải Download
1

DẠY HỌC TRÊN TRUYỀN HÌNH- MÔN TOÁN - HỆ TỌA ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN - TIẾT 3.mp4

[73]