STT Tên tài liệu Lượt tải Download
1

DE CUONG ONTAP KTHKI_TOAN 10 CHUYEN_NH 2020 - 2021

[861]
2

DE CUONG ON TAP KTHK I_TOAN 10CB_NH 2020-2021

[344]
3

Đường link_Bài 1 đến bài 6_Môn toán_Lớp 10

[319]
4

Hàm số lượng giác_Môn Toán_Lớp 10 Chuyên_Từ ngày 14 đến 18-4-2020.ppt

[343]
5

Phương trình đường thẳng_Môn Toán_Lớp 10_Từ ngày 14 đến 18-4-2020.pptx

[318]
6

Luyện tập bài Phương trình đường thẳng_Môn Toán_Lớp 10_Từ ngày 14 đến ngày 18-4-2020.pdf

[310]
7

Luyện tập bài Cung và góc lượng giác_Môn Toán_Lớp 10_Từ ngày 14 đến ngày 18-4-2020.pdf

[268]
8

Cung va goc luong giac_Môn Toán_Lớp 10_Từ 14 đến 18-4-2020.pptx

[265]
9

Bài 1 môn Toán tiết 27 lớp 10

[626]
10

Hướng dẫn học sinh ôn tập ở nhà từ 24 - 29 tháng 2 môn Toán 10,11,12

[613]
11

Trọng tâm môn toán lớp 10,11,12 năm học 2019-2020

[656]
12

Nội dung ôn tập môn Toán 10,11,12 tuần 22,23 năm học 2019-2020

[1061]
STT Tên tài liệu Lượt tải Download
1

DE CUONG ON TAP KTHK I_TOAN 11CB_NH 2020-2021

[856]
2

DE CUONG ON TAP KTHK I_TOAN 11CHUYEN_NH 2020-2021

[727]
3

Đường link_Bài 1 đến bài 5_Môn Toán_Lớp 11_CT chuẩn

[264]
4

Nguyên hàm_Môn Toán_Lớp 11_Từ ngày 14

[248]
5

Khối tròn xoay_Môn Toán_Lớp 11 Chuyên_.pptx

[248]
6

Quy tac tinh dao ham_Môn Toán_Lớp 11_Từ 20 đến 25-4-2020.ppt

[263]
7

Luyện tập bài PTĐT vuông góc với MP_Môn Toán_Lớp 11_Từ ngày 20 đến 25-4-2020.ppt

[249]
8

Duong thang vuong goc voi mat phang_Môn Toán_Lớp 11_Từ ngày 14 đến 18-4-2020.ppt

[219]
9

Định nghĩa và ý nghĩa của đạo hàm_Môn Toán_Lớp 11_Từ 14 đến 18-4-2020.ppt

[224]
10

MÔN TOÁN HỌC - LỚP 12 - PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG TRONG KHÔNG GIAN - 16H00 NGÀY 11.04.2020.mp4

[263]
11

Hướng dẫn học sinh ôn tập ở nhà từ 24 - 29 tháng 2 môn Toán 10,11,12

[613]
12

Trọng tâm môn toán lớp 10,11,12 năm học 2019-2020

[656]
13

Nội dung ôn tập môn Toán 10,11,12 tuần 22,23 năm học 2019-2020

[1061]
STT Tên tài liệu Lượt tải Download
1

DE CUONG ON TAP TOAN 12 HKI NAM HOC 2020-2021

[812]
2

Đường link_Môn Toán_Lớp 12

[349]
3

Phuong trinh mat phang_Môn Toán_Lớp 12_Từ ngày 14 đến 18-4-2020

[266]
4

Một số phương pháp tìm nguyên hàm_Môn Toán_Lớp 12_Từ ngày 20 đến 25-4-2020.ppt

[246]
5

MÔN TOÁN HỌC - LỚP 12 - PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG TRONG KHÔNG GIAN - 16H00 NGÀY 11.04.2020.mp4

[263]
6

MÔN TOÁN 12 HỆ TỌA ĐỘ KHÔNG GIAN Thầy Trịnh Thanh Nhàn.mp4

[203]
7

MÔN TOÁN - LỚP 12 - PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG TRONG KHÔNG GIAN (TIẾT 1) - 15H15 NGÀY 02.04.2020.mp4

[240]
8

MÔN TOÁN - LỚP 12 - PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG TRONG KHÔNG GIAN (TIẾT 1) - 15H15 NGÀY 02.04.2020.mp4

[238]
9

Hướng dẫn học sinh ôn tập ở nhà từ 24 - 29 tháng 2 môn Toán 10,11,12

[613]
10

Trọng tâm môn toán lớp 10,11,12 năm học 2019-2020

[656]
11

Nội dung ôn tập môn Toán 10,11,12 tuần 22,23 năm học 2019-2020

[1061]
STT Tên tài liệu Lượt tải Download
1

DẠY HỌC TRÊN TRUYỀN HÌNH- MÔN TOÁN - HỆ TỌA ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN - TIẾT 3.mp4

[271]