STT Tên tài liệu Lượt tải Download
1

Thi thực hành word lớp 10 Toán

[97]
2

Thực hành word01 lop 10

[425]
3

Nội dung ôn tập môn tin học - 22/02/2020-29/02/2020 10,11,12

[231]
4

Đề cương ôn tập kiểm tra Học Kỳ 2 - Môn Tin Học- Lớp 10- NH: 2018-2019

[258]
5

Đề cương ôn tập kiểm tra học kì 1 - Môn tin học - Lớp 10 (Chuyên) - NH: 2017-2018

[364]
6

Đề cương ôn tập kiểm tra học kì 1 - Môn tin học - Lớp 10 (MOS) - NH: 2017-2018

[350]
7

Đề cương ôn tập thi học kỳ 1 - Môn Tin học 10 (CB) - NH: 2015-2016

[474]
STT Tên tài liệu Lượt tải Download
1

Nội dung ôn tập môn tin học - 22/02/2020-29/02/2020 10,11,12

[231]
2

Đề cương ôn tập kiểm tra học kì 1 - Môn tin học - Lớp 11 (Chuyên) - NH: 2017-2018

[329]
3

Đề cương ôn tập kiểm tra học kì 1 - Môn tin học - Lớp 11(CB) - NH: 2017-2018

[912]
4

Đề cương ôn tập kiểm tra 1 tiết lần 1- Học kì 1 - Môn Tin học 11 CT CB - NH 2017-2018

[442]
STT Tên tài liệu Lượt tải Download
1

Nội dung ôn tập môn tin học - 22/02/2020-29/02/2020 10,11,12

[231]
2

Đề cương ôn tập thi học kỳ 1 - Môn Tin học 12 (CB) - NH: 2015-2016

[380]
STT Tên tài liệu Lượt tải Download
1

Kiểm tra thực hành Word, PPT 28/06/2020

[49]
2

Đề kiểm tra đội tuyển môn Tin học 1- 5.2020

[52]
3

HƯỚNG DẪN TỰ HỌC MÔN NGỮ VĂN HSG LẦN 1

[72]
4

Bài tập môn tin học Word

[100]
5

Bài tập tuần 22,23 môn tin học

[103]