STT Tên tài liệu Lượt tải Download
1

ĐỀ CƯƠNG ON TAP HKII MÔN SINH 10 CHUYÊN_19-20

[96]
2

ĐỀ CƯƠNG ON TAP HK II MÔN SINH-KHÔI 10CB_19-20

[114]
3

Bài virus và bệnh truyền nhiễm_Môn Sinh_Khối 10_Từ ngày 14-4 đến 18-4

[146]
4

BAI VIRUS VÀ BỆNH TRUYỀN NHIỄM_Môn Sinh_KHoi 10_từ ngày 14-4 đên 18-4

[148]
5

Bài trao đổi nước ở thực vật_Môn Sinh_ Lớp 10 CHUYÊN_ Từ ngày 14-4 đến 18-4

[90]
6

Bài các yếu tố ảnh hưởng đến vi sinh vât_Môn Sinh_Khối 10_Từ ngày 14-4 đến 18-4

[112]
7

Bai cac yeu to anh huong den vi sinh vatMôn Sinh_Khối 10_từ ngày 14-4 đến 18-4

[96]
8

Đề cương 1 tiết 10,11 môn sinh học

[297]
9

Nội dung ôn tập môn Sinh học 10,11,12 tuần 22,23 năm học 2019-2020

[424]
10

Đề cương ôn tập kiểm tra giữa học kì 1 - Môn Sinh Học- Lớp 10CB - NH: 2018-2019

[245]
11

Đề cương ôn tập kiểm tra học kì 1 - Môn Sinh học 10,11 - NH: 2017-2018

[388]
12

Đề cương ôn tập thi giữa học kỳ 1 - Môn Sinh học 10 - NH: 2017-2018

[278]
13

Đề cương ôn tập thi học kỳ 1 - Môn Sinh học 10 CT Chuyên - NH: 2015-2016

[443]
STT Tên tài liệu Lượt tải Download
1

Khảo sát đội tuyển môn Sinh 05.2020 lớp 11

[46]
2

ĐỀ CƯƠNG ON TAP HK2 MON SINH 11CB_19-20

[104]
3

ĐỀ CƯƠNG ON TAP HK II MÔN SINH 11CHUYÊN_19-20

[62]
4

Bài tap tinh_Môn Sinh_Khối 11-Từ ngày 20-4 đến 25-4

[80]
5

Bài sinh trưởng và phát triển ở thực vật_Môn Sinh_Khối 11_Từ ngày 14-4 đến 18-4

[70]
6

Bài sinh truong va phat trien o thuc vat_MÔn Sinh_Khối 11_Từ ngày 20-4 đến 25-4

[74]
7

Đề cương 1 tiết 10,11 môn sinh học

[297]
8

Nội dung ôn tập môn Sinh học 10,11,12 tuần 22,23 năm học 2019-2020

[424]
9

Đề cương ôn tập kiểm tra giữa học kì 1- Môn Sinh Học- Lớp 11CB - NH: 2018-2019

[217]
10

Đề cương ôn tập kiểm tra học kì 1 - Môn Sinh học 10,11 - NH: 2017-2018

[388]
11

Đề cương ôn tập kiểm tra 1 tiết lần 1 - Học Kì 1 - Môn Sinh Học 11(CB) - NH: 2017-2018

[394]
STT Tên tài liệu Lượt tải Download
1

ĐỀ CƯƠNG ON TAP HK II MÔN SINH 12CB_19-20

[165]
2

Bài hệ sinh thái_Môn Sinh_Lớp 12_Từ ngày 14-4 đến 18-4

[61]
3

BAI HỆ SINH THÁI_Môn Sinh_Khối 12_Từ ngày 20-4 đến 25-4

[72]
4

Nội dung ôn tập môn Sinh học 10,11,12 tuần 22,23 năm học 2019-2020

[424]
5

Đề cương ôn tập kiểm tra giữa học kì 1 - Môn Sinh Học- Lớp 12CB - NH: 2018-2019

[243]
6

Đề cương ôn tập thi học kỳ 1 - Môn Sinh học 12 (CB) - NH: 2015-2016

[460]
STT Tên tài liệu Lượt tải Download