STT Tên tài liệu Lượt tải Download
1

Đề cương ôn thi học kì II (2019-2020) môn Ngữ văn10

[133]
2

Trao duyên_ Môn Văn_Lớp 10_20-4 đến 25-4

[310]
3

Trao duyên_ Môn Văn_Lớp 10_20-4 đến 25-4

[151]
4

Thơ chữ Hán và Truyện Kiều (Chuyên)_Môn Văn_Lớp 10_13-4 đến 18-4

[96]
5

Thơ chữ Hán và truyện Kiều (Chuyên)_ Môn Văn_Lớp 10_20-4 đến 25-4

[85]
6

Phong cách ngôn ngữ nghệ thuật _Môn Văn_Khối 10 _Ngày 14-4_18-4

[92]
7

Đề văn nghị luận_Môn Văn_Lớp 10_20-4 đến 25-4

[116]
8

HƯỚNG DẪN TỰ HỌC VĂN 10,11,12 (TUẦN 24.2.2020)

[446]
9

Hướng dẫn tự học môn Ngữ Văn 10,11,12 từ 10/02-16/02/2020

[633]
10

Đề cương ôn tập kiểm tra Học Kỳ 1 - Môn Anh Văn - Lớp 10,11 CB + Chuyên- NH: 2019-2020

[153]
11

Đề cương ôn tập kiểm tra Học Kỳ 2 - Môn Ngữ Văn- Lớp 10,11,12 - NH: 2018-2019

[292]
12

Đề cương ôn tập kiểm tra Học Kỳ 1 - Môn Văn- Lớp 10 - NH: 2018-2019

[278]
13

Đề cương ôn tập kiểm tra 1 tiết - Học Kỳ 1 - Môn Văn - Bài viết số 3- Lớp 10 - NH: 2018-2019

[256]
14

Đề cương ôn tập kiểm tra học kì 2 - Môn Văn - Lớp 10 - NH: 2017-2018

[347]
15

Đề cương ôn tập kiểm tra học kì 1 - Môn Ngữ Văn - Lớp 10 - NH: 2017-2018

[396]
16

Đề cương ôn tập thi học kỳ 1 - Môn Ngữ Văn 10 (CB) - NH: 2015-2016

[463]
STT Tên tài liệu Lượt tải Download
1

Đề cương ôn thi học kì II (2019-2020) môn Ngữ văn 11

[77]
2

Những biểu tượng nghệ thuật trong hành trình thơ HÀn Mặc Tử (Chuyên)_Môn Văn_Lớp 11_20-4 đến 25-4

[75]
3

Nguyễn Bính - hoài niệm cội nguồn (Chuyên)_Môn Văn_Lớp 11_20-4 đến 25-4

[72]
4

HƯỚNG DẪN TỰ HỌC VĂN 10,11,12 (TUẦN 24.2.2020)

[446]
5

Hướng dẫn tự học môn Ngữ Văn 10,11,12 từ 10/02-16/02/2020

[633]
6

Đề cương ôn tập kiểm tra Học Kỳ 1 - Môn Anh Văn - Lớp 10,11 CB + Chuyên- NH: 2019-2020

[153]
7

Đề cương ôn tập kiểm tra Học Kỳ 2 - Môn Ngữ Văn- Lớp 10,11,12 - NH: 2018-2019

[292]
8

Đề cương ôn tập kiểm tra Học Kỳ 1 - Môn Văn- Lớp 11 - NH: 2018-2019

[273]
9

Đề cương ôn tập kiểm tra học kì 2 - Môn Văn - Lớp 11 - NH: 2017-2018

[306]
10

Đề cương ôn tập kiểm tra học kì 1 - Môn Ngữ Văn - Lớp 11 - NH: 2017-2018

[376]
11

Đề cương ôn tập thi học kỳ 1 - Môn Ngữ Văn 11 (CB) - NH: 2015-2016

[430]
STT Tên tài liệu Lượt tải Download
1

Đề cương ôn thi học kì II (2019-2020) môn Ngữ văn 12

[76]
2

Số phận con người_Môn Văn Lớp 12_13-4 đến 18-4

[89]
3

Ông già và biển cả_Môn Văn Lớp 12_13-4 đến 18-4

[85]
4

Thực hành diễn đạt trong văn nghị luận_Môn Văn_Lớp 12_20-4 đến 25-4

[86]
5

Số phận con người_Môn Văn_Lớp 12_13-4 đến 18-4

[78]
6

Phong cách ngôn ngữ hành chính_MônVăn_Lớp 12_20-4 đến 25-4

[81]
7

Ông già và biển cả_Môn Văn_Lớp 12_13-4 đến 18-4

[97]
8

Hồn Trương Ba da hàng thịt_Môn Văn_Lớp 12_20-4 đến 25-4

[109]
9

Diễn đạt trong văn nghị luận_Môn Văn_ Lớp 12_20-4 đến 25-4

[89]
10

HƯỚNG DẪN TỰ HỌC VĂN 10,11,12 (TUẦN 24.2.2020)

[446]
11

ĐỀ THI THỬ SỐ 3 - NGỮ VĂN 12

[165]
12

Đề cương ôn thi THPTQG môn Ngữ văn 12

[137]
13

Hướng dẫn tự học môn Ngữ Văn 10,11,12 từ 10/02-16/02/2020

[633]
14

Đề cương ôn tập kiểm tra Học Kỳ 2 - Môn Ngữ Văn- Lớp 10,11,12 - NH: 2018-2019

[292]
15

Đề cương ôn tập kiểm tra Học Kỳ 1 - Môn Văn - Lớp 12 - NH: 2018-2019

[1130]
16

Đề cương ôn tập kiểm tra 1 tiết - Học Kỳ 1 - Môn Văn - Bài viết số 3- Lớp 12 - NH: 2018-2019

[217]
17

Đề cương ôn tập kiểm tra học kì 2 - Môn Văn - Lớp 12 - NH: 2017-2018

[292]
18

Đề cương ôn tập kiểm tra học kì 1 - Môn Ngữ Văn - Lớp 12 - NH: 2017-2018

[411]
19

Đề cương ôn tập thi học kỳ 1 - Môn Ngữ Văn 12 (CB) - NH: 2015-2016

[441]
STT Tên tài liệu Lượt tải Download
1

ÔN TẬP MÔN VĂN TỪ 24.2 ĐẾN 29.2.2020

[110]
2

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP BÀI VIẾT SỐ 1 (MÔN NGỮ VĂN)

[235]
3

Lịch kiểm tra môn văn HKI năm học 2018-2019

[243]