STT Tên tài liệu Lượt tải Download
1

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP KIỂM TRA HỌC KỲ II - LỚP 10 -NĂM 2019-2020

[434]
2

Bài 31_ Môn LỊch Sử _ Lớp 10 từ 20 đến 25-4-2020

[218]
3

Bài 30_ Môn Lịch Sử_ Lớp 10 từ 20 đến 25-4-2020

[218]
4

Bài 29_ Môn Lịch Sử_ Lớp 10 từ 20 đến 25-4-2020

[175]
5

Bài 29 đến Bài 31_ Môn Lịch Sử_ Lớp 10 từ 20 đến 25-4-2020

[220]
6

Bài 25_ Môn Lịch Sử_ Lớp 10 từ 12 đến 17-4-2020

[158]
7

Bài 25_ Môn Lịch Sử_ Lớp 10 từ 12 đến 17-4-2020

[155]
8

Bài 25_ Môn Lịch Sử_ Lớp 10 từ 12 đến 17-4-2020

[163]
9

Nội dung ôn tập môn lịch sử trắc nghiệm lớp 10,11

[316]
10

Nội dung ôn tập môn Lịch sử 10,11,12 tuần 22,23 năm học 2019-2020

[917]
11

Đề cương ôn tập kiểm tra Học Kỳ 1 - Môn Lịch sử- Lớp 10 - NH: 2018-2019

[288]
STT Tên tài liệu Lượt tải Download
1

Đề cương kiểm tra học kì 2 lich sử - Lớp 11 - năm học 2019 - 2020

[255]
2

Đường Link Bài 21_ Môn Lịch Sử_ Lớp 11 từ 20 đến 25-4-2020

[90]
3

Bài 21_ Môn Lịch sử_ Lớp 11 từ 20 đến 25-4-2020

[107]
4

Bài 21_ Môn Lịch sử_ Lớp 11 từ 20 đến 25-4-2020

[97]
5

Bài 20 _ Môn Lịch Sử _Lớp 11 từ 12 đến 17-4-2020

[90]
6

Bài 20 _ Môn Lịch Sử _ Lớp 11 từ 12 đến 17-4-2020

[93]
7

Đề cương môn Lịch sử lớp 11,12 năm học 2019-2020

[186]
8

Nội dung ôn tập môn lịch sử trắc nghiệm lớp 10,11

[316]
9

Đề cương Bài 17,19, 20 môn Lịch Sử Lớp 11

[161]
10

Nội dung ôn tập môn Lịch sử 10,11,12 tuần 22,23 năm học 2019-2020

[917]
11

Đề cương ôn tập kiểm tra học kì 1 - Môn Lịch Sử- Lớp 11,12 - NH: 2017-2018

[462]
12

Đề cương ôn tập kiểm tra 1 tiết lần 1 - Học kì 1 - Môn Lịch sử Lớp 11 - NH: 2017-2018

[306]
STT Tên tài liệu Lượt tải Download
1

Đề cương ôn tập HKII Su 12

[193]
2

Bài 24 và bài 26_ Môn Lịch Sử Lớp 12 từ 20 đến 25-4-2020

[94]
3

Bài 24 và bài 26_ Môn Lịch Sử _ Lớp 12 từ 20 đến 25-4-2020

[93]
4

Đường link Bài 23 _ Môn Lịch Sử_ Lớp 12 từ 12 đến 17-4-2020

[83]
5

Bài 23_ Môn Lịch Sử _ Lớp 12 từ 12 đến 17- 4-2020

[116]
6

Bài 23 _ Môn Lịch Sử _ Lớp 12 từ 12 đến 17- 4- 2020

[86]
7

Bài 25_ Môn Lịch Sử_ Lớp 10 từ 12 đến 17-4-2020

[158]
8

Bài 25_ Môn Lịch Sử_ Lớp 10 từ 12 đến 17-4-2020

[155]
9

Bài 25_ Môn Lịch Sử_ Lớp 10 từ 12 đến 17-4-2020

[163]
10

Bài 20 _ Môn Lịch Sử _Lớp 11 từ 12 đến 17-4-2020

[90]
11

Bài 20 _ Môn Lịch Sử _ Lớp 11 từ 12 đến 17-4-2020

[93]
12

Trắc nghiệm bài 21,22,23 môn Lịch sử lớp 12

[132]
13

Đề cương môn Lịch sử lớp 11,12 năm học 2019-2020

[186]
14

Nội dung ôn tập môn lịch sử 12 cho đến hết ngày 29/2/2020

[130]
15

18 đề thi thử môn Sử THPT Quốc gia năm 2020 lớp 12

[120]
16

Nội dung ôn tập môn Lịch sử 10,11,12 tuần 22,23 năm học 2019-2020

[917]
17

Đề cương ôn tập kiểm tra Học Kỳ 1 - Môn Lịch sử- Lớp 12 - NH: 2018-2019

[279]
18

Câu hỏi trắc nghiệm - Tham khảo kiểm tra 1 tiết - Môn Lịch Sử - Lớp 12

[350]
19

Đề cương ôn tập kiểm tra 1 tiết - Học kì 2 - Môn Lịch Sử Lớp 12 - NH: 2017-2018

[293]
20

Đề cương ôn tập kiểm tra học kì 1 - Môn Lịch Sử- Lớp 11,12 - NH: 2017-2018

[462]
STT Tên tài liệu Lượt tải Download
1

Khảo sát đội tuyển môn Lịch sử 05.2020

[58]
2

Môn Sử từ 20-25/4/2020

[96]
3

Nội dung tự học Môn Lịch sử cho cả 3 khối(trong thòi gian nghỉ dịch Covid 19

[97]