STT Tên tài liệu Lượt tải Download
1

Đề cương KHKI -2020-2021 10 Cơ bản

[913]
2

Đề cương KHKI -2020-2021 - 10 Chuyên

[816]
3

ĐE CUONG HOC KY II- MON HOA - LOP 10 CHUYEN- NAM 2020

[529]
4

DE CUONG HOC KY II- MON HOA- KHOI 10 CO BAN- NAM 2020

[409]
5

ÔN TẬP NHÓM VIA_Môn Hóa_Khối 10-Từ ngày 15-4 đến 25-4

[310]
6

File liên kêt_Môn Hóa_Khối 10

[343]
7

Bài oxi-ozon_Môn Hóa_Lớp 10_ từ 1-4 đến 20-4

[305]
8

Bài Oxi_Môn Hóa_Khối 10_Từ ngày 14-4 đến 18-4

[259]
9

Bài Lưu Hunh_Môn Hóa_Khối 10_ Từ 20-4 đến 25-4

[290]
10

Đề cương ôn tập - môn Hóa học từ 22-29/02/2020- NH: 2019-2020 - Lớp 10,11,12

[529]
11

Nội dung ôn tập môn Hóa học 10,11,12 tuần 22,23 năm học 2019-2020

[671]
12

Đề cương ôn tập kiểm tra Học Kỳ 1 - Môn Hóa Học - Lớp 10,11,12 CB + Chuyên NH: 2019-2020

[422]
13

Đề cương ôn tập kiểm tra Học Kỳ 2 - Môn Hóa học- Lớp 10,11,12- NH: 2018-2019

[511]
14

Đề cương ôn tập kiểm tra Học Kỳ 1 - Môn Hóa Học- Lớp 10 (Chuyên) - NH: 2018-2019

[722]
15

Đề cương ôn tập kiểm tra 1 tiết - Học Kỳ 1 - Môn Hóa - Lớp 10CB - NH: 2018-2019

[675]
16

Đề cương ôn tập kiểm tra 1 tiết học kì 1- bài số 1 - Môn Hóa Học - Lớp 10 - NH: 2018-2019

[528]
17

Đề cương ôn tập kiểm tra 1 tiết - bài số 1- học kì 1 - Môn Hóa Học - Lớp 10,11,12 - NH: 2018-2019

[465]
18

Đề cương ôn tập kiểm tra học kì 1 - Môn Hóa học 10,11,12 - NH: 2017-2018

[896]
19

Đề cương ôn tập kiểm tra 1 tiết lần 2 - Học kì 1 - Môn Hóa Học Lớp 10(Chuyên) - NH: 2017-2018

[711]
20

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT Chuyên - NH: 2012-2013

[1022]
21

Đề cương ôn tập thi học kỳ 1 - Môn Hóa học 10 CT Chuyên - NH: 2015-2016

[852]
STT Tên tài liệu Lượt tải Download
1

DE CUONG ON TAP KTHK I_HÓA 11CB_NH 2020-2021

[793]
2

DE CUONG ON TAP KTHK I_HÓA 11 CHUYEN_NH 2020-2021

[720]
3

DE CUONG ON TAP HOC KY II- MON HOA - LOP 11 CO BAN- NAM 2020

[768]
4

Hợp chất của sắt_Môn Hóa_Lớp 11 Chuyên_Từ 20-4 đến 25-4

[233]
5

file liên kết_Môn Hóa_Khôi 11

[259]
6

Bài este_Môn Hóa_lớp 11 Chuyên_từ ngày 14-4 đến 25-4

[222]
7

Bài BenZen và đồng đẳng_Môn Hóa_Lớp 11 Từ ngày 14-4 đến 18-4

[236]
8

Bài benzen và đồng đẳng_Môn Hóa_Khói 11- từ 13-4đến 22-4

[252]
9

Bài benzen và đồng đẳng_Môn Hóa_Khói 11- từ 13-4đến 22-4

[226]
10

BÀI ANCOL_môn hóa_Khói 11_từ ngày 15-4 đến 25-4

[260]
11

Ancol_Môn Hóa_Lớp 11 CB_ Từ 20-4 đến 25-4

[260]
12

Đề cương ôn tập - môn Hóa học từ 22-29/02/2020- NH: 2019-2020 - Lớp 10,11,12

[529]
13

Nội dung ôn tập môn Hóa học 10,11,12 tuần 22,23 năm học 2019-2020

[671]
14

Đề cương ôn tập kiểm tra Học Kỳ 1 - Môn Hóa Học - Lớp 10,11,12 CB + Chuyên NH: 2019-2020

[422]
15

Đề cương ôn tập kiểm tra Học Kỳ 2 - Môn Hóa học- Lớp 10,11,12- NH: 2018-2019

[511]
16

Đề cương ôn tập kiểm tra Học Kỳ 1 - Môn Hóa học - Lớp 11 Chuyên - NH: 2018-2019

[656]
17

Đề cương ôn tập kiểm tra 1 tiết - Lần 1 - Môn Hóa Học- Lớp 11- NH: 2018-2019

[1396]
18

Đề cương ôn tập kiểm tra 1 tiết - bài số 1- học kì 1 - Môn Hóa Học - Lớp 10,11,12 - NH: 2018-2019

[465]
19

Đề cương ôn tập kiểm tra học kì 1 - Môn Hóa học 10,11,12 - NH: 2017-2018

[896]
20

Đề cương ôn tập thi học kỳ 1 - Môn Hóa học 11 CT Chuyên - NH: 2015-2016

[813]
21

Đề cương ôn tập thi học kỳ 1 - Môn Hóa học 11 (CB) - NH: 2015-2016

[811]
STT Tên tài liệu Lượt tải Download
1

DE CUONG ON TAP KTHK I_HÓA 12_NH 2020-2021

[770]
2

DE CUONG HỌC KY II- MON HOA- KHOI 12- NAM 2020

[394]
3

file liên kết_Môn Hóa_Khôi 12

[292]
4

Bài sắt và hợp chất_Môn Hóa_khối 12_Từ ngày 15-4 đến 18-4

[239]
5

Bài Sắt - Môn Hóa 12 - từ ngày 13_4 đến 18_4

[210]
6

Bài Sắt _Môn Hóa_ Lớp 12 _từ ngày 13-4 đến 18-4

[231]
7

Bài Hợp chất của sắt _ Môn Hóa_ Lớp 12_ từ ngày 20-4 đến 25-4

[264]
8

50 đề thi thử môn Hóa học lớp 12

[360]
9

Đề cương ôn tập - môn Hóa học từ 22-29/02/2020- NH: 2019-2020 - Lớp 10,11,12

[529]
10

Nội dung ôn tập môn Hóa học 10,11,12 tuần 22,23 năm học 2019-2020

[671]
11

Đề cương ôn tập kiểm tra Học Kỳ 1 - Môn Hóa Học - Lớp 10,11,12 CB + Chuyên NH: 2019-2020

[422]
12

Đề cương ôn tập kiểm tra Học Kỳ 2 - Môn Hóa học- Lớp 10,11,12- NH: 2018-2019

[511]
13

Đề cương ôn tập kiểm tra Học Kỳ 1 - Môn Hóa Học- Lớp 12 - NH: 2018-2019

[519]
14

Đề cương ôn tập kiểm tra lần 1- Học kì 1 - Môn Hóa Học- Lớp 12CB - NH: 2018-2019

[415]
15

Đề cương ôn tập kiểm tra 1 tiết - bài số 1- học kì 1 - Môn Hóa Học - Lớp 10,11,12 - NH: 2018-2019

[465]
16

Đề cương ôn tập kiểm tra học kì 1 - Môn Hóa học 10,11,12 - NH: 2017-2018

[896]
17

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT Chuyên - NH: 2012-2013

[1022]
18

Đề cương ôn tập thi học kỳ 1 - Môn Hóa học 12 (CB) - NH: 2015-2016

[666]
STT Tên tài liệu Lượt tải Download
1

Đề thi mẫu hóa Australia

[423]