STT Tên tài liệu Lượt tải Download
1

Đề cương KHKI -2020-2021 10 Cơ bản

[783]
2

Đề cương KHKI -2020-2021 - 10 Chuyên

[716]
3

ĐE CUONG HOC KY II- MON HOA - LOP 10 CHUYEN- NAM 2020

[440]
4

DE CUONG HOC KY II- MON HOA- KHOI 10 CO BAN- NAM 2020

[322]
5

ÔN TẬP NHÓM VIA_Môn Hóa_Khối 10-Từ ngày 15-4 đến 25-4

[241]
6

File liên kêt_Môn Hóa_Khối 10

[268]
7

Bài oxi-ozon_Môn Hóa_Lớp 10_ từ 1-4 đến 20-4

[241]
8

Bài Oxi_Môn Hóa_Khối 10_Từ ngày 14-4 đến 18-4

[204]
9

Bài Lưu Hunh_Môn Hóa_Khối 10_ Từ 20-4 đến 25-4

[221]
10

Đề cương ôn tập - môn Hóa học từ 22-29/02/2020- NH: 2019-2020 - Lớp 10,11,12

[456]
11

Nội dung ôn tập môn Hóa học 10,11,12 tuần 22,23 năm học 2019-2020

[600]
12

Đề cương ôn tập kiểm tra Học Kỳ 1 - Môn Hóa Học - Lớp 10,11,12 CB + Chuyên NH: 2019-2020

[338]
13

Đề cương ôn tập kiểm tra Học Kỳ 2 - Môn Hóa học- Lớp 10,11,12- NH: 2018-2019

[444]
14

Đề cương ôn tập kiểm tra Học Kỳ 1 - Môn Hóa Học- Lớp 10 (Chuyên) - NH: 2018-2019

[598]
15

Đề cương ôn tập kiểm tra 1 tiết - Học Kỳ 1 - Môn Hóa - Lớp 10CB - NH: 2018-2019

[548]
16

Đề cương ôn tập kiểm tra 1 tiết học kì 1- bài số 1 - Môn Hóa Học - Lớp 10 - NH: 2018-2019

[473]
17

Đề cương ôn tập kiểm tra 1 tiết - bài số 1- học kì 1 - Môn Hóa Học - Lớp 10,11,12 - NH: 2018-2019

[387]
18

Đề cương ôn tập kiểm tra học kì 1 - Môn Hóa học 10,11,12 - NH: 2017-2018

[826]
19

Đề cương ôn tập kiểm tra 1 tiết lần 2 - Học kì 1 - Môn Hóa Học Lớp 10(Chuyên) - NH: 2017-2018

[593]
20

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT Chuyên - NH: 2012-2013

[898]
21

Đề cương ôn tập thi học kỳ 1 - Môn Hóa học 10 CT Chuyên - NH: 2015-2016

[736]
STT Tên tài liệu Lượt tải Download
1

DE CUONG ON TAP KTHK I_HÓA 11CB_NH 2020-2021

[707]
2

DE CUONG ON TAP KTHK I_HÓA 11 CHUYEN_NH 2020-2021

[654]
3

DE CUONG ON TAP HOC KY II- MON HOA - LOP 11 CO BAN- NAM 2020

[697]
4

Hợp chất của sắt_Môn Hóa_Lớp 11 Chuyên_Từ 20-4 đến 25-4

[180]
5

file liên kết_Môn Hóa_Khôi 11

[200]
6

Bài este_Môn Hóa_lớp 11 Chuyên_từ ngày 14-4 đến 25-4

[170]
7

Bài BenZen và đồng đẳng_Môn Hóa_Lớp 11 Từ ngày 14-4 đến 18-4

[185]
8

Bài benzen và đồng đẳng_Môn Hóa_Khói 11- từ 13-4đến 22-4

[187]
9

Bài benzen và đồng đẳng_Môn Hóa_Khói 11- từ 13-4đến 22-4

[174]
10

BÀI ANCOL_môn hóa_Khói 11_từ ngày 15-4 đến 25-4

[200]
11

Ancol_Môn Hóa_Lớp 11 CB_ Từ 20-4 đến 25-4

[200]
12

Đề cương ôn tập - môn Hóa học từ 22-29/02/2020- NH: 2019-2020 - Lớp 10,11,12

[456]
13

Nội dung ôn tập môn Hóa học 10,11,12 tuần 22,23 năm học 2019-2020

[600]
14

Đề cương ôn tập kiểm tra Học Kỳ 1 - Môn Hóa Học - Lớp 10,11,12 CB + Chuyên NH: 2019-2020

[338]
15

Đề cương ôn tập kiểm tra Học Kỳ 2 - Môn Hóa học- Lớp 10,11,12- NH: 2018-2019

[444]
16

Đề cương ôn tập kiểm tra Học Kỳ 1 - Môn Hóa học - Lớp 11 Chuyên - NH: 2018-2019

[547]
17

Đề cương ôn tập kiểm tra 1 tiết - Lần 1 - Môn Hóa Học- Lớp 11- NH: 2018-2019

[1077]
18

Đề cương ôn tập kiểm tra 1 tiết - bài số 1- học kì 1 - Môn Hóa Học - Lớp 10,11,12 - NH: 2018-2019

[387]
19

Đề cương ôn tập kiểm tra học kì 1 - Môn Hóa học 10,11,12 - NH: 2017-2018

[826]
20

Đề cương ôn tập thi học kỳ 1 - Môn Hóa học 11 CT Chuyên - NH: 2015-2016

[710]
21

Đề cương ôn tập thi học kỳ 1 - Môn Hóa học 11 (CB) - NH: 2015-2016

[742]
STT Tên tài liệu Lượt tải Download
1

DE CUONG ON TAP KTHK I_HÓA 12_NH 2020-2021

[697]
2

DE CUONG HỌC KY II- MON HOA- KHOI 12- NAM 2020

[319]
3

file liên kết_Môn Hóa_Khôi 12

[218]
4

Bài sắt và hợp chất_Môn Hóa_khối 12_Từ ngày 15-4 đến 18-4

[188]
5

Bài Sắt - Môn Hóa 12 - từ ngày 13_4 đến 18_4

[162]
6

Bài Sắt _Môn Hóa_ Lớp 12 _từ ngày 13-4 đến 18-4

[178]
7

Bài Hợp chất của sắt _ Môn Hóa_ Lớp 12_ từ ngày 20-4 đến 25-4

[200]
8

50 đề thi thử môn Hóa học lớp 12

[294]
9

Đề cương ôn tập - môn Hóa học từ 22-29/02/2020- NH: 2019-2020 - Lớp 10,11,12

[456]
10

Nội dung ôn tập môn Hóa học 10,11,12 tuần 22,23 năm học 2019-2020

[600]
11

Đề cương ôn tập kiểm tra Học Kỳ 1 - Môn Hóa Học - Lớp 10,11,12 CB + Chuyên NH: 2019-2020

[338]
12

Đề cương ôn tập kiểm tra Học Kỳ 2 - Môn Hóa học- Lớp 10,11,12- NH: 2018-2019

[444]
13

Đề cương ôn tập kiểm tra Học Kỳ 1 - Môn Hóa Học- Lớp 12 - NH: 2018-2019

[416]
14

Đề cương ôn tập kiểm tra lần 1- Học kì 1 - Môn Hóa Học- Lớp 12CB - NH: 2018-2019

[349]
15

Đề cương ôn tập kiểm tra 1 tiết - bài số 1- học kì 1 - Môn Hóa Học - Lớp 10,11,12 - NH: 2018-2019

[387]
16

Đề cương ôn tập kiểm tra học kì 1 - Môn Hóa học 10,11,12 - NH: 2017-2018

[826]
17

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT Chuyên - NH: 2012-2013

[898]
18

Đề cương ôn tập thi học kỳ 1 - Môn Hóa học 12 (CB) - NH: 2015-2016

[569]
STT Tên tài liệu Lượt tải Download
1

Đề thi mẫu hóa Australia

[348]

Các cuộc thi

TIN HOC

olympic bao loc

hoi thi khoa hoc

SANG TAO THANH THIEU NIEN

sang tao thanh thiêu nieu

Liên kết chuyên mục

thoi khoa bieuket qua hoc tap

kho tai lieulich cong tac

Thống kê truy cập

Đang trực tuyến 8
Hôm nay 940
Tháng này 15191
Tổng truy cập 684690