STT Tên tài liệu Lượt tải Download
1

Đề cương ôn tập HKII - Lớp 10 - 2019_2020-GDCD

[160]
2

BAI 16 - GDCD -Lớp 10 - Từ ngày 27-4 đến 02-5

[110]
3

Bai 15 - Môn GDCD - Lớp 10 - Từ ngày 20 -4 đến ngày 25 -4

[86]
4

BAI 14 - Môn GDCD - Lớp 10 - Từ ngày 20-4 đến ngày 25 -4

[66]
5

BAI 13-Môn GDCD - Lớp 10 - Từ ngày 14-4 đến 18-4

[64]
6

BÀI 13 đến bài 16 - Môn GDCD - Lớp 10 - Từ 14-4 đến 25-4

[103]
7

Nội dung ôn tập GDCD lớp 10,11 và đề luyện thi lớp 12

[228]
8

Đề cương ôn tập 1 tiết khối 10,11,12 + đề thi thử TNTHPT QG môn công dân

[299]
9

Nội dung ôn tập môn Công dân lớp 10,11,12 tuần 22,23 năm học 2019-2020

[406]
10

Đề cương ôn tập kiểm tra Học Kỳ 1 - Môn Công Dân - Lớp 10,11,12- NH: 2019-2020

[94]
11

Đề cương ôn tập kiểm tra 1 tiết - Học Kỳ 1 - Môn GDCD- Lớp 10 - NH: 2019-2020

[135]
12

Đề cương ôn tập kiểm tra Học Kỳ 2 - Môn Công Dân- Lớp 10,11,12 - NH: 2018-2019

[212]
13

Đề cương ôn tập kiểm tra Học Kỳ 1 - Môn Công Dân - Lớp 10 - NH: 2018-2019

[229]
14

Đề cương ôn tập kiểm tra 1 tiết học kì 1 - Môn GDCD - Lớp 10 - NH: 2018-2019

[214]
15

Đề cương ôn tập kiểm tra học kì 2 - Môn GDCD - Lớp 10 - NH: 2017-2018

[241]
16

Đề cương ôn tập kiểm tra học kì 1 - Môn GDCD - Lớp 10 - NH: 2017-2018

[285]
STT Tên tài liệu Lượt tải Download
1

Đề cương ôn tập HKII - Lớp 11 - 2019_2020-GDCD

[92]
2

Bai12 -Môn GDCD - Lớp 11 - Từ 14-4 đến 18-4

[34]
3

Bai 15 - Môn GDCD- Lớp 11 - Từ 27-4 đến 02-5

[33]
4

Bai 13 - Môn GDCD- Lớp 11 - Từ 20-4 đến 25-4

[33]
5

Bài 12 đến bài 15 - Môn GDCD - Lớp 11 - từ ngày 14-4 đến ngày 25-4

[49]
6

Nội dung ôn tập GDCD lớp 10,11 và đề luyện thi lớp 12

[228]
7

Đề cương ôn tập 1 tiết khối 10,11,12 + đề thi thử TNTHPT QG môn công dân

[299]
8

Nội dung ôn tập môn Công dân lớp 10,11,12 tuần 22,23 năm học 2019-2020

[406]
9

Đề cương ôn tập kiểm tra Học Kỳ 1 - Môn Công Dân - Lớp 10,11,12- NH: 2019-2020

[94]
10

Đề cương ôn tập kiểm tra 1 tiết - Lần 1 - Học Kỳ 1 - Môn Công dân - Lớp 11- NH: 2019-2020

[69]
11

Đề cương ôn tập kiểm tra Học Kỳ 2 - Môn Công Dân- Lớp 10,11,12 - NH: 2018-2019

[212]
12

Đề cương ôn tập kiểm tra Học Kỳ 1 - Môn Công Dân - Lớp 11 - NH: 2018-2019

[205]
13

Đề cương ôn tập kiểm tra 1 tiết - Học Kỳ 1 - Môn GDCD- Lớp 11 - NH: 2018-2019

[195]
14

Đề cương ôn tập kiểm tra học kì 2 - Môn GDCD - Lớp 11 - NH: 2017-2018

[234]
15

Đề cương ôn tập kiểm tra học kì 1 - Môn GDCD - Lớp 11 - NH: 2017-2018

[263]
16

Đề cương ôn tập kiểm tra 1 tiết lần 1 - Học kì 1 - Môn GDCD Lớp 11 - NH: 2017-2018

[302]
STT Tên tài liệu Lượt tải Download
1

Đề cương ôn tập HKII - Lớp 12 - 2019_2020-GDCD

[14]
2

Bài 9 - Môn GDCD - Lớp 12 -Từ 20-4 đến 25-4

[18]
3

Bai 8 - Môn GDCD - Lớp 12 - Từ 14-4 đến 18-4

[20]
4

BÀI 8 đến bài 9 - Môn GDCD - Lớp 12 - Từ ngày 14-4 đến ngày 25-4

[17]
5

Nội dung ôn tập GDCD lớp 10,11 và đề luyện thi lớp 12

[228]
6

Bộ đề thi môn GDCD lớp 12 năm học 2019-2020

[85]
7

Ôn tập học kì I - môn GDCD lớp 12 năm học 2019-2020

[54]
8

Đề cương ôn tập 1 tiết khối 10,11,12 + đề thi thử TNTHPT QG môn công dân

[299]
9

Nội dung ôn tập môn Công dân lớp 10,11,12 tuần 22,23 năm học 2019-2020

[406]
10

Đề cương ôn tập kiểm tra Học Kỳ 1 - Môn Công Dân - Lớp 10,11,12- NH: 2019-2020

[94]
11

Đề cương ôn tập kiểm tra Học Kỳ 2 - Môn Công Dân- Lớp 10,11,12 - NH: 2018-2019

[212]
12

Đề cương ôn tập kiểm tra Học Kỳ 1 - Môn Công Dân - Lớp 12 - NH: 2018-2019

[201]
13

Đề cương ôn tập kiểm tra 1 tiết - Học Kỳ 1 - Môn GDCD- Lớp 12 - NH: 2018-2019

[195]
14

Đề cương ôn tập kiểm tra học kì 2 - Môn GDCD - Lớp 12 - NH: 2017-2018

[244]
15

Đề cương ôn tập kiểm tra học kì 1 - Môn GDCD - Lớp 12 - NH: 2017-2018

[248]
16

Đề cương ôn tập kiểm tra 1 tiết lần 1 - Học Kì 1 - Môn GDCD 12 - NH: 2017-2018

[192]
STT Tên tài liệu Lượt tải Download

Dành cho học sinh

TIN HOC

olympic bao loc

hoi thi khoa hoc

sang tao thanh thiêu nieu

SANG TAO THANH THIEU NIEN

 

Liên kết chuyên mục

thoi khoa bieuket qua hoc tap

kho tai lieulich cong tac

Thống kê truy cập

Đang trực tuyến 4
Hôm nay 344
Tháng này 344
Tổng truy cập 335031