STT Tên tài liệu Lượt tải Download
1

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP THI HỌC KÌ I MÔN ĐỊA LÍ KHỐI 10 NĂM HỌC 2020 - 2021

[354]
2

DE CUONG ON TAP HKI 2 MON DIA LI 10_NAM HOC 2019 2020

[394]
3

Bài 37 Các ngành GVTV(1)_Môn Địa_Lớp 10_ Từ 27-4 đến 2-5-2020

[484]
4

Bài 37 Các ngành GVTV(1-2)_Môn Địa_Lớp 10_ Từ 27-4 đến 2-5-2020

[346]
5

Bài 36 Vai trò GTVT_Môn Địa_Lớp 10 _Từ 20 đến 25-4-2020.docx

[346]
6

Bài 36 Vai trò GTVT_ Môn Địa_ Lớp 10_ Từ 20 đến 25-4-2020.pptx

[322]
7

Bài 35 Địa lý dịch vụ_Môn Địa_Lớp 10_ Từ 14 đến 18-4-2020.pptx

[381]
8

Bài 35 clip SX khẩu trang_Môn Địa_Lớp 10_Từ 14 đến 18-4-2020.mp4

[304]
9

Địa lý 10 tuần 28

[442]
10

Đề cương ôn tập 1 tiết học kì II môn địa lớp 10,11,12 năm học 2019-2020

[763]
STT Tên tài liệu Lượt tải Download
1

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I - KHỐI 11- NH: 2020-2021

[310]
2

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I - KHỐI 11- NH: 2020-2021

[268]
3

Đề cương ON TAP THI HKI II MON DIA LI 11_NAM HOC 2019 2020

[315]
4

T 30- 30 - Đông Nam Á- kinh tế lớp 11

[317]
5

Đề cương ôn tập 1 tiết học kì II môn địa lớp 10,11,12 năm học 2019-2020

[763]
6

Đề cương ôn tập kiểm tra học kì 1 - Môn Địa Lí - Lớp 11 - NH: 2017-2018

[547]
7

Đề cương ôn tập kiểm tra học kì 1 - Môn Địa Lý - Lớp 11 - NH: 2017-2018

[458]
8

Đề cương ôn tập thi học kỳ 1 - Môn: Địa lí 11 - NH: 2015 - 2016

[768]
STT Tên tài liệu Lượt tải Download
1

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP KIỂM TRA CUỐI KÌ I - KHỐI 12- NH: 2020-2021

[359]
2

DE CƯƠNG ON TAP HKI 2 MON ĐIA LI LOP 12_NAM HOC 2019 2020

[396]
3

Bài 36 Duyên hải Nam Trung Bộ_ Môn Địa_Lớp 12_ Từ 27-4 đến 2-5-2020

[434]
4

Bài 36 Duyên hải Nam Trung Bộ_ Môn Địa_Lớp 12_ Từ 27-4 đến 2-5-2020

[397]
5

Bài 36 Duyên hải Nam Trung Bộ_ Môn Địa_Lớp 12_ Từ 27-4 đến 2-5-2020

[395]
6

Bài 35 Bắc Trung Bộ_ Môn Địa_Lớp 12_ Từ 27-4 đến 2-5-2020

[414]
7

Bài 35 Bắc Trung Bộ_ Môn Địa_Lớp 12_ Từ 27-4 đến 2-5-2020

[272]
8

Bài 35 Bắc Trung Bộ_ Môn Địa_Lớp 12_ Từ 27-4 đến 2-5-2020

[794]
9

Bài 33 Đồng bằng sông Hồng_Môn Địa_Lớp 12_ Từ 20 đến 25-4-2020.pptx

[250]
10

Bài 33 Đồng bằng sông Hồng_Môn Địa_Lớp 12_ Từ 20 đến 25-4-2020.docx

[255]
11

Bài 32 Trung du miền núi Bắc Bộ_Môn Địa_Lớp 12_ Từ 20 đến 25-4-2020.pptx

[257]
12

Bài 32 Trung du miền núi Bắc Bộ_Môn Địa_Lớp 12_ Từ 20 đến 25-4-2020.docx

[240]
13

Bài 31 Thương mại du lịch_Môn Địa_Lớp 12_ Từ 14 đến 18-4-2020.pptx

[243]
14

Bài 31 Thương mại du lịch_Môn Địa_Lớp 12_ Từ 14 đến 18-4-2020.docx

[273]
15

Bài 31 Ngoại thương 500 tỷ USD_Môn Địa_Lớp 12_ Từ 14 đến 18-4-2020.mp4

[244]
16

Bài 31 Du lịch Việt 2018_Môn Địa_Lớp 12_ Từ 14 đến 18-4-2020.mp4

[231]
17

Bài 30 sự phát triển TTLL_Môn Địa_Lớp 12_ Từ 14 đến

[254]
18

Bài 30 GTVT TTLL_Môn Địa_Lớp 12_ Từ 14 đến 18-4-2020.pptx

[249]
19

Bài 30 GTVT TTLL_Môn Địa_Lớp 12_ Từ 14 đến 18-4-2020.docx

[251]
20

Địa lý 12 tuân 28

[253]
21

Đề thi thử môn Địa lý THPT QG lớp 12 - năm học 2019-2020

[325]
22

TÀI LIỆU ÔN THI THPT QUỐC GIA MÔN ĐỊA LÍ NĂM 2019 - 2020 12

[351]
23

Đề cương ôn tập 1 tiết học kì II môn địa lớp 10,11,12 năm học 2019-2020

[763]
24

Đề cương ôn tập kiểm tra 1 tiết - Học Kỳ 1 - Môn Địa Lí - Lớp 12- NH: 2019-2020

[358]
25

Đề cương ôn tập kiểm tra 1 tiết - Học Kỳ 1 - Môn Địa Lí - Lớp 12- NH: 201-2020

[367]
26

Đề cương ôn tập kiểm tra học kì 2 - Môn Địa Lí - Lớp 12 - NH: 2017-2018

[559]
27

Đề cương ôn tập thi học kỳ 1 - Môn Địa lí 12 - NH: 2015-2016

[603]
STT Tên tài liệu Lượt tải Download

Liên kết chuyên mục

thoi khoa bieuket qua hoc tap

kho tai lieulich cong tac

Thống kê truy cập

Đang trực tuyến 2
Hôm nay 116
Tháng này 14221
Tổng truy cập 950363
Website hoạt động từ 11/2018