Link học môn vật lý lớp 11

Ngày đăng: 03:36 02/04/2020

STT

Nội dung – Chủ đề

Đường link

1

Định luật bảo toàn động lượng. Ch/đ bằng phản lực. Bài tập về ĐL bảo toàn động lượng

https://youtu.be/Ib3YwSbqSNI?list=PLCsLwDA3ChNhIQ42kIcwiuUrIs_HeyiIy

https://youtu.be/ZRClxYYNgh8?list=PLCsLwDA3ChNhIQ42kIcwiuUrIs_HeyiIy

 

2

Công và công suất.

https://youtu.be/F6C7nSfpiy0?list=PLCsLwDA3ChNhIQ42kIcwiuUrIs_HeyiIy

https://youtu.be/n_hxEdMz0sQ?list=PLCsLwDA3ChNhIQ42kIcwiuUrIs_HeyiIy

 

3

Động năng. Định lý động năng.

https://youtu.be/g7wntmj_ZYI?list=PLCsLwDA3ChNhIQ42kIcwiuUrIs_HeyiIy

https://youtu.be/FZiGKA2Og2g?list=PLCsLwDA3ChNhIQ42kIcwiuUrIs_HeyiIy

 

4

Thế năng. Thế năng trọng trường. Thế năng đàn hồi.

https://youtu.be/bdO_tGZ0efY?list=PLCsLwDA3ChNhIQ42kIcwiuUrIs_HeyiIy

https://youtu.be/y4KadywmYR0?list=PLCsLwDA3ChNhIQ42kIcwiuUrIs_HeyiIy

 

5

Định luật bảo toàn cơ năng.

https://youtu.be/mBtU67rH8sk?list=PLCsLwDA3ChNhIQ42kIcwiuUrIs_HeyiIy

https://youtu.be/FkESdXgrRR0?list=PLCsLwDA3ChNhIQ42kIcwiuUrIs_HeyiIy

 

6

Va chạm đàn hồi và không đàn hồi.

- Va chạm đàn hồi:

https://www.youtube.com/watch?v=p2q0QW58bQ4

- Va chạm mềm:

https://www.youtube.com/watch?v=4tRHbgvTPCI

- Bài tập va chạm nâng cao:

* GV1:

https://www.youtube.com/watch?v=Z9ty6UnRAkA     (phần 1)

https://www.youtube.com/watch?v=wqPgM7SEXmA  (phần 2)

* GV2:

https://www.youtube.com/watch?v=j4U3xlCjTRM      (phần 1)

https://www.youtube.com/watch?v=yUj3CGH-MqE     (phần 2)

7

Các định luật Kê-ple. Chuyển động của vệ tinh.

- Giới thiệu về Keple:

https://www.youtube.com/watch?v=IghG5VtwFjE

- Định luật Kepler và chuyển động của các hành tinh

https://www.youtube.com/watch?v=dbWosrI33Bw

- Vận tốc vũ trụ và chuyển động của các vệ tinh

https://www.youtube.com/watch?v=P--nl1GuT_E

8

Áp suất thủy tĩnh. Nguyên lí Paxcan.

Lý thuyết

https://www.youtube.com/watch?v=UUw2VdtL_Y4

https://www.youtube.com/watch?v=4BCctR5OS98

Bài tập

https://www.youtube.com/watch?v=Iiy8dmxEPSg

9

Sự chảy thành dòng của chất lỏng và chất khí. Định luật Béc-nu-li.

Lý thuyết

https://www.youtube.com/watch?v=A6XiG63ue8w

Bài tập

https://www.youtube.com/watch?v=ncliPJWITYw

11

Ứng dụng của định luật Béc-nu-li.

https://www.youtube.com/watch?v=w7lnBYuQGfs

https://www.youtube.com/watch?v=heLrxLxekL4

12

Thuyết động học phân tử chất khí. Cấu tạo chất.

https://youtu.be/Gzq5w4eIOmc?list=PLCsLwDA3ChNhIQ42kIcwiuUrIs_HeyiIy

https://youtu.be/h5yUTly5vYI?list=PLCsLwDA3ChNhIQ42kIcwiuUrIs_HeyiIy

 

13

Định luật Bôi-lơ-Ma-ri-ốt.

https://youtu.be/l1DJ1Kj2mrY?list=PLCsLwDA3ChNhIQ42kIcwiuUrIs_HeyiIy

https://youtu.be/m9IeUgY6PDY?list=PLCsLwDA3ChNhIQ42kIcwiuUrIs_HeyiIy

 

14

 

Định luật Sác-lơ. Nhiệt độ tuyệt đối.

https://youtu.be/OoJAmzMqWlo?list=PLCsLwDA3ChNhIQ42kIcwiuUrIs_HeyiIy

https://youtu.be/IjRyPpRmU-0?list=PLCsLwDA3ChNhIQ42kIcwiuUrIs_HeyiIy

 

15

Phương trình trạng thái khí lí tưởng. Định luật Gay-luy-xắc.

https://youtu.be/E5qYsb5RwXM?list=PLCsLwDA3ChNhIQ42kIcwiuUrIs_HeyiIy

https://youtu.be/KU5lnidiHLQ?list=PLCsLwDA3ChNhIQ42kIcwiuUrIs_HeyiIy

 

16

Phương trình Cla-pê-ron-Men-đê-lê-ép.

https://youtu.be/SHM0fWaV6Fs

17

Chất rắn.

https://www.youtube.com/watch?v=JizhzYqRhtQ&list=PLCsLwDA3ChNhIQ42kIcwiuUrIs_HeyiIy&index=59

https://www.youtube.com/watch?v=JizhzYqRhtQ

18

Biến dạng cơ của vật rắn.

https://www.youtube.com/watch?v=_GoLb6DWx5Y

19

Sự nở vì nhiệt của vật rắn.

https://www.youtube.com/watch?v=0dNnZVzJPmg&list=PLCsLwDA3ChNhIQ42kIcwiuUrIs_HeyiIy&index=61

20

Chất lỏng. Hiện tượng căng bề mặt của chất lỏng.

https://www.youtube.com/watch?v=3w-M2SbOVTA

https://www.youtube.com/watch?v=E4rI2w5Kb3g

 

21

Hiện tượng dính ướt và không dính ướt. Hiện tượng mao dẫn.

https://www.youtube.com/watch?v=7wHAw3xn6x0

https://www.youtube.com/watch?v=ugi0kiKLz60

https://www.youtube.com/watch?v=7YQfPOKqBAc

22

Sự chuyển thể. Sự nóng chảy và đông đặc.

https://www.youtube.com/watch?v=_pZ5iCpRvBo

 

23

Sự hóa hơi và sự ngưng tụ.

https://www.youtube.com/watch?v=L4lQksZK-DE

https://www.youtube.com/watch?v=VvBRVgzYgT0

https://www.youtube.com/watch?v=lhjaQivfe8A

 

24

Nguyên lí thứ I của nhiệt động lực học. Áp dụng nguyên lí I nhiệt động lực học cho khí lý tưởng

Nguyên tắc hoạt động của động cơ nhiệt và máy lạnh. Nguyên lí II nhiệt động lực học.

https://youtu.be/NLtHRH-Bv4I?list=PLCsLwDA3ChNhIQ42kIcwiuUrIs_HeyiIy

https://youtu.be/THgOVrsiKl0?list=PLCsLwDA3ChNhIQ42kIcwiuUrIs_HeyiIy

https://youtu.be/1DRbiZMKspE?list=PLCsLwDA3ChNhIQ42kIcwiuUrIs_HeyiIy

https://youtu.be/4JP9X0EKyhE?list=PLCsLwDA3ChNhIQ42kIcwiuUrIs_HeyiIy

 

Tin liên quan

Các cuộc thi

TIN HOC

olympic bao loc

hoi thi khoa hoc

SANG TAO THANH THIEU NIEN

sang tao thanh thiêu nieu

Liên kết chuyên mục

thoi khoa bieuket qua hoc tap

kho tai lieulich cong tac

Thống kê truy cập

Đang trực tuyến 6
Hôm nay 987
Tháng này 14269
Tổng truy cập 571941