Tổ chuyên môn

Ngày đăng: 10:34 12/03/2019

TỔ CHUYÊN MÔN

1. Tổ Toán:

STT

HỌ TÊN

 

CHỨC VỤ

1

Hoàng Tuấn

Anh

Hiệu trưởng

2

Trần Quốc

An

TTCM

3

Nguyễn Văn

Giang

Giáo viên

4

Lê Duy

Tuấn

Giáo viên

5

Trần Hữu

Phú

Giáo viên

6

Đỗ Lê Hải

Thụy

Giáo viên

7

Trương  Công

Hùng

Giáo viên

8

Võ Thị

Quỳnh

Giáo viên

9

Ngô Thị

Vân

Giáo viên

2. Tổ Lý – Tin:

STT

HỌ TÊN

 

CHỨC VỤ

1

Văn Tấn

Phát

TTCM

2

Nguyễn Trung

Hưng

Giáo viên

3

Nguyễn Kiến

Trúc

Giáo viên

4

Nguyễn Thị

Chung

Giáo viên

5

Phan Thị

Hường

Giáo viên

6

Nguyễn Sỹ

Khang

Giáo viên

7

Trương Nguyễn Nha

Trang

Giáo viên

8

Trần Việt

Anh

Giáo viên

9

Ngô Quang

Hợp

Giáo viên

3. Tổ Hóa – Sinh

STT

HỌ TÊN

 

CHỨC VỤ

1

Đặng Cao

Vân

P.HT

2

Phùng T.Phương

Lan

P.HT

3

Vũ Hiền

Nhân

PHT

4

Lê Văn

Chung

TTCM

5

Lê Hoàn

Ngọc

Giáo viên

6

Lê Thị

Giáo viên

7

Tăng Thị Nhật

Minh

Giáo viên

8

Đinh Bạt

Thiệu

Giáo viên

9

Phạm Thị Minh

Châu

Giáo viên

10

Phạm Thị Thúy

Hằng

Giáo viên

11

Nguyễn Thị Diệu

Huyền

Giáo viên

12

Phạm Thị Thanh

Giáo viên

4. Tổ Ngữ văn

STT

HỌ TÊN

 

CHỨC VỤ

1

Nguyễn Thị Bảo

Trâm

TTCM

2

Lê Thị Hồng

Nhạn

Giáo viên

3

Phạm Thị Hồng

Duyên

Giáo viên

4

Nguyễn Thị Thanh

Trầm

Giáo viên

5

Nguyễn Thị Bảo

Thu

Giáo viên

6

Nguyễn Thị

Dịu

Giáo viên

5. Tổ Ngoại ngữ

STT

HỌ TÊN

 

CHỨC VỤ

1

Phạm Thị Mai

Anh

TTCM

2

Nguyễn Anh

Trang

Giáo viên

3

Phan Văn

Ẩn

Giáo viên

4

Nguyễn Thị

Hoa

Giáo viên

5

Nguyễn Thị

Quỳnh

Giáo viên

6

Nguyễn Thị Anh

Đào

Giáo viên

7

Vũ Thị

Lan

Giáo viên

6. Tổ Sử - Địa – GDCD – Thể dục - QGQP

STT

HỌ TÊN

 

CHỨC VỤ

1

Nguyễn Văn

Đông

TTCM

2

Đoàn Minh

Nhi

Giáo viên

3

Chu Quý

Hợi

BTĐ

4

Cù Thị

Nga

Giáo viên

5

Tạ Thị Hoàng

Giáo viên

6

Nguyễn Thị

Thủy

Giáo viên

7

Nguyễn Hoàng

Giang

Giáo viên

8

Lê Kim

Thư

Giáo viên

9

Đỗ Duy

Khánh

Giáo viên

10

Bùi Trung

Dũng

Giáo viên

7. Tổ Văn phòng

STT

HỌ TÊN

 

CHỨC VỤ

1

Nguyễn Thị Hồng

Liên

TTVP-VT

2

Lê Thu

Nguyệt

Kế toán

3

Nguyễn Thị

Thu

Học vụ

4

Phạm Thị

Thủy

Thư viện

5

Phan Thị

Hằng

Y tế

6

Nguyễn Thị

Hoa

Thủ quỹ

7

Phan Duy

Trinh

Bảo vệ

8

Trần Thị

Mai

Phục vụ

 

Liên kết chuyên mục

thoi khoa bieuket qua hoc tap

kho tai lieulich cong tac

Dành cho học sinh

TIN HOC

olympic bao loc

hoi thi khoa hoc

sang tao thanh thiêu nieu

SANG TAO THANH THIEU NIEN

 

Thống kê truy cập

Đang trực tuyến 7
Hôm nay 258
Tháng này 14174
Tổng truy cập 294778