Cuộc thi Khoa học kỹ thuật dành cho học sinh phổ thông cấp trường năm học 2020 - 2021

Ngày đăng: 02:55 12/11/2020

Thực hiện kế hoạch số 96/KH-THPT CBL ngày 25 tháng 7 năm 2020 của Trường THPT Chuyên Bảo Lộc về việc tổ chức Cuộc thi khoa học kỹ thuật dành cho học sinh phổ tông cấp trường năm học 2020 – 2021. Vào ngày 10 tháng 11 năm 2020, nhà trường đã tiến hành tổ chức cuộc thi, tham gia cuộc thi có 18 dự án đăng ký, 14 dự án dự thi và có 07 dự án được hoàn thiện và thẩm định lần 2 trước khi dự thi cấp tỉnh dự kiến từ ngày 07/01/2021 đến 09/01/2021 tại thành phố Đà Lạt.

Ban Giám khảo Cuộc thi

Quang cảnh Cuộc thi

Tin liên quan